Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Gode takter i Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger

Der er mange spændende aspekter i Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, som adresserer flere vigtige principper. Sådan lyder meldingen fra Dansk Sygeplejeråd, efter Sundhedsstrukturkommissionen i dag har præsenteret sine anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen.

Publiceret: 

11. juni 2024

Senest opdateret: 

12. juni 2024

Af:

Anton Kjøller Alexandersen

aka@dsr.dk
56531825

Foto:

Søren Svendsen

Sundhedsstrukturkommissionen har i dag, tirsdag, løftet sløret for sine længe ventede anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen. Dansk Sygeplejeråd er overordnede positive over for kommissionens anbefalinger og arbejde.

”Jeg er særligt glad for at se, at kommissionen fremlægger nogle anbefalinger, som uanset streger på landkortet, skal indfries, og som bl.a. handler om bedre datadeling, samtænkning af ældre- og sundhedsområdet og en national sundhedsplan. Generelt adresserer kommissionen mange af de problemer, som patienter og borgere oplever, og som sygeplejersker og deres kolleger står med i hverdagen,” siger forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg.

Seks principper og tre modeller

Kommissionen blev nedsat af regeringen i marts 2023, hvor den skulle opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af det danske sundhedsvæsen. Baggrunden for at nedsætte kommissionen er blandt andet de demografiske forandringer, hvor stadig flere borgere vil få et behov for pleje og behandling. Samtidig ser vi også ind i mangel på medarbejdere og udfordringer med at rekruttere i sundhedsvæsenet.

I dag løftede Sundhedsstrukturkommissionen på et pressemøde på Holbæk Sygehus sløret for kommissionens anbefalinger. Anbefalingerne kommer ud fra en vurdering fra kommissionens side, at det danske sundhedsvæsen ikke er fremtidssikret.

Formanden for Sundhedsstrukturkommissionen, Jesper Fisker, præsenterede seks tværgående anbefalinger, som bør føres ud i livet uanset, hvilken model man politisk vælger at pege på.

Sundhedsstrukturkommissionens tværgående anbefalinger er:

 • Kapacitetsudvidelse og ændret organisering af det almenmedicinske tilbud.
 • Ny organisering af arbejdet med digitalisering og data i sundhedsvæsenet.
 • En national sundhedsplan, der tilpasser ressourcefordelingen til befolkningens behov.
 • Styrket sammenhæng og kvalitet på psykiatriområdet.
 • Tilpassede organisatoriske rammer for de praktiserende speciallæger.
 • Et reformsekretariat og en implementeringsplan, der skal understøtte den decentrale implementering.

Dansk Sygeplejeråd ser positivt på de tværgående anbefalinger, da de i det store hele adresserer de syv principper, som Dansk Sygeplejeråd vil måle kommissionens anbefalinger på.

DSR’s syv principper er følgende:

 1. Patient- og borgerforløb skal være sammenhængende på tværs af sektorer.
 2. Opgaver, kompetencer og økonomi skal følges ad.
 3. Data skal deles nemt og hurtigt på tværs af sektorer.
 4. Ældre- og sundhedsindsatsen skal tænkes sammen.
 5. Sundhedsfremme og forebyggelse skal prioriteres højt.
 6. Uligheden i sundhed skal mindskes.
 7. Demokratisk styring af sundhedsvæsenet gavner alle borgere.

I arbejdet har Sundhedsstrukturkommissionen også peget på tre modeller for indretningen af fremtidens sundhedsvæsen.

Model 1: Her foreslår kommissionen at nedlægge regionerne og etablere 8-10 såkaldte sundheds- og omsorgsregioner, som ledes af folkevalgte politikere. Ansvarsområderne bliver sygehuse og psykiatri, almenmedicinske tilbud, øvrige praksissektor samt store dele af det kommunale sundheds- og ældreområde. Herunder nedsættes der nærudvalg under hvert regionsråd.

Model 2: Her foreslår kommissionen at nedlægge regionerne og indføre et såkaldt "statsligt enhedssundhedsvæsen". Ledelsen bliver en forankring hos en ansvarlig minister. Ansvarsområdet vil være planlægning af sygehusområdet, en national sundhedsplan, sygehuse og psykiatri, almenmedicinske tilbud, øvrige praksissektor samt store dele af det kommunale sundheds- og ældreområde.

Model 3: Her foreslår kommissionen enten at beholde de fem regioner eller reducere dem til tre. I modellen foreslår kommissionen at lave mindre justeringer, som skal mindske nogle af de udfordringer, der er i den nuværende model. Der nedsættes - lige som i de andre modeller - nærudvalg.

Tilmeld dig medlemsmøde om Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger her.

Ros til tværgående anbefalinger - men savner fokus på sundhedsfremme

I Dansk Sygeplejeråd ser man frem til at dykke ned i hele kommissionens rapport samt anbefalinger. Her understreger Dansk Sygeplejeråd, at det er vigtigt, at man ikke stirrer sig blind på hvilke nye streger, som bliver tegnet på det nye sundhedsmæssige landkort.

“Vi vil i de kommende dage nærlæse rapporten, som samlet set fylder over 600 sider. Hvis jeg skulle pege på noget, som vi kommer til at holde særligt øje med på de mange sider, så er det et lidt klarere fokus på forebyggelse og sundhedsfremme end ved første øjekast, så færre når derhen, hvor de har brug for det specialiserede sundhedsvæsen.”

“Jeg vil også holde øje med gode bud på, hvordan der inden for evt. nye strukturer og snitflader vil blive sikret sammenhæng bl.a. med gode overleveringer med tid til sygepleje,” siger forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg.

I Dansk Sygeplejeråd understreger man, at man bedst kan se en model, hvor der er demokratisk styring.

Læs pressemeddelelse samt se Sundhedskommissionens rapport her.