Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejeetisk Råd tager afstand fra indførelse af dødshjælp

Læs Sygeplejeetisk Råds udtalelse om dødshjælp.

Imod dødshjælp

Sygeplejeetisk Råd er imod dødshjælp. Sygepleje bygger på en grundlæggende respekt for det enkelte menneske. Dette betyder, at mennesket er unikt og har værdi i sig selv. God etisk praksis indebærer at beskytte og bevare liv samt lindre lidelse, ligesom sygeplejersken skal bistå til en værdig død. Vi mener, at dette betyder fokus på lindring og at afslutte eller undlade at iværksætte udsigtsløs behandling.

Aktiv og passiv

Vi vælger bevidst at undgå betegnelsen "aktiv dødshjælp," da det antyder, at der også findes en "passiv dødshjælp." Vi mener, at dette sprogbrug er misvisende og bør undgås. Traditionelt dækker "passiv dødshjælp" over afslutning af livsforlængende behandling, ophør af udsigtsløs behandling og lindring af lidelser, dvs. palliation. Vi opfordrer til at bruge mere præcise begreber til at beskrive disse handlinger og undlader det misvisende ord "passiv dødshjælp."

Misforståelser om behandling

Der eksisterer en udbredt misforståelse om, at patienter på hospitaler dør på grund af lindrende behandling eller afslutning af udsigtsløs behandling. En anden misforståelse er, at patienters liv afkortes af morfin. Nyere undersøgelser viser imidlertid, at korrekt udført palliation, herunder korrekt dosering af lindrende medicin, ikke forkorter patientens liv. Tværtimod kan det forbedre livskvaliteten ved at give patienten mulighed for at slappe af, hvile og have overskud til at være sammen med sine pårørende.

Overflødig dødshjælp

Sygeplejeetisk Råd mener, at dødshjælp er overflødig, da vi som samfund endnu ikke har tilstrækkeligt prioriteret palliation, fravalg af udsigtsløs behandling samt støtte til ældre og mennesker med handicap.

Det er essentielt, at samfundet støtter og hjælper de mennesker, der har behov herfor, herunder syge, døende, handicappede og ældre med de nødvendige støtteforanstaltninger. Ved at forhindre dem i at få den nødvendige hjælp og støtte, risikerer vi at påføre dem yderligere lidelse. Der må derfor sikres faglige og personlige kompetencer, etisk bevidsthed og lige adgang til lindrende og støttende tilbud, hvilket kræver faglig og politisk bevågenhed samt tilstrækkelige økonomiske midler.

Indførelsen af dødshjælp vil være den forkerte vej for vores samfund, og Sygeplejeetisk Råd frygter, at det vil medføre et forrået menneskesyn. Erfaringer fra lande, der har indført dødshjælp eller assisteret selvmord, viser en glidebane, hvor flere og flere vælger dødshjælp begrundet i ensomhed eller for ikke at være til besvær.

Forbedring af livskvalitet

Sygeplejeetisk Råd opfordrer til at opprioritere hjælpen til syge, handicappede, døende og ældre, så de kan opnå højere livskvalitet gennem lindrende behandling og nemmere adgang til hjælp, støtte og samfundet generelt.

Sundhedsvæsenet skal være mindre tilbøjeligt til at iværksætte udsigtsløs eller uønsket behandling.

Vi mener, at fokus bør være på at forbedre livskvalitet og sikre værdighed i livet i stedet for at tilbyde dødshjælp.