Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fagets Historie

Udforsk sygeplejefagets historie. Fra dengang sygepleje blev udført af ufaglærte kvinder til nu, hvor faget er en uddannelse på bachelor niveau. Læs også om da de første mænd blev uddannet i 1954 og om sundhedsplejen, den første videreuddannelse sygeplejersker kunne få.

58989543

Sygeplejens grundlag

Florence Nigtingale

Florence Nightingale og hendes betydning for sygeplejen

Sygeplejens pioner - Lær om hendes utrættelige indsats og nyskabende ideer, der forvandlede sygepleje og skabte nye standarder for pleje af patienter i både fredelige og krigsramte tider.

58950628

De religiøse ordeners betydning

Udforsk hvordan de religiøse ordener som diakonisserne og Sankt Josephs sygeplejeskole har formet sygeplejens udvikling og bidraget til omsorgen for patienter gennem tiderne.

Sygeplejeuddannelse i Danmark

59989126

Sygeplejeuddannelsens historie

Sygeplejerskeuddannelsen var helt fra starten en af de vigtigste sager for Dansk Sygeplejeråd. Målet var en landsdækkende treårig uddannelse - og statsautorisation.

60022474

Lærebøger i sygepleje i Danmark

Den første egentlige lærebog udkom i 1904 og var baseret på den undervisning, sygeplejeeleverne fik på Københavns Kommunehospital. I 1926 udgav Dansk Sygeplejeråd en ny lærebog i tre bind, der kom til at præge sygeplejeuddannelsen i mange år.

59947662

Mandlige sygeplejersker

Læs mere om de første mandlige sygeplejersker blev uddannet på Rigshospitalet 1951-1954. De var deltagere i et eksperiment, som blev fulgt med stor bevågenhed. Først fem måneder efter endt uddannelse fik de deres autorisation.

60542032

Skoleemblemerne

Historien om skoleemblemerne af Kirsten Stallknecht. Udgivet 1999 i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejehistorisk Museum og Dansk Sygeplejeråd. Her kan du læse netversionen af det skrift, der blev trykt i 1999.

58999246

Uniformer i Sygeplejen

Sygeplejerskeuniformen har, ligesom faget selv, med tiden ændret sig radikalt. Hvor det i starten var vigtigst, at den signalerede ordentlighed og dydighed, er det i dag hygiejne og praktiske hensyn, der gør sig gældende.

Læs historien om sygeplejerskernes uniform.

59306741

Sundhedsplejens Historie

80 år med sundhedspleje fra den første lov om sundhedspleje blev vedtaget i 1938 til 2018