Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospital var et visionært sundhedsprojekt, der på mange måder var langt forud for sin tid, da det blev indviet den 19. september 1913. Det blev bygget uden for København på et tidspunkt hvor befolkningstilvæksten var meget høj.

59067716
59067185

Om Bispebjerg Hospital

Stor befolkningsvækst i København og et presset sundhedsvæsen - historien om Bispebjerg Hospital starter tilbage fra indvielsen den 19. september 1913. Læs mere omkring historien her.

59067782

Sygeplejeskolen på Bispebjerg Hospital

Sygeplejeskolen blev den første ”rigtige” sygeplejeskole i landet. Det var det første hospital, hvor en forstanderinde fik det samlede ansvar for både den teoretiske og den praktiske uddannelse.

59071490

Bispebjerg Hospital under besættelsen 1940 - 1945

Bispebjerg Hospital var under den tyske besættelse 1940-45 et knudepunkt for modstandsbevægelsen og flygtningetransporter. To af sygeplejerskerne modtog senere Røde Kors’ Florence Nightingalemedaljen for deres indsats. Det er den højeste hæder, en sygeplejerske kan få.