Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Udlejning af rekvisitter, billeder og uniformer.

Rekvisitdepotet
Sygeplejemuseets rekvisitdepot.

Rekvisitter og billeder.

Museet har et stort depot af rekvisitter, som kan udlejes til museer, kulturinstitutioner, filmselskaber m.m. 
Vi har også et indholdsrigt fotoarkiv, hvor nogle af eksemplerne kan ses på museets hjemmeside. Museets elektroniske arkiv er ikke offentligt tilgængeligt.

Kontakt museet for at høre nærmere om vilkår, priser m.m. for udlejning af rekvisitter og billeder: museum@dshm.dk eller på museets telefon 46 95 34 50, som besvares tirsdag til fredag fra 11-14.

Museet forbeholder sig retten til at vurdere, hvilke produktioner vi vil bidrage til.

Eksempler på samarbejder

  • DR's tv-serie "Carmen Curlers", rekvisitter til optagelser af sygehusscener
  • TV2 Charlies tv-serie ”Sygeplejeskolen”. Her har SF Studios, der har produceret serien, brugt store mængder af rekvisitter, og sygeplejemuseet har ydet sygeplejehistorisk konsulentbistand i hele processen.
  • Rekvisitter til optagelserne af ”Lykke-Per” af Bille August
  • DR's tv-serie om Frederik IX.  Rekvisitter og dragtdele til sygehusscenerne
  • Fotografier til Danmarks Radio, afdelingen for historie og perspektiv. For eksempel serien Store danske Videnskabsfolk: Niels Finsen mm.
Sygeplejeskolens skyllerum
Fra tv-serien "Sygeplejeskolen"

Skyllerummet i tv-serien "Sygeplejeskolen", hvor sygeplejemuseets genstande bruges.

Udlejningsuniformer Paa Sygeplejens Dag I Tivoli 2012

Sygeplejeuniformer til udlejning

På Dansk Sygeplejehistorisk Museum kan du leje kopier af historiske sygeplejerskeuniformer.

Uniformssamlingen består af forskellige uniformer, der tidsmæssigt dækker perioden fra slutningen af 1800-tallet til ca. 1970.

Uniformerne kan lejes til brug i sammenhænge, hvor personer skal have dem på. De kan ikke lånes til brug ved private fester o.l.

Det koster 500 kr. at låne en dragt plus eventuelle forsendelsesomkostninger. Obs. museet råder kun over 1 eksemplar af hver dragt.

Låner kan efter aftale hente de pågældende uniformer på Dansk Sygeplejehistorisk Museum, og returnere dem dertil efter brug.

I tilfælde af at uniformerne skal sendes til/fra låner, er det låner, der afholder forsendelsesudgifterne.

Kontakt museet pr. mail eller tlf. 46 95 34 50 for nærmere oplysninger. Henvendelser skal rettes til museet minimum to uger, før uniformerne skal bruges.

Se alle museets uniformer her: