Plejeplan hjælper ikke patienter med hjerteinsufficiens

Hjertesygdom. Umiddelbart vil man tænke, at en individuel plejeplan tilrettelagt i samarbejde med patienten vil give mærkbare resultater for patientens helbred, men det var ikke tilfældet i dette studie.

2016-2-journal-hjertesygdom

Larsen P & Pedersen PU. 

The effectiveness of individual rehabilitation on health status in patients with heart failure: A quasi-experimental study.

International Journal of Nursing Practice 2016;(22):15-21.

Abstract og artikel findes ved at søge på artiklen.

 

Introduktion: Formålet med undersøgelsen var at teste, om patienter med hjerteinsufficiens opnår bedre helbredsstatus, hvis de modtager pleje efter en individuelt udformet plejeplan med undervisning og støtte udført af en sygeplejespecialist efter udskrivelse fra ambulatoriet.

journal_club_hjerteinsuffienceMetode: Først blev helbredsstatus undersøgt i en kontrolgruppe på 90 patienter med spørgeskemaet Short Form 36 (SF36). Derefter modtog en gruppe på 72 (interventionsgruppe) pleje efter en individuel plejeplan, der indeholdt undervisning og støtte med udgangspunkt i patientens evne til egenomsorg, og som havde til formål at motivere patienten til øget egenomsorg.

Der blev opstillet individuelle mål på denne baggrund. Sygeplejespecialisten ringede patienterne op efter en måned og efter tre måneder, hvor dialogen med patienten blev fortsat på samme måde som ved udskrivelsen. Begge grupper besvarede SF36 spørgeskemaet igen efter tre måneder.

Resultater: Der var ingen statistisk signifikant forskel på helbredsstatus i kontrolgruppen og i interventionsgruppen, hverken før eller efter at interventionsgruppen havde modtaget pleje efter den individuelle plejeplan udført af en sygeplejespecialist.

Diskussion: Det er ikke så almindeligt, at der publiceres et studie, som viser, at den undersøgte intervention ingen effekt har. Det er dog ganske relevant at overveje, om anvendelse af individuel plejeplan udført af sygeplejespecialist afspejler den rette anvendelse af sygeplejeressourcer i praksis – måske var et andet tiltag mere effektivt.

Konsekvenser for praksis: Set isoleret skal der andre (pleje)tiltag til for at forbedre helbredsstatus hos patienter med hjertesvigt end en individuel plejeplan udført af en sygeplejespecialist.

Af: Mette Trads, RN, MKS, ph.d.-studerende, udviklingssygeplejerske, Ortopædkirurgisk og kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers

Emneord: 
Journal