Mit fokus på kønnet er blevet skærpet

Fosterdiagnostik II: Sonografer skal fremover dokumentere resultatet, når de scanner efter køn og misdannelser af kønsorganer.
Inden ultralydsscanningen går i gang, fortæller jordemoder og sonograf Gabriella Barcobello, hvad scanningen går ud på. Her spørger hun også, om de ønsker at få kønnet at vide, og hun fortæller om muligheder og begrænsninger ved kønsbestemmelse.
Foto: Søren Svendsen

"Ja," kommer det i kor og med overbevisning i stemmerne fra parret, på spørgsmålet om, hvorvidt de vil have kønnet at vide på deres 20 uger og to dage gamle foster.

Hvis det altså kan lade sig gøre, forklarer sonograf Gabriella Barcobello. Hun står for dagens første scanning på Gynækologisk Føtalmedicinsk Ambulatorium på Herlev Hospital.

Både sygeplejersker og jordemødre kan være sonografer, og over hele landet arbejder de ca. 170 sonografer side om side. Gabriella Barcobello er jordemoder og har været sonograf i to år.

"Geléen kan godt være lidt kold her efter weekenden," advarer hun, da Malene Bülow Nielsen har taget plads i briksen ved scanningsapparatet og har trukket op i blusen, så den lille bule på maven ligger blottet.

Lyset i rummet bliver slukket, og billedet på skærmen står nu skarpere. Jakob Malchow Møller knuger Malene Bülow Nielsens hånd.

3 gode råd
  • Forventningsafstem med forældrene, forklar, hvad man kan se om kønnet, og hvad man ikke kan se
  • Sørg for ro til screeningen ved at fortælle, at der bliver tid til scanning for køn til sidst, medmindre noget allerede viser sig undervejs
  • Dokumentér i Astraia-databasen med et scanningsbillede, at der er scannet for køn, og hvad scanningen har vist.

En høj dunkende lyd fylder rummet i hurtige taktfaste slag. Hjertelyden slår små toppe på skærmen, og sonografen klipper lyden op i en bid, måler og konstaterer, at fosterets hjerte slår, som det skal. Så går det stærkt på skærmen.

Mens sonografen fører transduceren hen over maven, kommer fosterets hoved til syne.

"Kan I se ottetallet her, det er lillehjernen, og her er en lille hånd med fem fingre oppe ved hovedet," forklarer Gabriella Barcobello.

Hun flytter transduceren et mikroskopisk stykke, så man ser ansigtet fra en anden vinkel og kan se et næseben og et kæbeparti, som ser normalt ud, dvs. ikke for kort eller for vigende.

Nakkefolden bliver tjekket, og lidt efter er det en fin hvid rygsøjle med et haleben, der kommer frem på skærmen.

Barnet set nedefra

Gabriella Barcobello forklarer undervejs, at alt ser ud, som det skal. Hun måler lårbenets lange rørknogle til 3,2 cm og konstaterer, at fosterets mål svarer til et foster på 20 uger og to dage.

Indtil nu har parret omtalt deres kommende barn som "den", men nu er tiden kommet til det, som forældrene har glædet sig særligt til – udover at få at vide, at fosteret er sundt og raskt.

Transduceren har fanget et udsnit af det, som Gabriella Barcobello kalder "pottestillingen" – altså barnet set nedefra, hvor det vil være muligt at afsløre kønnet. Noget langt kommer til syne på skærmen.

"Her er navlesnoren, og der er tre kar, som der skal være, og her ser vi tydeligt tre små hvide streger.

Det er kønslæberne, så det er en lille pige," siger sonografen. Gabriella Barcobello ændrer igen lidt på vinklen, så man nu ser et tværsnit af fosterets krop, som også tydeligt viser kønslæbernes placering.

"Så fik min søster ret," er det første, Malene Bülow Nielsen udbryder: "Så får du travlt med at holde drengene væk," siger hun til sin partner Jakob Malchow Møller, som smilende svarer: "Vel ikke alle drengene."

2016-4-ny-praksis-fosterdiagnostik-grafik

Scanning for misdannelser af kønsorganer

Det er tydeligt, at fosteret nu har en personlighed, og herefter omtaler både forældre og sonograf fosteret som "hun", mens scanningen fortsætter med at vise blodforsyningen til hendes blærer, nyrer og hjerte på den lange liste over alle de ting, sonografen skal scanne for.

Fordi Gabriella Barcobello kun har arbejdet med scanning i to år, har hun ikke oplevet tiden før den nye guideline, men det har hendes kollega på samme afdeling, sygeplejerske og sonograf Helle Mølgaard Meyer, som har scannet gravide i 16 år:

"Jeg scannede også efter køn, før guidelinen kom, men guidelinen har betydet, at vi har fået et skærpet fokus, fordi vi nu skal dokumentere det i databasen, så vi hæfter for vores observation, og vi skal også se efter evt. misdannelser ved kønsorganerne.

At der er kommet en guideline for kønsbestemmelse, har også betydning i forhold til, at alle nu melder enslydende ud, at man ikke scanner efter køn tidligere end uge 15."

Læs også: Nemmere at fortælle om kønnet