App er livline for nye forældre

Brugerdreven innovation I. En app giver nye forældre mulighed for hurtigt og let at få vejledning fra sygeplejersken og sparer både forældre og personale for unødige hospitalsbesøg.

Patienter er generelt indlagt kortere tid, udskrives hurtigere og skal derefter klare sig derhjemme. Det gælder også nye forældre, som ofte kan have brug for vejledning i forbindelse med amning og observation af barnet. 

Tidligere har de fået stukket en pjece i hånden og fået et ”I ringer bare, hvis der er noget” af en sygeplejerske. Men ikke alle får ringet, og nogle ender med at tage til undersøgelse på hospitalet for at finde ud af, at alt er, som det skal være. 

Ny praksis_app_Dorthe Boe Danbjørg
Min forskning har bidraget til at ændre praksis på barselsgangen, konkluderer sygeplejerske, cand.cur. og ph.d., Dorthe Boe Danbjørg
Foto: Nils Lund Pedersen
Derfor har Dorthe Boe Danbjørg som et led i sit ph.d.-projekt i samarbejde med sygeplejersker, jordemødre og læger på føde- og barselsgang og firmaet MedWare udviklet en app til de nye forældre. Appen har en informationsdatabase, hvor der kan findes gode råd og vejledningsvideoer om bl.a. amning, søvn og navlepleje. Derudover kan forældrene skrive og sende billeder til sygeplejersken, som svarer inden for fire timer, og appen sender automatisk beskeder hver 12. time om, hvordan barnet bør udvikle sig. 

Title

Metode
”Brugerdreven innovation”, hvor nye forældre og barselsgangens sygeplejersker sammen med sygeplejeforskeren Dorthe Boe Danbjørg og en it-virksomhed var med til at udvikle en app målrettet netop de nye forældre. 
Resultat
Der er sket en praksisændring i forhold til kommunikationen på barselsgangen, som sygeplejerskerne i kraft af deres medvirken har taget ejerskab for.

Derudover er der i form af appen blevet skabt en platform, som andre specialer kan tilpasse og i høj grad har gjort brug af.  
Fakta
Appen hedder ”Mit Forløb” og kan downloades gratis. Nogle funktioner som f.eks. beskeder til sygeplejerskerne er dog først tilgængelige, når man logger ind. 

Appen er taget i brug på flere hospitaler og kommuner i Region Syddanmark, hvilket betyder, at ”Mit Forløb” nu indeholder 49 patientforløb fordelt på 33 afdelinger (herunder seks sygehuse og to kommuner). 

Kilde: medware.dk/project/mit-forloeb-region

”Vi afholdt en workshop, hvor en af de nye forældre fortalte, at det ville være super, hvis der kunne stå en sygeplejerske ude på dørmåtten hele tiden. For det var rart at komme hjem, men det var også rart at have sygeplejersken til at rådgive og vejlede,” fortæller Dorthe Bo Danbjørg, som er forsker og uddannelsesleder for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje på Syddansk Universitet og klinisk sygeplejeforsker på hæmatologisk afdeling på Odense Universitetshospital. 

Derefter handlede det om at finde ud af, hvordan idéen bag sygeplejersken på dørmåtten kunne føres ud i livet, og svaret blev en app, der bl.a. indeholder en chatfunktion, forklarer Dorthe Boe Danbjørg. 

Fra idé til færdig app

Forskningsdesignet bag appens tilblivelse kaldes brugerdreven innovation (eller Participatory Design) og går ud på, at brugeren er en central del af udviklingen. Efter en række observationer og interviews på barselsgangen og hjemme hos de nye forældre konkluderede Dorthe Boe Danbjørg bl.a., at forældrene ikke ringede til trods for opfordring fra sygeplejersken. 

”Vi havde kreative workshops, hvor forældrenes ønsker blev sat sammen med min og sygeplejerskernes faglige viden og virksomhedens viden om, hvad kan lade sig gøre teknologisk. Det er jo en styrke ved den her forskningsmodel, at man har flere forskellige vidensformer i spil,” forklarer Dorthe Boe Danbjørg. 

Herefter blev appen udviklet i tæt samarbejde mellem virksomheden, Dorthe Boe Danbjørg og sygeplejerskerne på barselsgangen, og de første 10 sæt nye forældre testede den. På baggrund af deres feedback blev der foretaget ændringer, og et nyt hold forældre fik lov at prøve kræfter med appen.

”Man bliver hele tiden klogere, når teknologien kommer ud i brug. Og så skulle vi også lige have tilpasset den nye praksis, som appen medførte, til den kultur, der allerede var på afdelingen,” fortæller Dorthe Boe Danbjørg.

Indholdet i appen er lavet i samarbejde mellem hende og barselsafdelingens sygeplejersker, og netop dette samarbejde mener Dorthe Boe Danbjørg er en af grundene til den store succes: 

”Den her app er blevet godt implementeret, og jeg tænker, at det især er samspillet mellem forskeren og klinikken, der har været med til at gøre det,” siger hun.  

Ændret kommunikation

Med appen fik sygeplejerskerne på barselsgangen et nyt redskab til at rådgive forældrene, men det ændrede samtidig kommunikationen, hvilket sygeplejerskerne indledningsvis var skeptiske omkring, fortæller Dorthe Boe Danbjørg: 

”Dele af informationen blev automatiseret med beskeder til forældrenes telefoner, og det var en ændring af praksis, som var lidt provokerende for sygeplejerskerne. Især i forhold til at se det enkelte menneske og tilpasse sin kommunikation til den enkelte.

Læs også: Vi kan bruge tiden på det vigtige

Men da vi prøvede det af, så fungerede det rigtig godt for familierne, som f.eks. søgte hjælp, når det var relevant.”

Dorthe Boe Danbjørg påpeger, at en modreaktion på ændring af praksis ved indførelse af ny teknologi nemt kan komme til at handle om, at sygeplejersker ikke kan erstattes af en app. Men i praksis oplevede hun, at appen i stedet for at skulle erstatte sygeplejerskerne faktisk åbnede op for, at forældre, som ellers ikke ville have søgt hjælp, fik talt med en sygeplejerske.

Andre afdelinger tager godt imod

Dorthe Boe Danbjørgs konklusion på projektet er overvejende positiv, især fordi appen senere er blevet taget i brug af en lang række andre afdelinger på både Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

”Det er noget af det, som er interessant ved min forskning; at den har ændret praksis på barselsgangen, og at den har været med til at ændre praksis på andre afdelinger, som kan bruge dele af appen,” siger hun. 

Appen er nemlig udviklet, så de enkelte afdelinger kan tilpasse den til deres behov. Dorthe Boe Danbjørg fortæller, at andre afdelinger ofte ikke har brug for, at patienterne som på barselsgangen får beskeder hver 12. time, men de kan bruge chatfunktionen og videovejledninger f.eks. om forberedelse til operation. 

Derudover peger hun på, at de forældre, som får børn i dag, er vant til at bruge smartphones og apps. Derfor har de taget rigtig godt imod den nye digitale løsning fremfor at få stukket en pjece i hånden. 

Litteratur 

  1. Clemensen J, Rothmann MJ,  Smith AC, Caffery LJ,  Danbjorg DB. Participatory design methods in telemedicine research. Journal of Telemedicine and Telecare. Epub ahead of print 27 Dec 2016 PMID: 28027678 DOI: 10.1177/1357633X16686747
  2. Danbjorg DB, Wagner L, Kristensen, BR, Clemensen J. Intervention among new parents followed up by an interview study exploring their experiences of telemedicine after early postnatal discharge Midwifery. 2015 Jun;31(6):574-81. doi: 10.1016/j.midw.2015.02.007.
  3. Danbjorg DB, Wagner L, Clemensen J. Designing, developing and testing an app for parents being discharged early postnatal. Volume 10. Issue 10.November/December 2014. Journal for Nurse Practitioners.  DOI: 10.1016/j.nurpra.2014.07.023
  4. Danbjorg DB, Wagner L, Clemensen J. Do families after early postnatal discharge need new ways to communicate with the hospital? A feasibility study. Midwifery. 2014; 30 (6):725-32. PMID: 23871291 DOI:10.1016/j.midw.2013.06.006
Emneord: 
Børn