Det er effektivt at følge op på forhøjet blodtryk

Apopleksi I. En markant større andel af apopleksipatienter når deres blodtryksmål, når de gennemgår et opfølgningsforløb.

”Resultaterne af pilotstudiet var så overbevisende, at den ledende overlæge med det samme besluttede, at vi skulle gå efter at omsætte projektet til praksis. Jeg var enig i, at patienterne ikke skulle vente i årevis på at få gavn af vores viden, så planerne om et multicenterstudie blev skrottet.”

Apopleksi_Ny praksis_Agnete Hviid Hornnes
Et pilotstudie viste, at to ud af tre patienter fik sænket deres blodtryk til det individuelle mål, når de fik tilbudt en række opfølgningsbesøg, fortæller forskningssygeplejerske Agnete Hviid Hornnes om baggrunden for opstart af en forebyggelsesklinik.
Foto: Bax Lindhardt
Det fortæller forskningssygeplejerske, MPH og ph.d. Agnete Hviid Hornnes fra Neurologisk Afdeling på Herlev Hospital om, hvordan en forebyggelsesklinik i 2014 blev startet op på apopleksiambulatoriet på baggrund af resultaterne af et klinisk studie.

Forinden gennemførte hun frem til 2007 en kohorteundersøgelse på 1.306 patienter med apopleksi. En opfølgning på 424 af patienterne viste, at to ud af tre patienter havde forhøjet blodtryk et år efter udskrivelsen. 

”Vi ved, at forhøjet blodtryk er den vigtigste påvirkelige risikofaktor for tilbagefald af apopleksi, så jeg tænkte, at her var et potentiale i forhold til at forebygge ny apopleksi,” siger Agnete Hviid Hornnes.

På den baggrund igangsatte hun et mindre randomiseret, kontrolleret interventionsstudie på 73 patienter. Det var tænkt som et pilotstudie til et større multicenterstudie, men endte med at danne grundlag for at starte Forebyggelsesklinikken op. 

Flere end 80 pct. af patienterne kom i mål

”Pilotstudiet viste, at to ud af tre patienter fik sænket deres blodtryk til det individuelle mål, når de fik tilbudt en række opfølgningsbesøg,” fortæller Agnete Hviid Hornnes. 

Til sammenligning lykkedes det kun for godt en ud af tre i kontrolgruppen, der fik den sædvanlige behandling i det daværende ambulatorium, nemlig et enkelt kontrolbesøg tre måneder efter udskrivelsen. Forskellen mellem de to grupper i studiet var højsignifikant.

Efterfølgende har en opgørelse på de første 400 patienter i Forebyggelsesklinikken vist, at flere end 80 pct. af patienterne kom i mål med deres blodtryk efter at have besøgt klinikken i gennemsnit 1,6 gange.

Patienterne blev mere motiverede

Opskriften på succesen var flere opfølgningsbesøg med en trinvis medicinsk optrapning indtil det individuelle blodtryksmål var nået, samt at patienterne kom til det første besøg kort tid efter udskrivelsen, og at behandlingen blev ændret i tilfælde af bivirkninger. 

Pilotstudie på 73 apopleksipatienter
  • Interventionsgruppen (n=36) fik i gennemsnit fem opfølgningsbesøg med fire ugers mellemrum.
  • Første besøg var en uge efter udskrivelsen
  • Fokus på medicinsk behandling af forhøjet blodtryk og kolesterol
  • Trinvis optrapning af medicin
  • Fokus på at minimere bivirkninger
  • Skriftlig handlingsplan og grundig vejledning af patienter
  • Alle fik tilbud om ambulant besøg efter tre måneder og blev indkaldt til kontrol efter 10 måneder
  • Studiet er under publicering, og derfor er de nøjagtige tal ikke tilgængelige. Redaktionen er bekendt med resultaterne.

”Når først patienterne fik forklaret, at store undersøgelser viser en mindre risiko for ny apopleksi ved behandling af forhøjet blodtryk og sænkning af kolesteroltal til fastsatte mål, blev de motiveret for at tage medicinen,” siger Agnete Hviid Hornnes. 

De blev grundigt vejledt også om nødvendige livsstilsændringer, og der blev udarbejdet en detaljeret skriftlig vejledning til patienten med det individuelle blodtryksmål og en plan for, hvor ofte patienten efter afslutning i projektet skulle gå til egen læge til behandling og kontrol af blodtryk og kolesteroltal.

Den trinvise medicinske optrapning foregik ved, at man supplerede med et nyt præparat i mindste dosis, hvis blodtrykket endnu ikke var i mål. Først når der blev behandlet med tre eller fire præparater, blev dosis øget.

”Det var et mål, at patienterne ikke skulle have bivirkninger af medicinen. Det er vigtigt, fordi der er tale om livslang forebyggende behandling, som patienten ikke må opgive på grund af bivirkninger,” forklarer Agnete Hviid Hornnes.

En udpeget læge i afdelingen skulle desuden godkende forslag til behandling og sørge for recepter.

Fik halvanden million kroner

Selvom pilotstudiet gav idéen til at starte en forebyggelsesklinik op, var der i starten ingen midler til at finansiere de ekstra opfølgningsbesøg pr. patient.

”Jeg ansøgte en kvalitetspulje om midler til at starte Forebyggelsesklinikken op og fik bevilget det maksimalt mulige beløb: halvanden million kroner,” fortæller Agnete Hviid Hornnes.

Læs også: Vi forbedrer patienternes odds for at undgå tilbagefald

Pengene rakte til det første halvandet år og dækkede løn, blodprøver, patientkørsel og udstyr. Da pengene slap op, måtte Forebyggelsesklinikken desværre efter et stykke tid gå tilbage til kun at tilbyde et enkelt opfølgningsbesøg.

”Til gengæld er besøget nu meget mere forebyggelsesrettet end tidligere med samme grundige mundtlige og skriftlige vejledning af patienten som i pilotstudiet,” siger Agnete Hviid Hornnes. 

”Det er nødvendigt, da jeg fra Dansk Hypertensionsselskab ved, at det kniber med at overholde den nødvendige blodtryks- og blodprøvekontrol, der skal følge en behandling af forhøjet blodtryk og kolesterolsænkning.” 

Vil undersøge effekten af flere besøg

Agnete Hviid Hornnes har efterfølgende søgt Datatilsynet om tilladelse til at undersøge, om der har været færre tilbagefald blandt de patienter, som fik en grundigere opfølgning i Forebyggelsesklinikken sammenlignet med de patienter, der kun har været til et enkelt opfølgningsbesøg. 

”Hvis vi kan dokumentere, at en bedre opfølgning medfører færre tilbagefald af apopleksi, vil det kunne danne grundlag for en ansøgning om bevillinger til at tilbyde patienterne flere forebyggende besøg,” siger hun. 

Litteratur

  1. Mancia G et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension 2013; 31(7):1281-357.
  2. Glynn LG et al. Interventions used to improve control of blood pressure in patients with hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2010; 17(3):CD005182. 
Emneord: 
Blodtryk