Vi forbedrer patienternes odds for at undgå tilbagefald

Apopleksi II. Et opfølgningsbesøg i en forebyggelsesklinik for apopleksipatienter er et vigtigt skridt på vejen til at forebygge tilbagefald.
Herman Rentorff har nået sit personlige blodtryksmål, siden han for to måneder siden fik ordineret blodtrykssænkende medicin. Sygeplejerske Lone Sommer kontrollerer hans blodtryk.
Foto: Bax Lindhardt

”Jeg sætter lige manchetterne på,” siger sygeplejerske Lone Sommer til sin patient Herman Rendtorff og trækker op i begge hans skjorteærmer.

Lone Sommer fastgør to manchetter, en på hver af Herman Rendtorffs arme, før hun sætter blodtryksapparaterne i gang. Det viser, at højre arm har et højere blodtryk end venstre, og derfor bruger hun højre arm til tre nye målinger. 

4 gode råd
  1. Sæt dig grundigt ind i behandling af forhøjet blodtryk og sænkning af kolesteroltal.
  2. Sæt dig grundigt ind i korrekt blodtryksmåling.
  3. Træf aftale om samarbejde med 2-3 dedikerede læger i afdelingen med henblik på godkendelse af dine behandlingsforslag og udfærdigelse af recept.
  4. Udlevér informationsmateriale ved patientens første kontrol indeholdende blandt andet patientens individuelle mål for blodtryk under hensyntagen til apopleksidiagnose og comorbiditet

”116 over 56”, oplyser hun.

Herman Rendtorff er til opfølgning på ”Forebyggelsesklinikken” på apopleksiambulatoriet på Herlev Hospital. Ved sin indlæggelse for apopleksi for to måneder siden fik han ordineret blodtrykssænkende medicin, og blodtrykket er nu faldet, så han har nået sit individuelle blodtryksmål.

Lone Sommer forklarer, at formålet med at tilbyde opfølgningsbesøg til apopleksipatienter er at forebygge tilbagefald.

”Derfor er der især fokus på at få blodtryk og kolesterol ned, som er de faktorer, vi ved, betyder allermest for tilbagefald. Herudover snakker vi også med patienterne om, hvordan de i øvrigt har det med sygdommen, og hvad de skal gøre, hvis de får symptomer igen.”

Flere opfølgningsbesøg vil være godt

Da Forebyggelsesklinikken startede i 2014, blev patienterne tilbudt et opfølgningsforløb med flere besøg i klinikken. Forløbet var baseret på forskningsresultater, som viste, at to ud af tre patienter kom i mål med deres blodtryk efter et forebyggelsesforløb med flere opfølgningsbesøg. 

Økonomien har sidenhen reduceret forløbet til kun ét opfølgningsbesøg. Lone Sommer ser opfølgningsbesøget som et vigtigt skridt på vejen til at forebygge nye tilfælde af apopleksi, men håber på, at der med tiden kan blive mulighed for igen at tilbyde flere besøg.

Title

Om Forebyggelsesklinikken
Apopleksipatienter bliver tilbudt at komme til et opfølgningsbesøg på Forebyggelsesklinikken på apopleksiambulatoriet på Herlev Hospital fire uger til tre måneder efter udskrivelsen. Her får patienten målt sit blodtryk og kolesteroltal, og sygeplejersken gennemgår og udleverer en detaljeret plan for opfølgning hos den praktiserende læge.
I samtalen med sygeplejersken er der fokus på blodtryk og kolesterol og, hvorfor det er vigtigt at tage sin medicin samt betydningen af at ringe 112, hvis der igen skulle opstå symptomer på apopleksi. 
Patienten får også lejlighed til at stille spørgsmål i forhold til sygdommen og behandlingsforløbet og får eventuelt vejledning i forhold til livsstilsændringer (KRAM-faktorerne).

Om at måle blodtryk
For at måle blodtrykket så korrekt som muligt anvender man i Forebyggelsesklinikken en metode, hvor blodtrykket initialt måles samtidig i begge arme, hvorefter blodtrykket måles tre gange i armen med det højeste blodtryk. Den endelige værdi er et gennemsnit af de tre sidste målinger.

Kilde: A’Court C, Sheppard J and Greenhalgh T. Blood pressure measurement: a call to arms. Br J Gen Pract 2016;66(652):552-553.

”Det ville give rigtig god mening rent forebyggelsesmæssigt, hvis patienterne kom til flere besøg, så vi her i klinikken kan sikre os, at patienterne når deres blodtryksmål, inden de overgår til egen læge,” siger Lone Sommer. 

Opfølgningsarbejdet oplever hun sygeplejefagligt som meget meningsfuldt. 

”Som hospitalssygeplejersker er vi ikke så vant til at få lov til at følge op på patienterne. Derfor er det et privilegie at være med til at følge op og samtidig bidrage til en forebyggende indsats, så vi forbedrer patienternes odds for at undgå tilbagefald,” siger Lone Sommer.

Sygeplejersken udformer en detaljeret plan

Blodtryksmålingen er færdig, og Lone Sommer ruller Herman Rendtorffs skjorteærmer ned igen. Han har kun været indlagt på hospitalet én gang før, og det var i 1955, hvor han fik fjernet sin blindtarm. Herman Rendtorff er pensioneret læge og har derfor ikke et stort behov for at snakke så meget om selve sin sygdom med Lone Sommer. Alligevel oplever han det som en positiv ting at komme til opfølgningsbesøget.

”Det er fint at komme her og få målt blodtrykket, og det er glimrende, at hospitalet tager sig så godt af mig. 

Lone Sommer opsummerer opfølgningsbesøget med Herman Rendtorff:

”Vi snakkede om hvordan han har oplevet forløbet siden indlæggelsen, hvordan han har det nu og især, hvad han skal gøre fremadrettet i forhold til, hvor ofte han skal gå til egen læge og få tjekket blodtryk og få taget blodprøver. Jeg spurgte også ind til, om der var bivirkninger af medicinen.”

Læs også: Det er effektivt at følge op på forhøjet blodtryk

Lone Sommer udformer skriftligt et journalnotat om besøget. Det indeholder Herman Rendtorffs individuelle mål for blodtryk, blodtryk målt i Forebyggelsesklinikken, kolesteroltal og anbefalinger i forhold til medicin og livsstil.

Planen skal efterfølgende godkendes af en læge på afdelingen, som udfærdiger recept, hvis der er behov for ændring i behandlingen. 

Emneord: 
Blodtryk