Ny uniformspolitik: Tørklæder til muslimer

Debatten om muslimske kvinders tørklæder har spredt sig til sygehuse og sygeplejeskoler. På Amtssygehuset i Roskilde har man revideret uniformspolitikken, så sygehuset fremover kan tilbyde et uniformstørklæde.

Side 16

Billede Side 17

Amtssygehuset i Roskilde ønsker at stille et hvidt uniformstørklæde til rådighed for muslimske kvinder. Det nye uniformstørklæde ønskes indføjet i revisionen af sygehusets uniformspolitik, som netop er godkendt i sygehusets samarbejdsudvalg.

''Hidtil har det været tilladt at bære tørklæde, men de hvide stykker, vi har haft at tilbyde, har ikke fungeret godt nok. Blestykkerne er eksempelvis for små, og andre hvide stykker er for glatte til, at de kan bindes ordentligt. Vi har prøvet os frem, og er endt med at foreslå at bruge de samme tørklæder, som ISS bruger, blot med Amtssygehusets logo,'' siger chefsygeplejerske Lilian Johnsen.

Fordelen ved at stille et uniformstørklæde til rådighed er blandt andet at signalere over for det muslimske personale, at det er i orden at gå med tørklæde og samtidig sikre, at tørklæderne ligesom uniformerne er rene og bliver skiftet hver dag.

I uniformspolitikken indgår forskellige muligheder for valg af uniform. Ønsker man eksempelvis ikke at bære den traditionelle kjole, kan man vælge bukser og busseronne. Synes man, at busseronnen er for kort, kan man bære kjole over bukserne. Som sygeplejerske er man dog stadig nødt til at gå i korte ærmer, da kirurgisk håndvask indebærer, at man også vasker sine underarme.

Muslimsk personale

Roskilde Amtssygehus har i nyere tid haft et par kvindelige muslimske læger ansat, der bar tørklæde, men ingen sygeplejersker. Ifølge Lilian Johnsen er det nu relevant for at tage stilling til tørklæder, da der i de kommende år vil komme sygeplejestuderende og social- og sundhedselever i praktik, som ønsker at bære tørklæder.

På sygeplejeskolen i Roskilde Amt har man kun meget lille erfaring med studerende, der går med tørklæde. I øjeblikket er der én studerende, der bærer tørklæde, og hun har endnu ikke været i praktik.

''Nogle af lærerne har haft indtryk af, at nogle studerende har ønsket at bære tørklæde, men af forskellige grunde ikke har gjort det. Vi er derfor blevet konfronteret med problemstillingen og har taget spørgsmålet om tørklæder op med chefsygeplejerskerne for at finde ud af, hvilke muligheder der egentlig er. Det glæder mig, at sygehuset nu får en politik for tørklæder. Det bliver nemmere at forklare de studerende, hvordan de skal forholde sig, '' siger Karen Linnemann, der er rektor på sygeplejeskolen i Roskilde Amt. I foreningen for de etniske mindretals sammenslutning, Indsam, mener forretningsfører Torben Svendrup, at et uniformstørklæde er en god måde at løse tørklædeproblematikken på.

''Det gør det acceptabelt at bære tørklæde for både det muslimske personale og for arbejdspladsen,'' siger han.

Han forklarer, at en stor del af muslimerne opfatter de sætninger i Koranen om, at kvinder skal være tildækkede, som, at man skal bære tørklæde. For langt de fleste er det rigeligt, at tørklædet dækker håret.

''Mange opfatter tørklædet som et religiøst krav, og så er det samtidig et signal til omverdenen om, at man er muslim,'' siger Torben Svendrup.

Samtale om tørklæder

Også på andre sygeplejeskoler har spørgsmålet om tørklæder været til debat. På sygeplejeskolen i Hillerød har der været én studerende, der bar tørklæde både på skolen og i praktikken, og ifølge studieleder Bente Petersen gav det ingen problemer. Sygeplejeskolen i Herlev har også haft en enkelt sygeplejestuderende, der bar tørklæde, og her tog undervisningsleder Helle Holm en samtale med den studerende og hendes sygeplejelærer.

''Den studerende var i tvivl, om det var i orden at gå med tørklæde. Vi spurgte derfor hygiejnesygeplejersken til råds, om det var hygiejnisk forsvarligt, og vi spurgte chefsygeplejersken, om det var i orden i forhold til uniformsetiketten. Begge svarede, at et tørklæde ikke er et problem, men den studerende var selv forberedt på, at hun kunne blive konfronteret med andre synspunkter. Efter mødet gav vi hende et referat af vores samtale, og vi opfordrede hende samtidig til at henvende sig til skolens sygeplejelærere eller studienævnet, hvis hun fik nogle problemer fremover,'' siger Helle Holm.•

Nøgleord: Indvandrere, tørklæder, uniformer.

Emneord: 
Religion