Dilemma: Sygdom på dåse

dilemma%2020-2005Illustration: Bodil Molich

Ninette er hjemmesygeplejerske, og det har hun været i 12 år. Hun er kommet hos Jan i et halvt års tid, fordi han får doseret medicin og får hjælp til at få skiftet forbinding på et skinnebenssår. Jan er 38 år og psykisk syg.

Det har han været siden ungdommen, og det er grunden til, at Ninette ikke er særlig begejstret for at komme i hjemmet. Hun føler sig ikke tilpas med psykotiske mennesker, der hører stemmer, og synes ikke, hun er fagligt rustet til opgaven.

Denne tirsdag morgen, da Ninette træder ind i Jans stue, har han stillet en broget blanding af konservesdåser op i en cirkel på gulvet, angiveligt for at holde nogle modbydelige mennesker på afstand. Han lyder meget overbevisende, da han fortæller Ninette om dåsernes funktion.

Ninette føler sig utryg og forlader hjemmet igen. Hun kontakter Jans læge og lederen af hjemmeplejen og fortæller, at Jans psykose er i opblussen, og at hun ikke mener, det er forsvarligt at komme i hjemmet. Hun foreslår, at Jan bliver indlagt på psykiatrisk afdeling til observation og vurdering. Jans læge spørger, om hun har talt med Jan. "Ikke så meget, ..." svarer Ninette.

Skulle Ninette have grebet Jan og hans opstilling an på en anden måde?

Kommentarer i Sygeplejersken nr. 21 2005 

Usikker sygeplejerske

Jan er ikke aggressiv på nogen måde, og Ninette har ikke talt med ham om dåserne. Hvis de berolige Jan - er det så ikke billigt sluppet? En indlæggelse kan jo også medføre mange dårlige oplevelser for ham. Måske er et besøg fra distriktspsykiatrien nok! Jeg mener, Ninette på grund af sin egen usikkerhed og ufaglighed forsøger at få Jan indlagt. Så er "problemet" ikke længere hendes.

Husk altid at tale med klienten! Det er jo ligesom ham, det hele handler om!

Kirsten Marie Knudsen, sygeplejerske på Geriatrisk afdeling, Haderslev Sygehus.

Drøft situationen

Hjemmesygeplejersken er for hurtigt fremme i skoene, mht. at hun tilkalder lægen med det samme i stedet for at tilkalde en anden kollega og dermed prøve at skabe ro omkring patienten og skabe en dialog sygeplejerske og beboer imellem.

Hun udviser med det samme frygt og ubehag ved at stå i denne situation hjemme hos Jan. Dette kan gøre patienten utilpas og bange, da hun forlader ham med det samme.

Den foreløbige løsning kunne eksempelvis være, at sygeplejerskerne i denne gruppe får diskuteret Jans situation igennem om, hvad der kunne gøres for Jan i hans situation, så både sygeplejersken og Jan ville få et bedre samarbejde, og der blev skabt tryghed i hjemmet.

Christina Henriette Frederiksen, sygeplejestuderende på Sygeplejeskolen i Silkeborg.

Vær nærværende

Ja, Ninette overreagerer. Psykisk sygdom smitter ikke, og Jan er ikke umiddelbart til fare, for sig selv eller sine omgivelser. Ninette skal give sig god tid til at få en snak med Jan, hun skal få Jan til at fortælle om dåserne og sin sygdom. Det er vigtigt at være nærværende og interesseret i sine medmennesker, og mennesker med psykisk sygdom skal behandles i nærmiljøet så langt hen ad vejen som muligt.

Esther Skøtt, sygeplejerske, socialpsykiatrien i Tønder.

Emneord: 
Dilemma
Psykiatri
Psykisk sundhed