Forstår ikke forsøg

Anderledes. Det er ekstra svært at informere indvandrere om medicinske forsøg på sygehuset, også selv om de har en pårørende med til at hjælpe sig, siger Bonnie Myhre i Hørsholm.

SY-2003-03-22aBonnie Myhre: "De indvandrere, jeg møder, har  - ligesom mange danskere - ingen idé om, hvad et medicinsk forsøg indebærer." Foto: Thomas Tolstrup

For sygeplejerske Bonnie Myhre på Hørsholm Sygehus er kommunikationen til patienter med indvandrerbaggrund og deres pårørende særlig svær lige nu. Som projektsygeplejerske er det nemlig hendes opgave at rekruttere deltagere, der skal have en alloplastik, til et klinisk forsøg på sygehuset. Det betyder, at indvandrerpatienterne skal kunne forstå så meget dansk, at de kan tage stilling til, om de vil være med.

"De fleste indvandrere, jeg møder, har - som også mange danskere - ingen idé om, hvad et medicinsk forsøg indebærer. Nogle har f.eks. en forestilling om, at de så nærmest bliver overladt til sig selv. Så er det min opgave at forklare, at det faktisk forholder sig lige omvendt. At de vil blive fulgt mere intensivt end under normale forhold. Som regel er der en pårørende med til at støtte og ofte tolke for patienten, og det gør det ekstra svært for Bonnie Myhre at finde ud af, om patienten nu også selv forstår, hvad hun i givet fald siger ja til.

"Hvis patienten via den pårørende ikke bliver klar over det, så må jeg ikke inkludere hende i forsøgsgruppen. Jeg skal nemlig skrive under på, at patienten har forstået informationen. For mig har det betydet, at jeg i to tilfælde måtte afskrive en indvandrerpatient, fordi jeg ikke kunne være sikker på, at den pårørende havde tolket situationen rigtigt. Og det er en skam, fordi man så som indvandrer ikke får den samme valgmulighed som andre patienter," siger hun.

Da Bonnie Myhre arbejdede på skadestuen på Hillerød Sygehus, var det andre forhold, der gjorde sig gældende, når hun skulle tage sig af indvandrerpatienter og deres pårørende:

"Her kunne jeg i de akutte situationer opleve, at især de pårørende kunne blive meget vrede over, at deres familiemedlem ikke med det samme kunne komme under behandling, og hvor jeg så måtte forklare dem, at de bestemt ikke blev overset, men at jeg var nødt til at prioritere. Det var svært at rumme de situationer, fordi disse mennesker reagerede helt anderledes, end vi er vant til," siger hun.  

Tema: Kultursammenstød - om de pårørende
Emneord: 
Indvandrer
Kultur
Forskning