Sommerfuglen i Kina

International videndeling er forudsætningen for udvikling af sygeplejen i Danmark. En sygeplejekonference i Kina havde bl.a. fokus på, hvordan forskningsbaseret viden kan spredes til praksis, og her var sommerfuglen en inspirerende metafor for to undervisere fra Metropol.

I forbindelse med at School of Nursing, Peking Union Medical College (PUMC) og Peking Union Medical College Hospital (PUMCH) afholdt deres fjerde internationale sygeplejekonference i Beijing, Kina, deltog vi som repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen Metropol.

PUMC blev grundlagt som sygeplejeskole i 1920 med mulighed for at tage en bacheloruddannelse i 1996. Skolen har i dag 52 undervisere. PUMCH blev grundlagt af den amerikanske Rockefellerfond i 1921. I 1951 overtog den kinesiske regering hospitalet, hvor der i dag arbejder ca. 1.500 sygeplejersker.

Vi fik mulighed for at komme på besøg på to hospitalsafdelinger på PUMCH.
Det overordnede tema på konferencen var innovation og evidens med fokus på udvikling af viden inden for sygeplejen. Lektor Hanne F. Mortensen fremviste en poster om det interprofessionelle modul 5 på Professionshøjskolen Metropol, hvor ca. 800 studerende fra syv forskellige uddannelser skal lære interkulturelle samt interprofessionelle færdigheder. Lektor Ben Nielsen forelæste om begrebet etniske smerter og de udfordringer, der kan være i forhold til det at anvende tolk.
I det følgende nævnes eksempler på aktuel sygeplejeforskning i Kina og i Hongkong.

Omsorg i den kinesiske sygeplejerskeuddannelse

Xang Xiao-Ling fra Cheng Hong West China School of Nursing, Sichuan University i Kina, konkluderede ud fra et litteraturstudie, at det først var i 2006, der begyndte at komme litteratur om omsorg i den kinesiske sygeplejerskeuddannelse. Det er interessant, at de redskaber, der skal give de studerende mulighed for at forstå omsorg som begreb, udelukkende kommer fra udlandet og ikke fra Kina. Sundhedsministeriets Deputy Director of Department of Medical Administration oplyser, at der i Kinas næste femårsplaner indarbejdes reformer, der vil styrke ”human care”, forskning og udvikling i omsorgsbegrebet samt patientsikkerhed i sygeplejerskeuddannelsen.

Fra sygeplejeforskning til praksis

Professor Thomas Wong fra Tung Wah College i Hongkong argumenterede for, at omsætningen fra forskning til praksis er en social interaktiv proces, der påvirkes af faktorer som tid, alliancer, kontekster og strategier. Wong sammenlignede med en metafor denne omsætning fra forskning til praksis med transformationen fra sommerfuglelarve til sommerfugl. De organisatoriske enheder (som f.eks. afdelinger hvor sygeplejeforskningen skal implementeres i praksis) kan sidestilles med en sommerfuglelarves puppe.

Ligesom puppen er en betingelse for, at larven kan transformeres til en sommerfugl, så er de organisatoriske enheder også en slags pupper, hvor sygeplejeforskningen skal blomstre og anvendes i praksis. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at inddrage ansatte på de organisatoriske enheder fra begyndelsen og i hvert stadie af implementeringen. Ligesom sommerfuglen kun vil blive født, hvis det omgivende miljø er parat til det, vil sygeplejeforskning kun kunne omsættes i praksis, hvis det omgivende miljø er parat.
 

Emneord: 
Forskning
Internationalt samarbejde
Sygeplejerskeuddannelsen