Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2012 - 11

Download
Sygeplejersken_2012_11 - magasinforsiden

Baggrund

Her kaldes patienterne gæster

I Jylland finder man Danmarks nordligste sygeplejersker i Skagen Gigt- og Rygcenter. Her bruger de den danske natur, byens kulturtilbud og et tværfagligt teamarbejde til at hjælpe gæsterne til selvhjælp.

Sygeplejersker tager mindre på end gennemsnittet

Der bliver flere og flere overvægtige danskere. Det gælder også for sygeplejersker, men sygeplejerskerne tager mindre på end kvinder generelt, viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejerskekohorte.

I HVERT NUMMER

Tema om gentest

Gener afgør, hvordan psykofarmaka virker

Det er gammel viden, at arvelighed spiller en rolle i mange sygdomsgrupper, og i dag findes der gentest, der kan identificere mennesker med forhøjet risiko for en række sygdomme.

Resultater af gentest drukner i hverdagen

Sct. Hans Hospital er et af de psykiatriske centre, der gentester patienter for problemer med at nedbryde psykofarmaka. Men resultaterne får sjældent konsekvenser for medicineringen.

Stadig langt til skræddersyet medicin

30 års udforskning af menneskets gener har givet bedre forståelse af sygdomme og af lægemidlers virkning på organismen. Den praktiske anvendelse ser ud til at være længst fremme på kræftområdet.

Tema om seksualitet

Sæt ord på sex

SEKSUALITET. Patienter mestrer bedre kriser og kroniske sygdomme, når sexlivet fungerer. Alligevel kan det være svært at tale højt om. Mød sygeplejersken, som dagligt taler med patienterne om deres seksuelle problemer og læs, hvorfor det er vigtigt at gøre.

Deres historier rører mig

Et velfungerende sexliv giver bedre mestring af kriser og kroniske sygdomme. Samtaler med patienter om deres seksualliv kan med fordel være en del af det generelle sundhedstilbud, mener sexologisk counsellor Gitte Vittrup.

Mange søger hjælp til et bedre sexliv

Når sexlivet skranter, går det ud over kærligheden, intimiteten og dagligdagen. På Sexologisk Ambulatorium i Hjørring får kærestepar, ægtefolk og enlige lov til at sætte ord på de ting, det er svært at tale højt om med andre.

Faglig information

Sommerfuglen i Kina

International videndeling er forudsætningen for udvikling af sygeplejen i Danmark. En sygeplejekonference i Kina havde bl.a. fokus på, hvordan forskningsbaseret viden kan spredes til praksis, og her var sommerfuglen en inspirerende metafor for to undervisere fra Metropol.

Nordisk folkesundhed i Göteborg

En gammel flådestation danner rammen om Nordic School of Public Health i Göteborg. Her kan en diplom- eller masteruddannelse i folkesundhed tages i smukke omgivelser sammen med studerende fra hele Norden.

Fag

Socialt fællesskab motiverer borgere med KOL

Artiklen præsenterer resultater af en analyse af interview med 11 patienter med KOL, som har deltaget i otte ugers patientuddannelse. Det sociale fællesskab, der opstod under uddannelsen, har vist sig at være motiverende for patienternes fremtidige træning og arbejde med livsstilsændringer. Artiklen er baseret på et kandidatspeciale fra sektion for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.

Sådan læres praktiske færdigheder i færdighedslaboratorium

En model hjælper sygeplejestuderende med at øve færdigheder som f.eks. mobilisering af en patient, lejring af en patient og måling af blodtryk og puls. I alt otte øvelser, hvor modellens komponenter indgår både som læringsredskab og bedømmelsesgrundlag. Artiklen beskriver selve modellen samt en undersøgelse af modellens betydning for de studerende.

Videnskab og sygepleje

Hverdagslivet som uformel omsorgsudøver

Denne forskningsartikel beskriver, hvordan 10 kvinder, partnere til mænd med Parkinsons sygdom, oplever at være primære omsorgsgivere døgnet rundt. Undersøgelsens resultater kan give større forståelse for de negative konsekvenser, som omsorgsarbejdet har for omsorgsgiverens fysiske og følelsesmæssige helbred og ofte også for deres økonomiske status. Artiklen har været publiceret på engelsk i Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness 2011;(3):504-12 og bliver publiceret på dansk i Sygeplejersken med tilladelse fra dette tidsskrift. Artiklen har været gennem dobbelt blindt review inden publicering i Journal of Nursing and Helathcare of Chronic Illness.