A-kassen: Gå ikke i panik

Undersøgelser viser, at den bedste vej til et job er at få fodfæste på en arbejdsplads og øge sine kompetencer. Hvis du er arbejdsløs, anbefaler formanden for Danske Sundhedsorganisationers a-kasse, DSA, Anni Pilgaard, at du skal bruge DSA, men også overveje, hvad du selv kan gøre.

Som sygeplejerske har du mulighed for at melde dig ind i Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA), der kun optager sundhedsfagligt uddannede. Sygeplejersken har spurgt formanden for DSA, Anni Pilgaard, hvad du som nyuddannet kan bruge a-kassen til ud over at få dagpenge.

”Vi holder rådgivningssamtaler om CV og ansøgninger, og som en faglig a-kasse har vi øje på dine kompetencer og kan sætte dem i forhold til sygeplejefaget. Derfor kan vi ofte pege på kompetencer, som en nyuddannet ikke selv havde set som kvalificerende at skrive på CV’et. F.eks. kan det på nogle områder være en stor styrke at være tosproget. Vi er også den eneste a-kasse, der tilbyder socialrådgivning, hvis et medlem f.eks. bliver syg under ledighed. Derudover samarbejder vi med arbejdsgivere om løntilskudsjob og jobrotationsordninger, hvor vi formidler kontakt til ledige sygeplejersker.”

Hvad er dit råd til de nyuddannede, der nu bliver færdige og muligvis ledige?

”Gå ikke i panik. Overvej din situation. Undersøgelser viser, at den bedste vej til et job er at få fodfæste på en arbejdsplads og at øge sine kompetencer. Undersøg alt, du kan, om løntilskudsjob, jobrotationsordninger og faglige kurser. Du kan også overveje at læse videre på en kandidat. Del det op: Hvad har jeg af muligheder det første år, hvordan ser det ud derefter. Ifølge jobcentrene er der stillinger at finde i Tyskland, Nordsverige og Nordnorge, så man kan overveje at søge til udlandet for at få noget erfaring til CV’et.”

Hvad er dit råd til den gruppe, der blev færdiguddannede i 2011, som stadig er ledige?

”Sig ja til andre områder end det, du måske drømte om i udgangspunktet. Og sig ja til løntilskudsjob. Jeg ved, det ikke er ønskescenariet, og reglerne og intentionerne med ordningen skal overholdes, men det er en mulighed for at udvikle sine faglige kompetencer, komme ind på en arbejdsplads, opbygge netværk og måske komme i betragtning, når der kommer et reelt job.”

Det gør Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråd, DSR, har påpeget over for beskæftigelsesministeren, at reglerne skal være tidssvarende, så de fremmer de lediges muligheder. I dag er det f.eks. kun ledige over 25 år, som kan komme i betragtning til udvalgte indsatser, men mange ledige sygeplejersker er yngre, derfor mener DSR, at aldersgrænsen skal fjernes. I alliance med andre organisationer har DSR arbejdet for, at puljen til jobrotation blev hævet fra 11 til 30 mio. og at muligheden for, at ledige fortsat skal kunne tage fagspecifikke kurser, blev fastholdt, for den var ellers afskaffet.

Det kan du selv gøre

Du har mulighed for at aftale uddannelsesforløb og deltage i kurser som elementer i din jobplan. Uddannelsesforløbet skal ligge inden for de første ni måneder af din ledighed. Hvis du er under 30 år, skal det ligge inden for de første seks måneder. Hvis du er under 25 år, kan du gå på højskole inden for de første seks måneder af din ledighedsperiode. ´
 
Du kan også tage en seks ugers selvvalgt uddannelse. Du skal være fyldt 25 år og være startet på uddannelsen, inden du har været ledig i ni måneder. Du kan deltage i uddannelse på videregående niveau, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse, og som højst koster 3.601,50 kr. pr. uge (21.609 kr. for et forløb på seks uger). Jobcenteret betaler.
 
Læs mere om jobrotation, virksomhedspraktik, løntilskudsjob og uddannelse, mens du er ledig, her: www.dsa.dk/Medlemsservice/Jobformidling/Jobsoegning
 
Læs om uddannelsesmulighederne her: www.dsa.dk/Eventlist/Uddannelse   
 
DSA arrangerer løbende temamøder for ledige.

Det sker i kredsene og i DSA

Kredsene i Dansk Sygeplejeråd holder løbende infomøder og faglige arrangementer rettet mod nyuddannede. Se aktiviteter i de enkelte kredse under dsr.dk/kreds
 
DSA afholder et tredages seminar for nyuddannede i marts med fokus på områder som psykiatri og sundhedsfremme, hvor a-kassen gerne vil finde flere løntilskudsjob. Seminaret henvender sig til de 25-29-årige i Københavns og Frederiksberg Kommune, og der er plads til 100 deltagere.
 
Hvis du melder dig ind i DSA, kan du overføre dit CV på www.jobnet.dk direkte til søgemaskinen DSAjobsøger. Her kan du få et samlet overblik over alle sundhedsfaglige stillinger opslået på nettet. Du kan også oprette en jobagent, der finder relevante stillinger til dig og sender opslaget til dig på mail. DSA arbejder via et stort netværk af arbejdsgivere på at skaffe almindelige job til ledige.
 
Hvis du melder dig ind i DSA med mere end et år tilbage af din studietid, kan du få dagpenge, så snart du er nyuddannet – du undgår så en måneds karensperiode.

Nyuddannet og ledig?

Det er fast arbejde at være ledig. Hvis du er blandt de mange, der står med et dugfriskt eksamensbevis og svigtende jobudsigter, kan du her læse om krav og muligheder i dagpengesystemet. Læs mere på www.dsr.dk om reglerne for at få dagpenge.

 ​

Emneord: 
Arbejdsmarked