Få gang i karrieren med nordisk erfaring

Dansk Sygeplejeråds næstformand Anni Pilgaard anbefaler sygeplejerskerne at skaffe sig faglig erfaring fra udlandet.

Hvorfor er det så svært for især nyuddannede sygeplejersker at få job?

”Fordi regioner og kommuner ingen penge har. Det er paradoksalt, fordi for to et halvt år siden, hvor vi ikke havde arbejdsløshed, var der de samme borgere og lige så mange opgaver, som der er i dag. Men på grund af økonomi er der ikke råd til os.”

Har man uddannet for mange?

”Nej. I alle de beregninger, der er fremadrettet, er der meget brug for os. Hvis du ser på demografien hos vores egne, så er der områder, hvor næsten 60 pct. forsvinder inden for de næste fem år. Så der bliver rigtig meget brug for vores kommende kollegaer.”

Risikerer vi at komme til at mangle den viden og ressourcer, som de nyuddannede har, hvis de rejser til udlandet for at arbejde?

”Det er et frygteligt spild, at jeg som fagforeningsperson rent faktisk er nødt til at opfordre mine medlemmer til at forlade mig og tage job i udlandet. Det er grotesk, når der samtidig er opgaver nok i Danmark. Jeg kan ikke understrege kraftigt nok over for vores politikere, at vi har investeret i de her unge mennesker, og vi får virkelig brug for dem. Deres viden bør ikke gå til spilde.”

Hvilke gode råd kan du give sygeplejersker, der overvejer at søge job i udlandet?

”Man skal vide, at der nogle steder er mulighed for at blive ansat på mange forskellige afdelinger. Andre steder er der kun få jobmuligheder og her er det vigtigt at huske, at selvom det ikke er ønskestillingen, så er det en start på at udvikle sine faglige kompetencer.

De skal også tænke over, hvad deres forventninger er. Hvad med bolig og et socialt liv? Kan arbejdsgiver hjælpe dem? Jeg mener, at man kan stille krav til arbejdsgiveren, når de siger, vi er en eftertragtet vare. En sidste ting er lønnen. For når vi er så eftertragtede, hvorfor så ikke forsøge at forhandle lønnen?” 

Arbejdsløshed er et vilkår i krisetider   

Sygeplejersken har spurgt sundhedsøkonom ved Dansk Sundhedsinstitut, Jakob Kjellberg, hvordan sygeplejerskemangel hænger sammen med arbejdsløshed blandt nyuddannede? 

”Det har været en privilegeret situation for sygeplejerskerne, at man faktisk var solgt nærmest inden, man var færdig. Men virkeligheden er, at der er lige så meget personale i sundhedsvæsenet, som der er råd til. Det er altså konjunkturbestemt.”

Vil der alligevel komme mangel på sygeplejersker i fremtiden?

”Det afhænger af den økonomiske udvikling. Vi kan blive tvunget til at organisere arbejdet på en måde, hvor der er færre sygeplejersker, og så kommer de ikke til at mangle. Men hvis vi pludselig har masser af penge, eller sygeplejerskerne skal overtage opgaver f.eks. pga. manglen på speciallæger, så kan der komme til at mangle sygeplejersker.”

Hvornår bliver det lettere for sygeplejersker at få job i Danmark igen?

”Hvis bare vi vidste det. Det afhænger af, om vi får vækst i økonomien. At sidde og spå om, hvor lang en lavkonjunktur vil være, er jo næsten umuligt. Men selvom ungdomsarbejdsløshed er et stort problem, så mener jeg, at sygeplejerskerne trods alt stadig er en relativt privilegeret faggruppe, som ikke er ramt hårdere end mange andre.”

Emneord: 
Arbejdsmarked