Krankenpfleger, sykepleier eller peqqissaasoq?

Nabolandene er glade for, at danske sygeplejersker krydser grænser, for flere steder er der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Men hvad er forskellen på jobbene i de forskellige lande?

Peqqissaasoq i Grønland

SY-2012-02-22a

Arbejdstid: 40 timer ugentligt.

Grundløn: DKK 24.441 for nyuddannede i 2011.

Autorisation: Sygeplejersker med autorisation fra et af de nordiske lande er uden videre berettiget til at få grønlandsk autorisation.

I Grønland mangler der primært sundhedsplejersker og sygeplejersker til intensiv afdeling. Tidligere har der været massiv mangel på sygeplejersker, men på grund af flere uddannede, længerevarende vikariater og et stort lønløft ved overenskomsten i 2009 har man fået dækket en del af hullet i rekrutteringen.

Se mere: www.peqqik.gl  og www.pk.gl

Sjuksköterska i Sverige

SY-2012-02-22d

Arbejdstid: 38,5 timer ugentligt.

Gennemsnitsløn: SEK 26.881 (ca. 22.350 DKK) i 2010.

Autorisation: Søges gennem Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se

Sjællandske sygeplejersker har siden starten af 2011 i stigende antal søgt mod Skåne i Sydsverige. Regionen gennemgår i øjeblikket besparelser og har derfor skruet lidt ned for rekrutteringen i 2012. Skånes Universitetsjukhus forventer dog, at der vil blive stor efterspørgsel på sygeplejersker igen til sommer, og håber, at danskerne vil blive ved med at vise interesse for at arbejde i Sverige.

Se mere: www.vardforbundet.se

Gesundheits- und Krankenpfleger i Tyskland    

SY-2012-02-22e

Arbejdstid: 39 timer ugentligt.

Grundløn: På hospitalerne er startlønnen 2.059 EUR (ca. 15.309 DKK). På plejehjem er startlønnen 1.346 EUR (ca. 10.010 DKK).

Autorisation: Afhænger af den enkelte delstat. Kontakt det tyske sygeplejeforbund i den gældende stat.

I Tyskland er der mangel på sygeplejersker både på hospitaler og især på plejehjem. Hvis man vælger at tage sydpå, skal man være opmærksom på, at de tyske arbejdsforhold kan være langt fra optimale.

Se mere: www.dbfk.de  

Sykepleier i Norge

SY-2012-02-22c

Arbejdstid: 35,5 timer ugentligt ved skiftearbejde.

Gennemsnitsløn: NOK 30.192 (ca. 29.213 DKK) i 2010.

Autorisation: Søges gennem Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell 

I løbet af 2010 sås næsten en tredobling af antallet af danske sygeplejersker, som fik autorisation i Norge. I Norge regner man i øvrigt med, at antallet af udenlandske sygeplejersker i landet fortsat vil stige i de kommende år.

Se mere: www.sykepleierforbundet.no  

Sairaanhoitaja i Finland     

SY-2012-02-22bArbejdstid: 38,25 timer ugentligt.

Grundløn: 2.217 EUR (ca. 16.486 DKK).

Autorisation: Søges gennem The National Supervisory Authority for Welfare and Health www.valvira.fi

Der er ikke mange udenlandske sygeplejersker i Finland, men der er job at få. Det kræver dog, at man enten kan tale finsk eller svensk.

Se mere: www.nurses.fi  

Lønsatser er ca.-tal indhentet fra landenes fagforbund. Der er ikke taget højde for forskelle i skatteforhold, arbejdsmarkeds-, pensionsbidrag mv. En dansk sygeplejerske i basisstilling får gennemsnitligt (ekskl. pension og genetillæg) 27.659,- kr. på sygehusene og 29.296 i kommunerne (Kilde: www.dsr.dk februar 2011).

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at sygeplejersker bliver medlem af sygeplejerskeorganisationen i det land, hvor de arbejder.

I 2011 er der givet 2,6 gange flere norske og svenske autorisationer til danske sygeplejersker end i 2010.

Emneord: 
Arbejdsmarked