Bekymring over flere voksne på ADHD-medicin

Forbruget af ADHD-medicin til voksne er steget markant i Danmark, selvom medicinen slet ikke er godkendt til behandling af voksne. Region Midtjylland udskriver mest og Region Hovedstaden mindst.

SY-2010-07-19aIllustration: Gitte Skov

Et voldsomt stigende antal voksne danskere behandles i dag med ADHD-medicin. På 10 år er antallet af danskere mellem
20 og 40 år i behandling med ADHD-medicin steget fra 248 danskere i 2002 til hele 13.446 i 2012.

Samlet set viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut, at der i sidste kvartal af 2012 var 16.544 danskere over 18 år i behandling med ADHD-medicin. Det vil sige, at de har indløst mindst én recept på medicinen.

Den eksplosive stigning skal desuden ses i lyset af, at ADHD-medicin udelukkende er godkendt til behandling af børn og unge under 18 år. Derfor ser man med bekymring på udviklingen i Sundhedsstyrelsens Institut for Rationel Farmakoterapi, IRF.

Illustration: Gitte Skov

”Ca. halvdelen af al den ADHD-medicin, der udskrives, er off-label til personer over 17 år. Vi ved fra internationale studier, at medicinen også er effektiv mod ADHDsymptomer hos voksne. Problemet er, at vi ikke kender hverken langtidseffekter eller
-bivirkninger i denne gruppe. Vi ved derudover også meget lidt om, hvordan medicinen påvirker gravide og deres fostre,” fortæller farmaceut i IRF, Søren Ilsøe Moreno.

Hovedparten af de voksne, der får en recept på ADHD-medicin, er nydiagnosticerede med ADHD. ”Der er i dag bred enighed om, at ADHD også hos voksne er en reel diagnose. Desværre er den nuværende ADHD-medicin ikke en kur, og det er ikke til at forudsige, hvor lang tid patienterne i princippet skal tage medicinen. Og da vi ved, at ADHDmedicin er behæftet med en række, til tider alvorlige, bivirkninger, må vi nødvendigvis være skeptiske overfor det store off-label forbrug,” siger Søren Ilsøe Moreno.

ADHD-medicin

ADHD-patienter behandles med det amfetaminlignende stof methylphenidat. Midlet markedsføres bl.a. under handelsnavnene Concerta, Medikinet og Ritalin. Et andet hyppigt brugt middel er Strattera med det aktive stof atomoxetin.
Tyskland har som det foreløbig eneste EU-land i 2011 godkendt Medikinet til behandling af voksne ADHD-patienter.

Færrest recepter i hovedstaden

Tal fra Statens Serum Institut viser store regionale forskelle på forbruget af ADHDmedicin. Region Midtjylland er den region,
der udskriver mest ADHD-medicin til de 25-49-årige, og Region Hovedstaden den, der udskriver de færreste recepter. ”Der er ingen forskelle i befolkningssammensætningen de fem regioner imellem. Derfor må forskellen bero på forskellige behandlingstraditioner,” siger Søren Ilsøe Moreno.

Mens forbruget altså bliver ved med at stige i voksengruppen, har forbruget blandt de 6-12-årige drenge og piger været stagnerende siden 2010. En stor del af de voksne, der kommer i behandling med ADHD-medicin, er kendt i sundhedssystemet. Tre ud af fire af de 20-40-årige, der starter på ADHD-medicin som voksne, har i årene forinden prøvet antidepressiva, antipsykotika, stærke smertestillere eller angstdæmpende medicin.

Farmaceut Søren Ilsøe Moreno siger: ”Tallene understøtter behovet for udvikling og ikke mindst implementering af nationale kliniske retningslinjer for behandling af ADHD hos børn og voksne. IRF indgår i Sundhedsstyrelsens fremadrettede arbejde med at udvikle disse retningslinjer.”

Emneord: 
Psykisk lidelse