Fik mod til at tale med børn

På Onkologisk afdeling i Herning har man i de sidste tre år haft fokus på børn som pårørende, og det har medført to nye initiativer rettet mod både personale og pårørende.

​”Den første temadag i 2012 tog vi udgangspunkt i Annemarie Denckers rapport, som fokuserer på, at personalet har brug for kompetenceudvikling, så de er klædt på til at hjælpe forældre og børn,” fortæller Jette Rosager Møldrup, sygeplejerske på Regionshospitalet Herning.

Tre år efter temadagen er der i dag to tilbud på onkologisk afdeling i Herning: et om supervision for sundhedspersonalet og et om familiesamtaler for patienterne.

Når sygeplejersker og andet sundhedspersonale melder sig til supervision, mødes de typisk 4-6 gange, hvor Jette Rosager Møldrup, som også er uddannet supervisor, holder et kort oplæg efterfulgt af erfaringer fra praksis, som bliver diskuteret og analyseret.
Det andet tilbud er rettet mod familier, der gerne vil have hjælp til, hvordan man håndterer at være forældre og patient på samme tid. Her tilbyder Regionshospitalet Herning i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse samtaler for hele familien, hvor der bl.a. er mulighed for, at børnene kan få mere viden om sygdommen, og forældrene støttes i rollen som patient og forælder.

Begge tilbud har nu kørt i over et år, og evalueringerne har været positive. Personalet, der har modtaget undervisning og supervision, fortæller i evalueringerne af projektet, at de er blevet modigere til at spørge mere ind til børnene.

2015-5-boern_3At tale gør en modigere

Sygeplejerske Jette Rosager Møldrup har stået for at starte både supervision og familiesamtalerne op. Senere er sygeplejerske Anette Andersen fra onkologisk sengeafdeling blevet tilknyttet teamet om familiesamtalerne. Jette Rosager Møldrup har arbejdet med børn på både børnepsykiatrisk afdeling og børneonkologisk afdeling tidligere og har altid tænkt børnene ind, når hun har beskæftiget sig med kræftramte voksne med hjemmeboende børn.

”Til supervision mødes vi nogle gange, hvor jeg indleder med et kort oplæg om, hvordan vi er nærværende i vores relationer med patienterne. Derefter fortæller deltagerne om nogle af de udfordringer fra praksis, de har oplevet. Så inspirerer både gruppen og jeg til refleksioner over praksis, f.eks. hvordan man kan spørge ind til det, der er svært,” siger Jette Rosager Møldrup.

Det er primært sygeplejersker, der benytter sig af tilbuddet med supervision. Netop nu er et hold af sygeplejersker meldt til supervision, og de skal mødes fire gange a halvanden time. Det er også muligt at komme og prikke Jette Rosager Møldrup eller Anette Andersen på skulderen, hvis der er nogle oplevelser, man gerne vil have vendt.

Lene Bliddal er en af de sygeplejersker på Regionshospitalet Herning, som har benyttet sig af supervisionstilbuddet. Hun fortæller:
”Supervisionsforløbet gav mulighed for at diskutere nogle af de oplevelser, vi får ude i praksis, hvor det nogle gange kan være svært at spørge ind til børnene. Den faglige sparring med kollegaer og Jette gav nogle flere redskaber, som har gjort mig modigere til at spørge ind til patienternes børn og snakke med dem om sygdommen. Jeg har også benyttet mig af Jettes ekspertise efter supervisionsforløbet, og det er rart at have én, man kan gå til.”

2015-5-boern_4
Sygeplejerske Anette Andersen søsatte - sammen med Jette Mosager Møldrup - i 2005 deres første projekt, som bl.a. bestod af grupper for børn i kræftramte familier.
Foto: Søren Holm
Familiesamtaler er populære
Udover supervisionstilbuddet og temadage har det øgede fokus på børn også afstedkommet et familiesamtaletilbud.

Det er sygeplejerskerne Jette Rosager Møldrup og Annette Andersen, som i samarbejde med to psykologer fra Kræftens Bekæmpelse tilbyder to til tre møder, hvor forældre og børn kan komme og snakke om de udfordringer og ændringer, det giver i familien, når en forælder er alvorligt syg. Det indledende møde er kun for forældre. På de to efterfølgende deltager børnene også.

”Tilbuddet skal ses som et formaliseret tilbud, hvor der er tid til, at forældre og børn kan snakke om sygdommen, og hvordan den påvirker familielivet. Det er et tilbud, som sundhedspersonalet kan henvise til, hvis de fornemmer, at patienterne har brug for at snakke mere, end der er mulighed for på en afdeling, hvor der også er andre patienter,” siger Jette Rosager Møldrup.

Muligheden for at starte tilbud om familiesamtaler kom til verden, da Regionshospitalet i Herning fik bevilliget et tilskud til projektet af Sundhedsministeriet. Projektåret startede i oktober 2013 og sluttede i september 2014, og i alt benyttede 64 af 90 nyhenviste patienter med hjemmeboende børn sig af tilbuddet.

boern_oploeft
Tilbuddet om familiesamtaler er blevet taget så godt imod i det første projektår, at det nu er blevet permanent.
Foto: Søren Holm
Projektet fik så gode evalueringer af familierne, der benyttede tilbuddet, at det i dag er blevet et permanent tilbud, som hospitalet selv afsætter midler til at holde kørende.

Selvom de to tilbud nu er fast integreret, overvejer Jette Rosager Møldrup og Annette Andersen stadig, hvad det næste tilbud skal være. Jette Rosager Møldrup siger:

”Da vi startede projektet op, havde vi fem bobler, som indikerer forskellige dele i ”Fokus på børn som pårørende”, og den ene var børnegrupper. Børnegrupper har vi erfaring med fra onkologisk afdeling i Viborg. Det kunne være en mulighed ud i fremtiden, men ikke noget, der er lagt planer for endnu.”

Læs også artiklen "Nu kan vi rådgive syge forældre med børn" i samme nummer af Sygeplejersken.

Læs tema om børn som pårørende i Sygeplejersken nr. 1/2015

Emneord: 
Barn
Pårørende