På job: Der sker færre fejl, når man arbejder systematisk

Viborg Kommunes hjemmesygeplejersker i Bjerringbro har skærpet rutinerne i medicindoseringen. Og restdosering er der ikke længere noget, der hedder.

Poul Erik Jensen er nødt til at tage medicin af mange forskellige slags. For tiden hele 39 tabletter om dagen, fordelt over syv gange, så hjemmesygeplejerske Anette Nielsen må fylde to doseringsæsker pr. dag, når hun doserer hans medicin.

paa-job_4
Caption 
Efter doseringen skal hjemmesygeplejerske Anette Nielsen kontrollere, om der ligger det rigtige antal tabletter i hvert rum.
Attribution 
Foto: Kissen Møller Hansen
Før hun begynder, sikrer hun sig ikke blot, at hun har medicinlisten og æskerne klar. Hun tjekker også, at hun har alle præparater fremme på bordet, før hun begynder. Det er en af de nye rutiner, hjemmesygeplejen i Bjerringbro har indført for at forbedre patientsikkerheden.

Sygeplejersken skal ikke være nødt til at afbryde doseringen for at finde et pilleglas eller en æske, der er kommet på afveje. Og der bliver kun doseret til så mange dage, som der er tabletter til. Hvis der ikke er nok af alle præparater, må sygeplejersken vende tilbage og dosere igen, når borgeren har fået den manglende medicin hjem.

En tjekliste hjælper sygeplejersker og assistenter med at huske alle rutiner, når de doserer. Efter ophældningen skal Anette Nielsen f.eks. tælle op, om der ligger det rigtige antal piller i hvert rum. Det gør der faktisk ikke denne gang.

”Her skulle gerne være otte, men der er kun syv,” konstaterer hun. Sammen med Poul Erik Jensens hustru Inga Christensen går hun medicinlisten igennem for at finde ud af, hvad det er for en tablet, der mangler. En Kaleorid, viser det sig, som er lagt til aftenmedicinen i stedet for morgenmedicinen.

”Den skal herover,” bemærker Anette Nielsen. ”Det var godt, vi fik talt efter.”

Hver gang hun har doseret et præparat, har hun kontrolleret, om der er nok til en fuld dosering næste gang.  To præparater skal bestilles hjem, og det noterer hun til sidst i sin Mayland-kalender, så hun kan bestille, når hun er tilbage på kontoret.
”Vi får snart iPads, og så kan vi bestille på stedet,” fortæller hun. ”Det vil også øge sikkerheden.”

paa-job_3
Caption 
Efter doseringen skal det kontrolleres, om der ligger det rigtige antal tabletter i hvert rum.
Arbejdet med sikker medicinering indgår i projektet ”I sikre hænder”, og de redskaber og rutiner, der bliver udviklet i Bjerringbro, skal sidenhen indføres i hele kommunen.

Tjeklister fanger fejl
Foruden tjeklisten er der også udviklet forskellige screeningsskemaer. Ét skema bliver brugt til medicinafstemning hos borgere, der kommer hjem fra en sygehusindlæggelse, et andet skema identificerer lægemidler, som løbende bør tages op med borgerens læge pga. risiko for tilvænning og uheldige bivirkninger.

”Lige nu diskuterer vi også, om vi kan skabe mere ro under selve doseringen,” siger Anette Nielsen.

”Om vi kan få markeret en arbejdszone eller på anden måde sendt et signal om, hvornår vi ikke kan snakke.”

Hun synes, projektet allerede har givet dem gode redskaber, og hun regner klart med, at de skal beholde tjeklisterne i en eller anden form, også efter projektperioden.

”Nogle synes nok, det er lidt træls med tjeklister. Men vi fanger jo faktisk fejl, så det kan godt betale sig at være systematisk.”

Din bedste oplevelse med en borger for nylig?

”Vi havde en borger med cancer, der for fire uger siden fik at vide, at nu kunne man ikke hjælpe hende mere. Hun fik en god og værdig død her i weekenden med sin ægtefælle og sine børn omkring sig.”

 paa-job_1Hjemmesygeplejen - her sygeplejerske Anette Nielsen - kommer en gang om ugen hos Kirsten og Jens Oluf Møller Mogensen for at tilse hans trakeostomi og ernæringssonde.

Læs om patientsikkerhed i kommunerne på www.isikrehaender.dk


Emneord: 
Hjemmesygepleje
Medicinhåndtering