Skab forandringen sammen

Sygeplejersker kan ændre sundhedsvæsenet ved at handle sammen og handle nu, mener den britiske sygeplejerske Jackie Lynton. Hun har sammen med andre sygeplejersker formået at mobilisere flere end 800.000 ansatte i det britiske sundhedsvæsen til at skabe positive forandringer via deres daglige arbejde.
Foto: Michael Drost-Hansen

Sundhedsvæsenet kan forandres nedefra, og sygeplejersker kan spille en afgørende rolle. Det er et af sygeplejerske Jackie Lyntons hovedbudskaber, da Sygeplejersken møder hende til Dansk Sygeplejeråds årskonference for de faglige selskaber, hvor hun er hovednavn.
”Som sygeplejersker er vi patienternes stemme i systemet. Vi er dem, der står i forreste række og ser, hvad der foregår f.eks. på hospitalerne, og hvad der er behov for at ændre. Derfor kan vi også skabe forandringer selv og gøre det her og nu. Hvis ikke nu – hvornår så? Og hvis ikke os – hvem så?” spørger Jackie Lynton retorisk.

Og Jackie Lynton ved, hvad hun taler om. I det britiske sundhedsvæsen, National Health Service, NHS, spillede hun en central rolle i at vende udviklingen, da NHS stod over for en nedsmeltning for få år siden. Her insisterede hun også på, at nøglen til forandring var at sætte sundhedspersonalets idéer og faglighed i centrum for det at skabe forandring. Det blev udgangspunktet for en såkaldt forandringsdag, NHS Change Day, der er blevet kaldt det største enkeltstående initiativ til forandring i det engelske sundhedsvæsen nogensinde.

”Situationen var alvorlig tilbage i 2013, hvor der var en udbredt følelse af resignation blandt det britiske sundhedspersonale – at man ikke havde tilladelse til at handle og foretage ændringer. Det gav en gruppe yngre læger og sygeplejersker på et hospital idéen til Change Day. På denne dag blev alle de ca. 1,7 mio. ansatte i NHS opfordret til at afgive løfter om at ændre lige præcis dét, de personligt brændte for i forhold til at forbedre patienternes pleje,” forklarer Jackie Lynton og uddyber:

”Det frigav en enorm energi og drivkraft, og vi endte med at få over 800.000 løfter for, hvad de ansatte hver især ville arbejde helt konkret på at forbedre i deres daglige arbejde. På den måde startede vi en græsrodsbevægelse for forandring af det britiske sundhedsvæsen nedefra.”

Sådan kommer du i gang – Jackie Lyntons tjekliste

•    Spørg dig selv: Hvad kæmper du for? 
•    Find den utålelige situation, der må og skal ændres
•    Formulér den konkrete ting, du vil ændre – keep it simple
•    Del det med andre
•    Sæt din handling i kalenderen
•    Tænk i fællesskaber og alliancer – gør det bedre sammen
•    Hav mod til at udfordre status quo
•    Hvis du er leder: Led dit team, som var de frivillige – det vil ændre dit lederskab markant.

Den bitre pille blev lidt sødere

Jackie Lynton har talrige eksempler på Change Day-løfter, der har ført til reelle forandringer i NHS. En ung børnelæge, Damian Roland, lovede f.eks., at han selv ville smage på den medicin, han hver dag giver børnene på sin afdeling. Det fik ham til efterfølgende at tage kontakt til medicinalindustrien for at få forbedret medicinens smag, så det bliver lettere at få børnene til at tage den og dermed give dem en bedre oplevelse under deres indlæggelse.

Sygeplejerske Ellie Milner gav det simple løfte, at hun ville smile og lytte mere til patienterne. Siden gav over 3.000 kolleger i NHS det samme løfte. Det er nu blevet til et fast initiativ, ”feedback-onsdag”, hvor personalet på hospitalet systematisk får patienternes feedback.

Sygeplejestuderende Louise Trowse besluttede sig for sammen med resten af sit hold at prøve at være patienter for en dag for at få en bedre forståelse for patienternes oplevelse af at være indlagt. Hendes idé er siden blevet en del af pensum på den britiske sygeplejeuddannelse.

Det starter med to simple spørgsmål

Jackie Lyntons blik er stålsat, når hun endnu en gang understreger, at hver enkelt medarbejder i sundhedsvæsenet kan gøre en forskel her og nu, og at det er sådan, græsrodsbevægelser starter og vokser sig stærke. Hun har en klar opfordring til de danske sygeplejersker, som gerne vil i gang:

”Stil dig selv to simple spørgsmål: Hvad brænder du for? Og hvad kan du gøre i dag for at komme tættere på dit mål? Hvis mange mennesker tager små skridt mod at ændre status quo, bliver det til sidst til store forandringer. Jeg beskriver det med denne formel: Små handlinger x mange mennesker = store forandringer.”

En anden af Jackie Lyntons pointer handler om at finde modet til at italesætte og handle på de ting, der ikke er acceptable. ”Vi bør ikke tåle det utålelige. Vi bør i stedet mobilisere folk til at finde deres indre drivkraft frem, så de kan lede forandringerne selv ude på hospitalsafdelingerne, plejecentrene, og hvor sygeplejersker ellers arbejder. Jeg kalder det at mærke ilden brænde i sin mave – at man kan mærke sin indre ildsjæl og sine grundlæggende værdier som sygeplejerske.”

Jackie Lynton fortæller, at mange sygeplejersker starter deres karriere med et brændende ønske om at gøre en forskel for andre mennesker – men at denne grundværdi kan træde i baggrunden, når den travle hverdag i systemet melder sig. Hendes egen metode til at bevare kontakten til sine grundværdier som sygeplejerske er at tænke tilbage på sin allerførste patient.

”Jeg ved, at mange sygeplejersker husker deres allerførste patient tydeligt, eller måske den første patient, som døde på deres vagt – det kan også være andre patienter, som har gjort et særligt indtryk. Prøv at tænke tilbage på den eller de patienter – min oplevelse er, at det er en god måde at genfinde sin indre drivkraft som sygeplejerske og skride til handling for at skabe positive forandringer.” 

Er der noget, du vil forandre, så kan du måske få støtte gennem Dansk Sygeplejeråd. Læs mere om mulighederne på temasiden SAMMEN OM DSR