Dansk APN-uddannelse under udvikling

Interessen for sygeplejersker med udvidede kompetencer er stor blandt landets kommuner. Også landets sundhedsdirektører erkender, at der er behov for opkvalificering af sygeplejersker.

Flere steder i landet er kommuner interesserede i det, der i udlandet hedder Advanced Practice Nursing, APN, og Aarhus Kommune er sammen med Aarhus Universitet gået i gang med at udvikle en dansk APN-uddannelse. Aarhus Universitet udbyder i forvejen en cand.cur.-uddannelse og en master i klinisk sygepleje. 

En Advanced Practice Nurse er defineret af ICN som en autoriseret sygeplejerske, der har tilegnet sig viden på ekspertniveau, færdigheder i kompleks beslutningstagen samt kliniske kompetencer til en udvidet funktion.

”Vi vurderer lige nu i samarbejde med Aarhus Universitet og Dansk Sygeplejeråd muligheden for at gå i gang med en uddannelse til højt specialiseret sygeplejerske, APN. Vi arbejder også på udvikling af rammedelegering og yderligere beføjelser til sygeplejersker,” fortæller sundheds- og omsorgschef Kirstine Markvorsen.

Kredsformand i Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland, Anja Laursen, håber, at det første hold studerende snart kan gå i gang. 

”Vi er interesserede i at komme i gang med en APN-uddannelse, men vi er klar over, at det vil være et langt sejt træk. De praktiserende læger skal sige ja til, at sygeplejersker kan arbejde under udvidet rammedelegering. Vi kunne ønske, at titlen APN bliver anerkendt af Sundhedsstyrelsen, så rammedelegationen ikke er nødvendig individuelt. Så vil sygeplejersker nemlig kunne arbejde selvstændigt med udvidede beføjelser til gavn for borgerne og patienterne,” siger Anja Laursen.

Det er ikke kun i Aarhus, interessen er stor for sygeplejersker med udvidede kompetencer. Også Københavns Kommune har nogle planer om et forsøg med APN-sygeplejersker. Andre potentielle kommuner er Aalborg, Randers, Esbjerg, Odense og Guldborgsund. 

Også landets sundhedsdirektører har erkendt, at der er behov for opkvalificering af sygeplejersker. 

Dansk Sygeplejeråd gennemførte i efteråret en rundspørge blandt de 98 sundhedsdirektører, hvoraf 58 besvarede. Otte ud af 10 sundhedsdirektører mente, at det er en god idé, at kommunalt ansatte sygeplejersker med specialkompetencer indenfor afgrænsede områder får ret til at ordinere medicin.

Rundspørgen var inspireret af en kronik med titlen ”Giv sygeplejersker ret til at ordinere medicin”, som blev bragt i Berlingske den 18. november 2015. Den var skrevet af sundhedsdirektører fra Aarhus, Randers, Aalborg, Esbjerg og København. 
 
Læs mere om sygeplejersker med udvidede kompetencer, APN, på Dansk Sygeplejeråds temaside dsr.dk/apn