Positiv modtagelse af kvalitetsmålene

Tre debatmødedeltagere fra forskellige sektorer er positive over for de nye kvalitetsmål.

Anja SichmannAnja Sichmann

Klinisk sygeplejespecialist, Hvidovre Hospitals akutmodtagelse

Er I allerede i gang?
”Det er vi. Det falder så meget i tråd med det, vi gør i det daglige, som er meget værdibaseret i forhold til, hvad der lige præcis er nødvendigt for patienterne i vores afdeling. F.eks., at vi kun screener vores korttidsindlagte patienter, hvis det er relevant, netop fordi vi har tillid til, at vores sygeplejersker kan skønne, hvad der er relevant i mødet med den enkelte patient.”

Hvad synes du om de nye mål?
”Jeg er meget positiv. Jeg er glad for fremtidens fokus på patientoplevet inddragelse. Men jeg synes også, at Den Danske Kvalitetsmodel havde gode ting.”

Læs også: Kun det meningsfulde skal bestå

Tog du noget nyt med dig hjem fra mødet?
”Flere gange blev der nævnt nationale kvalitetsråd, og jeg synes, at det kunne være rigtig interessant, hvis vi i fremtiden kan få et nationalt kvalitetsråd specifikt for landets akutmodtagelser. Så kan vi samarbejde om at udvikle vejledninger, der afspejler best practice/best evidence. Som det er i dag, udvikler og reviderer hver enkelt akutmodtagelse deres egne vejledninger, pjecer og instrukser. Det kunne være optimalt at oprette et tværgående udviklingssamarbejde mellem landets akutmodtagelser.”

Charlotte Dorph LyngCharlotte Dorph Lyng
Projektleder, Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune

Er I allerede i gang?
”Vi har set materialet igennem og skal i gang med at planlægge, hvordan vi skal arbejde videre med kvalitetsmålene.” 

Hvad synes du om de nye nationale mål?
”Det er et godt udgangspunkt og ekstremt positivt, at det er hele patientforløbet, man har fokus på, at det ikke kun handler om enkelte tiltag eller en enkelt operation. Det er ambitiøst, men positivt. Men jeg savner, at kommunerne i højere grad er beskrevet i arbejdet. Det er endnu en gang meget med regionalt udgangspunkt. Og så synes jeg, at det er ærgerligt, at man mangler almen praksis, for de praktiserende læger er borgernes og kommunernes vigtigste samarbejdspartner.”

Hvad vil du gerne have mere fokus på?
”Jeg håber, at politikerne også går aktivt ind og kigger på lovgivningen, den trænger til et eftersyn i forhold til adgang til data. I dag kan kommunerne jo ikke selv tilgå journaler, men er helt afhængige af, hvad der bliver overdraget til os. Og jeg kan se, at det ofte er det, der er et benspænd for det gode kvalitetsarbejde, når patienterne kommer ud i kommunerne.”

 

Bamidele Camilla Babalola PerltBamidele Camilla Babalola Perlt,
Kvalitets- og udviklingssygeplejerske, Psykiatrisk Center Frederiksberg

Er I allerede i gang?
”Ja, det har vi været i en årrække forstået på den måde, at vi i Region Hovedstaden Psykiatri arbejder med lean som styrende for forbedringsarbejdet. Her er udgangspunktet patienten, og hvad der har værdi for denne. De overordnede kvalitetsmål er centralt defineret fra Region Hovedstaden Psykiatri og forankret i ugentlige tavlemøder i alle afsnit og hos centerledelsen, og på afsnitsniveau definerer man også særskilte udviklings- og forbedringstiltag, og medarbejderne er meget engagerede.”

Hvad fik du ud af mødet? 
”Det var rart at blive bekræftet i, at vi arbejder i den rigtige retning. Der lægges op til, at forbedringsarbejdet styres af meningsfulde mål og målinger i den lokale praksis med inddragelse af medarbejdernes viden og forslag som noget af det mest væsentlige. Der var ikke så meget ny viden at hente. Men os, som deltog fra Psykiatrisk Center Frederiksberg, fik dog vished for, at det forbedringsarbejde, vi gør, stemmer overens med de kommende nationale rammer for kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet.”

 

Emneord: 
Kvalitet