På job mellem krig og kolera

Yemen. I år har sygeplejerske Anni Fjord 40-års jubilæum. Hun kan se tilbage på et arbejdsliv, hvor hun fra det første år som sygeplejerske har rejst ud i verden. Senest var hun i Yemen med Læger uden Grænser for at behandle de lokale for kolera.
Fatuma på tre år var klinikkens patient nummer 15.000. Her er hun lige faldet i søvn, men skal konstant vækkes, for at hun kan få erstattet den væske, hun har mistet ved at have diarré. Anni Fjord med Fatuma og hendes far og en sundhedsarbejder.
Privatfoto

Fire store biler kom kørende ad den grusede landevej. På ladene sad 50 yemenitter presset sammen, mens bilerne banede sig vej mod klinikken i byen Abs i det vestlige Yemen, hvor sygeplejerske Anni Fjord arbejdede. Der har Læger uden Grænser (MSF) en klinik, som behandler tusindvis for kolera. En dag i juli i år kom en hel landsby kørende dertil for at få hjælp.

Anni Fjord og hendes team fik opkaldet om de fire bilers ankomst og måtte hurtigt gøre sig klar til at modtage de mange mennesker i et modtageområde, der ellers kun har tre senge. Heldigvis viste det sig, at beboerne fra landsbyen mest af alt var bange.

"Når én var dårlig, så spredte angsten for kolera sig hurtigt. Også fordi de lokale ikke vidste særlig meget om sygdommen," fortæller 63-årige Anni Fjord, som heldigvis kunne konstatere, at langt de fleste ikke var ramt af den smitsomme bakterie. De var bare bange, fordi de ikke vidste, hvad kolera var.

Læs også: Sundhedssystem i ruiner

"Hvis man spurgte lokalbefolkningen, så svarede flere, at kolera var noget, som blev kastet ned fra flyene," mindes Anni Fjord og fortæller, at det var de samme fly, som også bombede områderne.

Anni Fjord var i Yemen fra juni til september i år, og har siden 2015 rejst med MSF til de steder i verden, der har brug for hjælp.

Ifølge den seneste kriseinformation fra MSF står der, at over 575.000 menes at være smittet med kolera i det krigshærgede land. Klinikken, hvor Anni Fjord arbejdede, har behandlet næsten 16.000, og inden udskrivelse blev alle også undervist i, hvordan de i fremtiden kan undgå at få sygdommen.

Der skal undervisning til

Anni Fjord kom til Yemen, da koleraepidemien var på sit højeste. Der var dage, hvor klinikken behandlede flere hundrede mennesker. Så behovet for hjælp var stort. Men det var yemenitternes uvidenhed om kolera, der fik Anni Fjord til også at sætte undervisning på dagsordenen.

"Da de første tilfælde af kolera viste sig, var der for lidt fokus på det forebyggende, for man fokuserede udelukkende på behandling," siger hun, og fortæller, at undervisningsmateriale blev printet for sent. Derfor så Anni Fjord bl.a. mødet med en hel landsby som en perfekt mulighed for at lære dem om kolera.

"De boede på klinikken i tre dage, så vi underviste i hygiejne og fortalte, hvordan de kunne sikre sig mod at få den smitsomme mave-tarm-sygdom," siger Anni Fjord, som forklarer, at kolera er en bakterie, der giver diarré og opkast, så man mister meget væske. Noget så simpelt som ordentlig håndhygiejne og rent drikkevand kan forhindre sygdommen, derfor fik alle også et hygiejnekit med hjem fra klinikken. Bilerne, der var kommet med de 50 bange og uvidende yemenitter, kunne derfor køre dem tilbage til landsbyen klogere og friskere, end da de ankom.

Spred budskabet

Fordelen ved at Anni Fjord lærte de lokale om kolera, var, at de kunne tage deres nyfundne viden med sig til de steder, de kom fra. På den måde kunne de sprede budskabet om god hygiejne og vigtigheden af rent drikkevand til steder, hvor MSF ikke havde adgang.

"Jeg brugte også meget tid på at føre statistik over, hvor folk kom fra. Fordi landet er ramt af borgerkrig, så var der steder, hvor jeg ikke havde tilladelse til at opholde mig. Derfor kunne jeg sende informationen videre til sundhedsministeriet og fortælle, hvor der var brug for hjælp," siger Anni Fjord. Undervisning og statistik gav pote.

"Det, der gjorde størst indtryk på mig, var at se, hvor taknemmelige de lokale var, og hvor hurtigt man kunne få dem på ret køl igen," fortæller Anni Fjord, der tydeligt kunne se en bedring i antallet af syge, fra hun kom i juni, til hun tog hjem i september.

Ifølge MSF har antallet af koleraramte været nedadgående siden midt juli.

Livet går sin gang

At opleve koleraepidemien vende til det bedre gjorde Anni Fjords lange arbejdsdage udholdelige. Mens hun var afsted, havde hun kun to fridage.

"Det var hårdt, men at se lokalbefolkningens liv gå sin gang og hjælpe dem til at få det godt gjorde turen det hele værd," siger hun og fortæller, at livet gik sin gang i Yemen. Til trods for borgerkrigen. Anni Fjord arbejdede i et område med flest internt fordrevne, men det var ikke noget, de lokale talte om.

"Jeg så mange fattige, og der var også mange, der kom til klinikken for at få mad. På den måde kunne man godt mærke, at landet var i krig. Selvom de lokale havde set familiemedlemmer dø, så gik deres liv videre," fortæller Anni Fjord, som aldrig selv følte sig utryg i Yemen.

Blå bog

Navn: Anni Fjord

Uddannelse: Sygeplejerske i 1977, sundhedsplejerske i 1995, master i folkesundhed fra Liverpool School of Tropical Medicine i 2000.

Arbejde: Sundhedsplejen i Holstebro Kommune siden 2008.

Udsendelser: Blandt andet til Somalia, Etiopien, Uganda, Nigeria og Yemen

Afsted igen

Til oktober begynder Anni Fjord igen på sit arbejde i sundhedsplejen i Holstebro. Det glæder hun sig til. Men til trods for, at man havde lange arbejdsdage og få fridage, da man var udsendt, så vil Anni Fjord afsted igen.

"Nu glæder jeg mig til at få en hverdag herhjemme, men efter jul er jeg klar igen," fortæller hun om sine udrejseplaner.

Inden Anni Fjords tur til Yemen var hun med MSF i Etiopien og Nigeria. Tidligere har hun bl.a. arbejdet i en flygtningelejr i Sudan, og i 11 år var hun i Uganda, hvor hun arbejdede med hiv og aids.

"Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen næste gang. Men det gode ved Læger uden Grænser er, at de har kortere missioner og arbejder steder, hvor ingen andre er," fortæller Anni Fjord, der ser frem til igen at skulle hjælpe, der hvor behovet er størst.

Læs mere om Læger uden Grænser og Læger uden Grænser i Yemen

Emneord: