Vi tænker langt mere kreativt

Babyboom III. Før var der en barriere for at bede hinanden om hjælp på tværs af faggrupper på føde- og barsels-afsnittene på Kolding Sygehus. En ny ”Patienten først”-strategi har betydet, at sygeplejersker og jordemødre nu bruger hinandens ressourcer på nye måder, f.eks. via en månedlig onsdagsundervisning.
Sygeplejerske Louise Høirup Damm (yderst tv.) står for den fælles undervisning sammen med jordemoder Vivi Horsleben Lauridsen. Klinisk sygeplejespecialist Marianne Ravn (nr. 3 th.) har været med til at indføre undervisningen.
Foto: Michael Drost-Hansen

spl13-2017_svangeomsorg_2
Patienten først. Sådan lyder mantraet på Kolding Sygehus. Princippet om at sætte patienten først har vist sig at give et godt tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker og jordemødre om den fælles sag på afdelingen "Kvindesygdomme og fødsler", på afsnittene "Føde afsnit" og "Barsel senge". Hvor der udelukkende er jordemødre ansat på fødeafsnittet, er der stor overvægt af sygeplejersker i "Barsel senge".

Title

Hvad var udfordringen?

At finde et tidspunkt på døgnet, hvor flest mulige kan være med, når vi arbejder med stort patientflow. Dernæst at finde emner, der var interessante for både jordemødre og obstetriske sygeplejersker.

Hvad var det sværeste?

At få lukket det ambulante spor i den time, undervisningen kører. Vi arbejder med tanken om at optage undervisningssekvenserne på video og sende dem rundt til personalet.

Hvad er I stolte af?

At det er lykkedes at etablere et fagligt rum for fælles sparring og drøftelser. Fagligheden vokser, og arbejdsmiljøet styrkes, fordi vi er sammen om en fælles sag.

"Vi hjælper hinanden på tværs. F.eks. manglede svangrejordemoderen her til morgen én, som kunne tage sig af en opgave, hvor det lige så vel kunne være en sygeplejerske, og her fik de hjælp af en gynækologisk sygeplejerske. Hvis vi har hænderne fulde, så passer jordemødrene på "Føde afsnit" indimellem en barselspatient for os, indtil vi har plads," fortæller klinisk sygeplejespecialist Marianne Ravn. Hun har over 12 års erfaring i specialet og kan godt huske tilbage til dengang, det var langt mindre naturligt at bede hinanden om hjælp på tværs af faggrænser.

Læs også "Sygeplejersker er den røde tråd i forløb med kronisk sygdom

"Dengang var man lidt led ved at sige, at man var presset. Man holdt lidt om sin egen lejr og tilbød heller ikke sig selv. Der var helt klart nogle barrierer," siger Marianne Ravn, som mener, at en ny ledelse har betydet, at ressourcerne bliver udnyttet bedre i dag.

"Vi tænker langt mere kreativt. F.eks. har vi indført onsdagsundervisning hver måned fra kl. 8-9 for alle faggrupper, og her kan man spørge nysgerrigt ind til hinandens viden og debattere. Vi har et årshjul over emner, og det kan f.eks. være om barnets trivsel i relation til gulsot eller ammerelaterede emner som f.eks. udfordringer for dem med brystimplantater. Undervisningen styrker samarbejdet og åbenheden over for hinanden," siger Marianne Ravn, som sammen med afsnittets ammeteam har taget initiativ til undervisningen.

Bedside-samtaler på vej

Et andet nyt tiltag er på vej til at blive søsat, og det er sygeplejersker og jordemødre, som i fællesskab afholder bedside-samtaler med de familier, som har født, og som skal indlægges i "Barsel senge" pga. komplikationer.

"Tidligere har jordemødre og sygeplejersker ringet sammen om de patienter, som skulle overflyttes. Men ud fra princippet om "Patienten først" har vi besluttet, at det nu skal foregå ved samtaler hos patienten, så familien kan høre, hvad der bliver aftalt," siger Marianne Ravn.

Tre gode råd ...

... til hvordan fælles undervisning bliver en succes:

  • Ledelsesopbakning er afgørende
  • Definér en klar vision og et formål med undervisningen og fasthold en klar struktur
  • Undervisningen skal være håndgribelig og praksisnær

Hun genkender ikke det billede af obstetriske sygeplejerskers arbejde, som bliver skitseret i en kortlægning fra Danske Regioner, hvor der i få linjer er beskrevet, at sygeplejersker varetager observation, herunder ammevejledning og telefonrådgivning til kvinder, som er udskrevet.

Læs også: "Færre sygeplejersker på barselsafsnit"

"De kvinder, som er indlagt på barselsafsnittet, er her pga. omstændigheder, der handler om andre ting end den normale fødsel. Det kan f.eks. være mave-tarm-problemer eller svangerskabsforgiftning, typisk af årsager, hvor flere organer er i spil. De patienter er jordemødre ikke uddannet til at pleje. Jordemødre er specialister i graviditet, fødsler og ukompliceret barsel, mens vi sygeplejersker er generalister i sygdom. I hverdagen er sygeplejersker bare ikke så gode til at gøre opmærksom på det arbejde, vi udfører, men det er vigtigt, at beskrivelsen af sygeplejerskers arbejde får mere plads i svangreomsorgen, så den stemmer overens med virkeligheden," siger Marianne Ravn.

Emneord: