I Grønland er det vind og vejr, der bestemmer

Grønland. Sygeplejersker i Grønland har helt andre forudsætninger end i Danmark, og det kræver både tålmodighed og fleksibilitet. Til gengæld får man bred faglighed, unik natur og spændende kultur, mener chefsygeplejerske Ella Skifte.

Ella Skifte
Ella Skifte
Privatfoto
"Hvis et fly er aflyst på grund af storm, kan der snildt gå tre dage, før det næste går. Så kan man pludselig stå med 10-15 patienter på en gang, der ellers skulle være kommet i små hold," fortæller Ella Skifte, der er chefsygeplejerske i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse i Grønland. "På den måde bliver man som sygeplejerske i Grønland hurtigt dygtig til at finde løsninger og være fleksibel," griner hun.

Mindre specialisering og mere selvstændighed

I Grønland arbejder man langt mindre specialiseret end i Danmark, og særligt i de små byers sundhedscentre har man som sygeplejerske rig mulighed for at lære sygepleje på generalistniveau, fortæller Ella Skifte. Her vil man skulle behandle alt fra gravide, psykiske lidelser og kræftpatienter til helt almindelige mavepiner og brækkede lemmer. Fordi der ikke er læger nok til at kunne dække aften- og nattevagter, har sygeplejersker i Grønland desuden bemyndigelse til på eget initiativ at opstarte nogle former for medicinsk behandling ud fra patientens symptomer. "Men der vil selvfølgelig altid være en læge i bagvagt, man kan spørge til råds, hvis man er i tvivl," forsikrer Ella.

Fokus på de kulturelle forskelle

Udover de åbenlyse geografiske forskelle på Danmark og Grønland er også patientgrupperne i de to lande grundlæggende forskellige. Der er tale om en helt anden kulturbaggrund, påpeger Ella Skifte. Hun nævner som eksempel, at man på Grønland generelt ikke taler så meget, som man gør i Danmark, og særligt den ældre befolkning er meget autoritetstro og vil sjældent sætte spørgsmålstegn ved, hvad sygeplejersken siger. Kombineret med de udfordringer, der kan være forbundet med brug af tolk, kan der opstå misforståelser. Derfor har man som behandler en særlig opgave i at lytte og give plads til patienterne, fortæller hun. "Man kan let komme til at virke meget overrumplende på en grønlandsk patient, så man skal være opmærksom på at bevare ligeværdigheden og den lyttende tilgang," fortæller hun.

Sygepleje i Grønland

I Grønland tager sygeplejerskeuddannelsen 4 år mod 3,5 i Danmark. Det skyldes, at man har inkluderet seks måneders oplæring i det, der kaldes "arktisk sygepleje". Her er der fokus på faglig bredde.

Grønlands befolkning tæller knap 56.000 borgere, og der er ca. 300 aktive sygeplejersker. Heraf er ca. 140 uddannet i Grønland.

Kilde: Ella Skifte og www.visitgreenland.dk

Grønlands sundhedsvæsen er afhængigt af danske sygeplejersker, men i disse år er det særligt svært at rekruttere, fordi der som bekendt også er sygeplejerskemangel i Danmark. Derfor vil Ella Skifte opfordre danske sygeplejersker til at overveje Grønland som en arbejdsplads med spændende muligheder. "Uanset om man bliver ansat på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk eller i nogle af de helt små byer ved kysten, så vil man være ventet og velkommen blandt sine nye kolleger," forsikrer hun.

Læs også:

Emneord: 
Arbejdsmiljø