Fremtiden byder på telemedicin

Telemedicin. Ved udgangen af 2019 skal telemedicin udbredes i hele landet til borgere med KOL. Med tiden skal det også bruges til borgere med bl.a. diabetes og hjertesygdomme. I Hjørring Kommune er man allerede i gang, og både sygeplejersker og borgere er begejstrede.
I den ene ende sidder 76-årige Erling Tage Voss Jensen som bruger telemedicin, og hver torsdag indtaster han og sender sine data. I den anden ende sidder sygeplejerskerne Nuka Mortensen og Helle Jensen og modtager data fra 64 borgere.
Foto: Catrine Ertmann

76-årige Erling Tage Voss Jensen vejer sig, måler sit blodtryk og iltmætning. Han samler en tablet op, som ligger på sofabordet. På den indtaster han sine data, og kort tid efter har sygeplejerske Nuka Mortensen og Helle Jensen modtaget dem. De sidder på deres kontor på Sundhedscenter Hjørring, hvor de holder øje med borgernes indsendte tal. Erling Tage Voss Jensen er en ud af 64 borgere med KOL, som bruger telemedicin i hjemmet, som er det tilbud, borgere med svær KOL benytter sig af i Hjørring. De to sygeplejersker er glade for løsningen. Det er Erling Tage Voss Jensen også, og han fortæller, at han ikke har haft en indlæggelse, siden han begyndte at bruge telemedicin. Efter 29 år som brandmand var det en brandskade på lungerne, som var skyld i, at han tilbage i 1992 fik konstateret KOL.

Borgere med KOL

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Omkring 320.000 danskere lever med KOL, men kun halvdelen ved, at de har den kroniske sygdom.

KOL kan skyldes rygning, arbejdsmiljø eller arv og kan opleves i forskellig grad hos hver enkelt. Det kan bl.a. behandles med træning og medicin.

Kilde: Lungeforeningen.

"Jeg har været igennem hele maskineriet, men efter jeg begyndte at bruge telemedicin, har jeg kun fået det bedre og bedre," siger Erling Tage Voss Jensen, som synes, at det er en god idé at udbrede det.

Og udbredes, det skal det. Regeringen, KL og Danske Regioner blev i økonomiaftalen 2016 enige om, at den telemedicinske hjemmemonitorering til borgere med KOL skal udbredes til hele landet. Målet er, at det sker ved udgangen af 2019.

"Baggrunden for at man politisk set har prioriteret en national udrulning af telemedicin er, at det har vist positive effekter. Telemedicin til KOL-patienter er et af de projekter, hvor følgeforskning har vist, at der både er stor brugertilfredshed, kliniske forbedringer og en samfundsøkonomisk gevinst," siger Hanne Agerbak, som er kontorchef i Center for Social og Sundhed i KL.

Det gode eksempel

Den telemedicinske løsning i Hjørring startede som et storskalaprojekt i Nordjylland i 2012. Efterfølgende er det blevet et fast tilbud i det nordjyske sundhedsvæsen, hvor i alt 900 borgere med KOL bruger telemedicin. Projektet er også noget af det materiale, der ligger til grund for regeringen, KL og Danske Regioners beslutning om udbredelsen af telemedicin. For det var en stor succes, fortæller sekretariatschefen bag projektet, Tina Archard Heide.

Nyt digitalt vejnet

Det er fire ph.d.-studiers forskning, alle med udgangspunkt i projektet, som peger på de positive gevinster, der er ved telemedicin. Det er blandt andet patientnære og sundhedsøkonomiske effekter, hvor 61,7 pct. af pilotprojektets 1.225 deltagere oplevede øget kontrol med sygdommen, og 71,7 pct. af dem oplevede øget tryghed og mestring af egen sygdom.

"Borgerne oplever tryghed, frihed og følelsen af kontrol. Telemedicin resulterer også i et mindre forbrug af sundhedsressourcer og ydelser, fordi borgerne opbygger kompetencer og reagerer, før der er brug for en indlæggelse," siger Tina Archard Heide. Det er Erling Tage Voss Jensen enig i.

"Det er meget beroligende i tilværelsen at bruge telemedicin, og hvis jeg får det dårligt, så kan jeg altid ringe og få en snak med en af sygeplejerskerne om, hvad jeg skal gøre. Det giver en sikkerhed at vide, at jeg altid kan komme i kontakt med nogen, og at de kontakter mig, hvis mine tal ser forkerte ud," siger han.

Hvad er telemedicin?

Telemedicin er en digital sundhedsydelse, som bl.a. kan bruges mellem borger og sundhedspersonale. Ved hjælp af telemedicin kan man følge, forebygge og behandle borgeren, mens vedkommende er i sit eget hjem. Borgeren behøver ikke komme ind på hospitalet for at få behandling.

Kilde: Telemedicin, Horsens Kommune.

Telemedicin til en lang række patienter med kroniske sygdomme

I aftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner forventes udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL at være første skridt på vejen. På sigt vil man bringe det nære og tæt samarbejdende sundhedsvæsen ind i stuerne hos endnu flere borgere. Også andre patientgrupper med kroniske sygdomme, bl.a. diabetes og hjertesygdomme, skal i fremtiden tilbydes telemedicin.

"Det har vist sig, at telemedicin fungerer godt for KOL-patienter, og tanken er, at det med tiden også skal udbredes til andre kronikere," siger Hanne Agerbak.

Omsorg og støtte

Tilbage i Hjørring sidder Erling Tage Voss Jensen. Han er glad for den telemedicinske løsning, men han fortæller også, at man nogle gange har brug for hjælp, der ikke kommer fra en skærm:

"Kommunen har arrangeret et kor, hvor man to timer hver 14. dag synger sammen. Det lyder fjollet, men det hjælper rigtig meget på sygdommen, at man bevæger sine muskler ved hjælp af sang."

Telemedicin blot ét af mange KOL-tilbud

Sygeplejerskerne skiftes til at komme med til hver sangdag, så man kan tale med dem, hvis man har nogle spørgsmål eller problemer.

Nuka Mortensen og Helle Jensen forklarer, at de i mødet med borgerne kan henvise dem til andre tilbud og indsatser i kommunen, bl.a. rygestop, diætist og KOL-netværksgruppe, alt efter hvad den enkelte har brug for, og Erling Tage Voss Jensen føler sig godt hjulpet.

Kræver nye kompetencer

"Vi er ikke overladt til os selv. Man får omsorg og bliver støttet på en så god måde, og så kan man ikke andet end at få det bedre," siger han.

Emneord: 
KOL