Christina vil have styr på skraldet i Skejby

Indtil for nylig har det været så som så med sorteringen af affald på Aarhus Universitetshospital, men det har en miljøbevidst sygeplejerske besluttet sig for at lave om på. I Psykiatrien AUH i Skejby har Christina Hjarsbæk Edward nemlig taget skeen i den anden hånd og sat affaldssorteringen i system – med én gul post-it ad gangen.
Før blev suturkittene kasseret efter brug – nu sørger Christina Hjarsbæk Edward for, at metallet i stedet bliver sendt til omsmeltning.
Foto: Mikkel Berg Pedersen

Ikon-miljøkæmpere

Rundt omkring i sundhedsvæsenet skubber ildsjæle på for at give miljøet en ekstra hjælpende hånd.
I løbet af efteråret sætter vi fokus på sygeplejersker, der har taget forskellige initiativer til blandt andet bedre genanvendelse af de enorme mængder plastaffald fra hospitalerne
Skriv til os på redaktionen@dsr.dk, hvis du kender til andre gode eksempler.

På Afdelingen for Depression og Angst, sengeafsnit 5 i Psykiatrien AUH, er der kommet piktogrammer på skraldespandene. I personalerummet er der blevet opsat pedalspande til pant, metal, plast og glas. I affaldsrummet står der nu plastbeholdere til brugte suturkit – og hvis man har sin daglige gang på afdelingen, er man med garanti stødt på en enkelt post-it eller tre.

Christina Hjarsbæk Edward er kvinden bag de små, gule sedler, der forklarer, hvad hver enkelt affaldsbeholder er beregnet til. Hun er ansat som sygeplejerske, men har selvstændigt påtaget sig ansvaret for grovsorteringen af alt affald på afdelingen – en opgave, der ifølge hende ellers ikke bliver løftet.

”Der findes ingen retningslinjer for sortering af affald på hospitalet, udover papir, skrald og så selvfølgelig medicinsk affald. Det synes jeg ikke kan være rigtigt, for jeg mener, at vi i sundhedssektoren selvfølgelig også har et enormt ansvar for at passe godt på miljøet og sørge for at genanvende affald, hvor vi kan,” siger Christina Hjarsbæk Edward.

Tre gode råd fra Christina Hjarsbæk Edward
  1. Tag ejerskab over, at du/I ønsker at værne om miljøet på din arbejdsplads.
  2. Løft opgaven i samlet flok. Vidensdel gerne med hinanden i forhold til, hvordan affaldssorteringen nemmest kan effektueres.
  3. Nedsæt en arbejdsgruppe/udpeg en nøgleperson på tværs af afdelingerne, eventuelt i samarbejde med miljøkoordinator, så nogen er ansvarlig for at sætte konkrete initiativer i søen.

Det bør kunne lade sig gøre

De første skridt mod en bedre affaldssortering tog Christina, da hun i foråret kom tilbage på afdelingen efter en deltidssygemelding. For at skåne sig selv for krævende patientkontakt kastede hun sig i starten over sekretærarbejde. Her blev hun første gang opmærksom på afdelingens store udgifter til indkøb af suturkit.

”Jeg kontaktede Sterilcentralen og fandt ud af, at suturkittene ikke bliver genbrugt, fordi det er for dyrt at sterilisere dem – det er billigere bare at købe nogle nye. Så fik jeg arrangeret med Teknisk Afdeling, at kittene i stedet bliver sendt til omsmeltning, så metallet kan genanvendes,” fortæller Christina Hjarsbæk Edward.

Efter succesen med suturkittene fik Christina blod på tanden, og hun gik derfor i gang med at opstille skraldespande og sætte affaldssorteringen i system. Hun fortæller, at initiativet er blevet taget godt imod blandt sygeplejekollegaerne og det øvrige personale på afdelingen.

”Flere af mine kollegaer har selv nævnt, at det er for dårligt, at vi ikke har en bedre affaldspolitik på et så stort hospital som vores. Hvis det kan lade sig gøre ude i civilsamfundet, så bør det jo også kunne lade sig gøre på AUH,” siger Christina Hjarsbæk Edward.

Nye tiltag på vej

Noget tyder dog på, at Christina snart kan se frem til en hjælpende hånd. Ifølge Miljøkoordinator på Aarhus Universitetshospital, Thomas Møller, har man i Teknisk Afdeling nemlig allerede fokus på at forbedre affaldssorteringen på hospitalet.

”AUH har de seneste år været optaget af en stor fusions- og flytteproces, hvorfor eksempelvis udvikling af affaldssorteringen har stået stille. Men nu, hvor alle afdelinger er samlet under ét tag, går vi i gang med en bedre og bredere sortering af affald til genanvendelse,” siger han.

Thomas Møller peger desuden på, at der allerede foregår affaldssortering og indsamling af affald til genanvendelse på hospitalet – blandt andet plast. Han lægger dog samtidig vægt på, at det grundet begrænsede anvendelsesmuligheder ikke altid er muligt at forhindre afbrænding af plastaffald.

”I vare- og affaldscentralen sorterer vi for eksempel blød folieplast, som sendes til genanvendelse. Når vi snart begynder at implementere bred sortering af plast på hospitalet, vil det desuden være i rene plasttyper, fordi vi ved, at det faktisk bliver genanvendt. Øvrige plasttyper, som ikke er egnet til genanvendelse, må vi desværre fortsat acceptere at sende til forbrænding – det er ganske enkelt det mindst dårlige alternativ,” siger Thomas Møller.

Det mener kollegerne

På Dansk Sygeplejeråds facebookside har mange reageret positivt på, at enkelte sygeplejersker tager teten, når det gælder bedre affaldssortering. Her er et udpluk:

Anne Kirstine Engel Jeg tænker meget over, hvor meget engangsmateriale vi bruger, og hvor meget af det der er lavet af plast. Jeg arbejder i hjemmeplejen og tænker ikke så meget i affaldssortering, det er alligevel småt brændbart det meste. Hvis man kunne genbruge, ville det være fint, men jeg tænker rigtig meget over, at vi skal have lavet alternativer af miljøvenligt, nedbrydeligt materiale! Det kan ikke gå hurtigt nok!«

Kathrine Binder Skønne kollegaer på hæmodialysen i Holbæk har for længst sat gang i udviklingen af sortering hos os

Charlotte Brunsholm Det går ALT for langsomt med at få opstartet affaldssortering på sygehusene

Ditte Trondhjem Får ondt i maven over hvor meget der smides ud. Det går alt for langsomt med at affaldssortere – folk er ikke bevidste om det, og ellers er der ikke tid til det. Øv med øv på.

Artikler om affaldssortering i tidligere udgaver af Sygeplejersken