Sygeplejersker kan frigive tid til praksislæger

Det er muligt at frigive mere tid til lægerne. Hver tredje konsultationssygeplejerske varetager nemlig opgaver i samarbejde med lægen, som de kunne klare alene.
Der er potentiale i, at man kan aftale, at sygeplejerskerne kan varetage flere opgaver selv. F.eks. omkring børneundersøgelser og den årlige undersøgelse af kroniske patienter, mener bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen Tue Flindt Müller.
Arkivfoto: Søren Holm

Der er potentiale for, at sygeplejersker kan udføre flere opgaver alene og dermed give de praktiserende læger med tid til de patienter, der har brug for dem. Det viser en ny undersøgelse blandt konsultationssygeplejersker fra Dansk Sygeplejeråd. Her svarer hver tredje (32 pct.), at de i dag varetager opgaver i samarbejde med lægen, som de ville kunne klare alene.

”I takt med at sygehusene udskriver flere patienter hurtigere, og der er mange kronikere, giver det god mening, hvis sygeplejerskerne i konsultationerne kan varetage flere opgaver selv. Både for lægerne og borgerne,” siger Annette Bendixen, formand for Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker.

Ifølge Annette Bendixen drejer det sig om opgaver som f.eks. kontrol af kroniske patienter, ordinering af medicin, børneundersøgelser, hypertensionskontrol og behandling af akutte infektioner som halsbetændelse, øjenbetændelse og urinvejsinfektioner.

De samme områder blev også fremhævet ved en lignende undersøgelse for to år siden. Dengang svarede 18 pct., at de varetog opgaver i samarbejde med lægen, som de selv kunne klare.

”Der er ikke noget til hinder for, at konsultationssygeplejerskerne udfører disse opgaver. Det kan de gøre på rammedelegationen fra lægen,” siger Annette Bendixen.

Læge ser muligheder

Tue Flindt Müller er bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen og selv praktiserende læge i konsultation med to andre læger og tre ansatte sygeplejersker. Han siger:

”Vi er virkelig glade for vores sygeplejersker. Vi har et fantastisk samarbejde. De varetager mange af de opgaver, der bliver nævnt. De screener patienterne, og dem, der ikke er så syge, afslutter de selv. De andre bliver vi involveret i ift. hvilken behandling, de skal have. Ligesom det er os, der ordinerer medicin.”

Tue Flindt Müller mener, at det er forskelligt, hvordan de forskellige praksis organiserer brugen af sygeplejersker, og ifølge ham er der potentiale i, at man konkret kan aftale, at sygeplejerskerne kan varetage flere opgaver selv. F.eks. omkring børneundersøgelser og den årlige undersøgelse af kroniske patienter.

Som aftalen er nu med Danske Regioner, er det en læge, der skal udføre den årlige kronikerundersøgelse. Dog er der åbnet mulighed for, at sygeplejersker kan udføre den hos diabetikere og KOL-patienter, hvis lægen skønner, at patienterne er egnede til det.

”For mig at se kunne det godt laves om, så sygeplejerskerne kan lave årskontrol på de velregulerede og relativt ukomplicerede patienter og så tage fat i lægen, hvis der er noget galt. Det kræver bare, at lægerne har sikret sig, at sygeplejersken har de nødvendige kompetencer,” siger Tue Flindt Müller.