Finanslov: Flere penge til sygeplejersker og psykiatri

1.000 flere sygeplejersker og et varigt løft af psykiatrien. Det er nogle af højdepunkterne i finanslovsaftalen for 2020.

Regeringen og dens støttepartier blev 2. december enige om en finanslov, der bl.a. sikrer penge til at ansætte 1.000 flere sygeplejersker.

De 1.000 ekstra sygeplejersker har været en mærkesag for Socialdemokratiet, men også Dansk Sygeplejeråd har længe kæmpet for flere kolleger til sygeplejerskerne.

”Regeringens finanslov er første skridt på vejen til et sundhedsvæsen, der gør op med effektiviseringer og nedskæringer. Nu får regionerne for første gang øremærkede penge til at arbejde med bedre sygeplejerskenormeringer til gavn for de sygeplejersker, der allerede er ansat, og til gavn for patienterne,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Med aftalen er der afsat 300 mio. kroner til flere sygeplejersker på sygehusene i 2020 og 600 mio. i 2021 og frem.

Det svarer til 500 ekstra sygeplejersker næste år og 1.000 derefter.

En af udfordringerne i regeringens plan er dog, at der aktuelt er meget lav ledighed blandt sygeplejersker og ikke findes sygeplejersker nok i Danmark til at opfylde ambitionen.

Men ifølge Dansk Sygeplejeråd kan en række tiltag allerede nu skaffe flere sygeplejersker.

”Først og fremmest skal der arbejdes for at fastholde de sygeplejersker, som allerede er derude. Der skal investeres i at skabe gode arbejdspladser med fokus på høj kvalitet i pleje og behandling, og hvor udgangspunktet er, at tempoet sættes efter, at så mange som muligt arbejder på fuld tid, hvor arbejdsmiljøet og den faglige ledelse er i højsædet. Så vil det også være muligt at give de sygeplejestuderende nogle gode kliniske forløb, og håbet er, at færre forlader faget, færre går ned med stress eller bliver syge, og flere fuldfører uddannelserne,” siger Grete Christensen.

Med finansloven bliver der også afsat 600 millioner kroner årligt til psykiatrien. Pengene skal især gå til bedre personalenormeringer og flere sengepladser og til en række initiativer, som skal styrke forholdene for personer med psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel.
 

Emneord: 
Arbejdsmarked
Psykiatri