Dengang: Diætetisk madlavning i 1902

Allerede i 1902 var lægerne opmærksomme på kostens betydning for helbredelse


Dengang 1902
Caption 
Sygeplejersker på kursus i madlavning i 1902
Attribution 
Arkivfoto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum
Da Dansk Sygeplejeråd (DSR) blev stiftet i 1899, var man meget opmærksom på, hvor mangelfuld sygeplejerskeuddannelsen var mange steder. I 1902 afholdt DSR derfor det første kursus i ”diætetisk” madlavning, specielt rettet mod hjemmesygeplejerskerne. Allerede dengang var lægerne opmærksomme på kostens betydning for helbredelse, så DSR’s formand Henriette Tscherning fandt det nødvendigt, at sygeplejerskerne kom på højde med den
medicinske udvikling. Billedet er fra det allerførste kursus, der blev efterfulgt af mange flere.

Emneord: 
Ernæring