Sidste udkald

Hvem skal med i feltet af rapttalende eller -skrivende sygeplejersker, som har gjort indtryk ved at tale fagets eller en specifik patientgruppes sag i løbet af de sidste to år?

Mandag den 18. marts er sidste frist for nominering til årets Kirsten Stallknecht Prisen. Kandidater til prisen kan f.eks. være en sygeplejerske, som er særligt involveret i sindslidendes vilkår, en sygeplejerske, som er optaget af at forbedre arbejdsmiljøet på en operationsafdeling, eller en sygeplejerske, som taler små børns trivsel og sætter et projekt i gang for at støtte familier med få ressourcer. Tænk selv videre. Og se oversigten over tidligere prismodtagere.

Kriterier

Prisen kan tildeles en dansk sygeplejerske, som:

  • inden for de sidste to år har benyttet sin ytringsfrihed til at markere sig i den offentlige debat om sygeplejefaglige, etiske og/eller sundhedspolitiske problemstillinger med det formål at forbedre sygeplejerskers arbejdsvilkår eller de sundheds¬mæssige vilkår for særlige patient- eller befolkningsgrupper.
  • har benyttet sin ytringsfrihed i f.eks. radio, TV, i landsdækkende eller lokale dagblade, i fagbladet Sygeplejersken eller på sociale medier.

Det er ikke tilstrækkeligt, at sygeplejersken er engageret og fagligt ajour i hverdagen eller er en dygtig tillidskvinde eller -mand eller et veltalende kredsbestyrelsesmedlem. Det er en forventelig del af deres funktion at stille op og gøre opmærksom på skævheder, fejl og mangler for sygeplejersker.

Prisen kan i særlige tilfælde tildeles to sygeplejersker i fællesskab, hvis bedømmelseskomitéen vurderer, at de opfylder kriterierne.

Kirsten Stallknecht PrisenNominering

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd kan nominere en sygeplejerske til prisen. Nomineringen skal indeholde:

  • Navn, adresse, medlemsnummer, mobilnummer og e-mail på den sygeplejerske, der nomineres
  • En detaljeret begrundel¬se for, hvorfor sygeplejersken er en værdig modtager af Kirsten Stallknecht Prisen.

Der kan vedlægges et begrænset antal bilag i form af avisudklip, debatindlæg eller lignende som dokumentation.

Nomineringen må fylde højst en A4-side og skal være skrevet på computer.

Husk at underskrive dig med:
Navn, adresse, medlemsnummer, mobilnummer og e-mailadresse.

Indsendelse

Nomineringer til prisen skal være redaktionen i hænde senest mandag den 18. marts.

De skal sendes til redaktionen@dsr.dk eller til Redaktionen Sygeplejersken, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mærk med ”Kirsten Stallknecht Prisen” på kuvert eller i emnefelt.

 

 

 

Emneord: 
Ytringsfrihed