Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes bøgerne "Døden - en overlevelsesguide", "Når et barn får kræft - en håndbog til forældre med kræftsyge børn" og "Kinderwhore" samt børnebøgerne "Mille skal have medicin", "Viggo får taget blodprøver", "Bibi og Benjamin skal bedøves" og "Amina skal indlægges på børneafdelingen".

Sorg: Et gigantisk godstog, der kører forfatteren over

Døden - en overlevelsesguide

Esben Kjær

Døden – en overlevelsesguide
Gyldendal 2019, 252 sider – 249,95 kr.

I 2012 mistede journalist Esben Kjær sin syvårige søn Sebastian til kræft. Han har nu skrevet ”en eksistentiel håndbog for efterladte”, hvor han deler ud af sin personlige erfaring med sorg. Bogen er først og fremmest til mennesker i sorg, dog kan sundhedsprofessionelle og andre, som arbejder med personer i sorg, sagtens læse den med henblik på, hvad man går igennem som sørgende, samt hvordan man bedst kan støtte. Bogen rummer en lang række håndgribelige råd om, hvordan man ”overlever døden”.

Esben Kjær er ikke sundhedsprofessionel. Han skriver som lægmand, og det er dejligt befriende – også for en sundhedsprofessionel. Bogen er skrevet i et letlæst sprog og er delt op i perioder: tiden før døden; tiden op til begravelsen; den første tid efter begravelsen samt efterfølgende. Hensigten er ikke nødvendigvis, at den skal læses fra A til Z, men at man kan dykke ned i bestemte perioder. Jeg kan dog være i tvivl om, hvorvidt man som pårørende i en krise, hvor alt er kaos, kan finde roen og overblikket til at koncentrere sig om at læse fokuseret. Ideelt set burde alle derfor læse bogen i fredstid, men så er vi tilbage ved noget essentielt: at de færreste af os forholder os til, at døden på et tidspunkt rammer de mennesker, vi elsker allermest, endsige at den rammer os selv.

Bogen er krydret med præcise betragtninger om, hvad dødens nærvær gør ved en: skyldfølelsen, afmagten og sorgens helt enorme transformerende kraft. Kjær betegner sorgen som et gigantisk godstog, der kører ham fuldstændig over, hvilket han som moderne ressourcestærk mand var totalt uforberedt på. Meget af den teori, bogen indeholder, er ikke ny for sundhedsprofessionelle, men for lægmand kan den måske være med til at aflive myter. Såsom den gamle opfattelse af sorgen som faser, man skulle igennem, hvorefter man var færdig med at sørge. Desuden skriver han, at man aldrig må sige til en sørgende: ”nu må du da snart være kommet over det”.

Bogen pointerer, at sorg ikke må sammenlignes: f.eks. at det ikke er lige så slemt at miste sin 90-årige ægtefælle, som at miste et barn. Sorg er sorg, og tabet af en livsledsager er voldsomt, selvom det måske var et ventet dødsfald.

En plet på Kjærs bog er, når han langer ud efter bestemte grupper, f.eks. læger og sygeplejersker på Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, ligesom størstedelen af bedemandsbranchen også får et fur. Kritikken har formentlig rod i konkrete oplevelser, og der er måske nogen, der skal tage kritikken til efterretning, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men jeg synes faktisk ikke, det er fair over for de mange fagpersoner, som gør sig umage hver eneste dag.

Kjær bruger konsekvent ordet efterladte gennem bogen. I min optik kan ordet komme til at tillægge en skyld til den døde: at den døde har forladt en. Det er et stort ansvar at lægge på den døde. Ordet efterlevende ville derimod signalere, at man skal leve videre efter et andet menneske. Men måske dækker ordet efterladte netop over en eksistentiel følelse af alenehed, som vi, der endnu ikke har oplevet et nært dødsfald, ikke kan sætte os ind i.

Af Charlotte Hald, Udviklingssygeplejerske, Hospice Djursland. Medlem af Sygeplejeetisk Råd

Hverdagslivet i en familie, hvor et barn har kræft

Når et barn får kræft

Rikke Folm Berg
Når et barn får kræft – en håndbog til forældre med kræftsyge børn
Turbine 2018, 380 sider – 249,95 kr.  (vejl.)

Hvert år diagnosticeres omkring 150 børn med kræft i Danmark. Der er effektive behandlingsmuligheder, ca. 80 pct. af børnene overlever. Oddsene er gode, der er håb. Netop dette at vise ”at der er en vej, og at der findes gode råd til, hvordan man kan betræde den” og ”at hjælpe med at forstå den krise, det er, at ens barn får en kræftdiagnose” er denne bogs ærinde.

Bogen er baseret på interviews med syv familier, der har et barn, som har været igennem et behandlingsforløb for kræft, samt med eksperter, der arbejder i felten.

Bogen er delt op i meget relevante temaer om hverdagen for familien, f.eks. om opdragelse, parforhold, humor og helt konkret om økonomi og arbejde.

Idéer og råd er gjort almene ud fra eksempler. Man kunne ønske, at der var kilder på flere udsagn, hvilket ville få dem til at stå stærkere, især kapitlerne om følelser.

Man kan vælge at læse hele bogen eller det tema, der aktuelt er behov for. For hvert tema er der mange siders interview om familiernes oplevelser, og de gode råd og idéer er samlet i bokse, hvilket gør dem meget tilgængelige.

Bogen kan anbefales til familier og pårørende til kræftsyge børn. Desuden kan den anbefales til nyansatte sygeplejersker og sygeplejestuderende på børnekræftafdelingerne, så de kan få forståelse for, hvad der er på spil for familierne.

Af Margit Bjergegaard, børneonkologisk- og palliationssygeplejerske, Børn og Unge Afsnit, Aarhus Universitetshospital

Ballonmennesker understøtter budskaber til børn

Mille skal have medicin, Viggo får taget blodprøver, Bibi og Benjamin skal bedøves, Amina skal indlægges på børneafdelingen

Malene Mølgaard, journalist, Pia Olsen, illustrator
Mille skal have medicin, Viggo får taget blodprøver, Bibi og Benjamin skal bedøves, Amina skal indlægges på børneafdelingen
Fås gratis på afdelinger i region Hovedstaden hvor børn er patienter

Mille skal have medicin, Viggo får taget blodprøver, Bibi og Benjamin skal bedøves, Amina skal indlægges på børneafdelingen er fire små hæfter med patientinformation til børn fra børnehave- til indskolingsalder. Pia Olsens muntre, finurlige og udtryksfulde ballonmennesker i stor og lille udgave, illustrerer teksten. Hver enkelt illustration fortæller i sig selv en lille historie.

Forældre vil kunne bruge tegningerne til at forberede de yngste børn i målgruppen på både at skulle bedøves, få taget blodprøver, få medicin og til at bearbejde de oplevelser, som følger efter nærkontakt med sundhedsvæsenet. De større børn kan have glæde af at få læst teksten højt sammen med deres forældre. Bagest i bøgerne er en lille farvelægningsopgave og et diplom for brav indsats. Parallelt med teksten til børnene følger faktabokse med information til forældrene om de enkelte procedurer og indgreb og råd om, hvordan forældre bedst muligt støtter deres barn igennem ubehag og smerter.

Bøgerne er udgivet af Region Hovedstaden og udleveres gratis på de afdelinger i regionen, hvor små patienter færdes. Formidlingen er i top, og både børn og voksne er i muntert selskab med de farveglade streger.

Af Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske.

Et års misbrug - otte års lidelser

Kinderwhore

Maria Kjos Fonn
Kinderwhore
Turbine 2019, 258 sider – 249,95 kr.

Ikke igen, gider ikke, tænkte jeg, da jeg begyndte at læse. Endnu en trist beskrivelse af en dårlig mor, hvis svigt skaber dybe ar i en klog og nysgerrig datter.

Men budskabet vokser i styrke, og det samme gør de rædsler, datteren Charlotte skal igennem. Moderen tilbringer det meste af tiden i sengen, hun er på piller, og Charlotte tager vare på hende, skifter sengetøj, og laver mad, mens hun håber på en smule kærlighed fra moderen og afventer, at en ny far indgår i familien for en tid.

Ny far bekræfter mor og gør livet lysere for Charlotte, lige indtil en ny far ikke kender forskel på mor og 12-årige Charlotte. Heraf bogens navn. Misbruget varer i et år og fører Charlotte ind i et omfattende misbrug af sovepiller og alkohol og ikke mindst en adfærd som kinderwhore, et nyt ord og en ny tøjstil for mig, der indebærer, at Charlotte bruger opsigtsvækkende makeup, klæder sig i bluser, der stumper og er blikfang for drenge og mænd, som hun har sex med.

Charlotte har tidligere søgt tilflugt på biblioteket og i bøgerne, og hun holder af at skrive. Det slutter, da overgrebene begynder. Hun ændrer adfærd i skolen, men det får ikke nogen konsekvenser. Der er voksne, der forsøger at komme tæt på Charlotte og spørger, om nogen har gjort hende fortræd, men hendes humor og ironi skræmmer hurtigt de velmenende væk igen. Charlottes grænseoverskridende seksuelle adfærd, misbrug og dissociative tilstande* betyder, at hun fjernes fra hjemmet og i en årrække er i familiepleje, på døgninstitutioner, i terapi eller på psykiatrisk afdeling.

Her udfolder hun sine kinderwhore-evner, men terapien sætter også positive spor. Hun husker, hvad terapeuterne har sagt og citerer dem senere, og de giver hende redskaber, hun kan bruge, når angsten bliver for voldsom.

Bogens forside illustrerer Charlottes følelse af ikke at hænge sammen. Den store røde mund, der beder om opmærksomhed og hoved, arme og ben uden forbindelse med kroppen.

*) Læs mere om dissociative tilstande i anmeldelsen af ”Ude af mig selv” af Karin Dyhr. Sygeplejersken 2019;(4):46.

Af Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

Kort nyt om bøger v/ Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør Sygeplejesken og Fag&Forskning

Jens Henrik Thomsen

Hunde, kryb og små lukkede rum - Fobier hos børn og unge
Når det aldrig er godt nok - Børn og unge med perfektionisme
Alt for bange for sygdom - Helbredsangst hos børn og unge

Frydenlund 2019. Bøgerne er på mellem 96 og 120 sider – 199 kr. (vejl.)

Tre bøger til de 7-14-årige. Titlerne taler for sig selv. Forfatteren er autoriseret cand.psych., og han skriver både til de voksne og til børnene.

Bøgerne er illustreret med humoristiske tegninger, og de er bygget op over samme læst. Hensigten er at give børnene redskaber til at mestre den tilstand, de nu er ramt af, hvad enten det er angst for lukkede rum, perfektionisme eller sygdomsangst.

Kognitiv adfærdsterapi tilsat teknikker fra mindfulness er udgangspunkt for de voksne og barnets eget arbejde.
Der er øvelser og bokse, som betyder, at læsningen brydes, og desuden er bøgerne udstyret med et register og yderligere litteratur. Bøgerne kan være gode at kende for sygeplejersker i almen praksis.

 

Eula Biss
Immunitet – et essay om vaccination
Forlaget Semmering 2019. 212 sider – 269 kr.

HPV-vaccinen, der beskytter piger mod livmoderhalskræft, faldt i 2015 i unåde, efter at TV 2 sendte dokumentaren ”De vaccinerede piger”, hvor piger fortalte, at de efter at have fået vaccinen var blevet alvorligt syge og pludselig ikke kunne dyrke sport, gå i skole og på arbejde.

Skepsissen har siden lagt sig, formentlig pga. publicering af flere videnskabelige studier, som understøtter vaccinens effekt og sikkerhed. Antallet af sygdomsklager er tilsvarende faldet markant.

Fra 1. september 2019 vil vaccinationen også blive tilbudt gratis til drenge, som fylder 12 år den 1. juli eller herefter.

Vaccineskepsis er netop udgangspunktet for denne bog. Forfatteren undersøger, hvorfor det kan virke forkert at vaccinere, og hvad vi er bange for. Hun erkender, at vi ikke blot har ansvar for egen krop, men også for de kroppe, som omgiver os. Altså skal hendes søn vaccineres.

 

Palle Bager, Pia Holm (red).
Håndbog i sygepleje. Lever, mave og tarm
FADL’S Forlag 2019. 130 sider – 149,95 kr.

Målgruppen er studerende og nyuddannede, som arbejder på en afdeling for mave-tarm- og leversygdomme.

Bogen er opdelt i to dele og består i alt af 16 kapitler, der giver mulighed for at foretage mange gode og relevante opslag. F.eks. er kapitel 3, alkoholmisbrug, grundigt behandlet. Eneste anke er, at tabel 3, som beskriver abstinenser, er vanskelig at læse. Skriftstørrelsen er ganske enkelt for lille.

Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab, termer fra den nyeste bekendtgørelse er også behandlet, og den lille bog, der kan være i en kittellomme, er layoutet, så det er muligt at danne sig et hurtigt overblik over de almindeligste tilstande på området. Et hjælpsomt register gør det nemt at finde, det man er ude efter.
 

jjj

kkk

lll

mmm

nnn

ooo

pp