Lønsystem drev sygeplejersker til Norge

Et lønsystem, der skulle sikre fair løn på AUH, har resulteret i, at erfarne sygeplejersker tjener mindre end nyuddannede. To sygeplejersker sagde op, og har nu fået højere løn.

”Det giver ingen mening,” udtaler sygeplejefaglig direktør, Inge-Pia Christensen, til DR Nyheder, om hospitalets lønsystem. Det var dette lønsystem, der i april fik de to erfarne anæstesisygeplejersker, Helene Frøkjær og Lisbeth Østergaard, til at sige op på AUH og tage job i Norge, efter at de kunne se nyuddannede og mindre erfarne kollegaer få mere i løn end dem selv.

Lønsystemet blev indført, da fire aarhusianske hospitaler fra 2011 blev sammenlagt til ét: Aarhus Universitetshospital.

Sammenlægningen måtte ikke resultere i lønnedgang for nogen sygeplejersker, og derfor blev der indført et lønsystem med fem forskellige ”kompetenceniveauer”. Systemet skulle sikre, at ingen sygeplejersker gik ned i løn, og at alle sygeplejersker på samme kompetenceniveau, med tiden, ville få det samme i løn.

Fællestillidsmanden for sygeplejerskerne på AUH, Jacob Gøtzsche, har til DR Nyheder sagt, at der er blevet pointeret problemer ved systemet hvert eneste år, siden det blev indført.  Et af de store problemer ved det nye lønsystem er, at sygeplejersker ved nyansættelse har ret til at forhandle om deres løn, hvorimod allerede ansatte sygeplejersker er blevet bedt om at udvise løntilbageholdenhed.

Vender hjem til højere løn

Kvalifikationstillæggenes størrelse bliver hvert år genforhandlet og justeret, men på grund af sparekrav fra region Midtjylland, har det ikke været muligt at justere kvalifikationstillæggene så hurtigt, som det var planlagt, og utilfredsheden med systemet har vokset sig stor blandt sygeplejerskerne på AUH.

Sagen om de to anæstesisygeplejersker har ikke været årsag til nye generelle lønforhandlinger, men deres sag har skabt fokus på problemet og på, at justeringer i størrelsen på kvalifikationstillæggene skal ske hurtigere end hidtil.

Til efteråret vender Helene Frøkjær og Lisbeth Østergaard tilbage til deres gamle afdeling på AUH, nu med højere løn og bedre arbejdsvilkår.

Lægefaglig direktør ved AUH, Claus Thomsen, siger om forløbet med de to anæstesisygeplejersker til DR Nyheder:

”Det er klart, at i en situation, hvor der er mangel på de kompetencer, man har, så er det lettere at forhandle sig til en højere løn. I det her tilfælde blev de to sygeplejersker nyansat, og derfor havde de mulighed for at forhandle deres løn.”

Emneord: 
Løn