Grete Christensen nyt medlem af Etisk Råd

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, er et af syv nye medlemmer af Etisk Råd. Dermed skal hun fra 1. januar og tre år frem være med til at rådgive og skabe debat om etiske spørgsmål inden for bl.a. sundhed.

Hvordan skal vi forholde os til aktiv dødshjælp? Og skal en kvinde kunne genskabe sin mødom? Det er spørgsmål som disse, som Etisk Råd tager stilling til, og fra januar 2020 med syv nye rådsmedlemmer.

Et af dem er Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

”Jeg er meget beæret over at være udpeget til Etisk Råd og går til opgaven med stor ydmyghed. Jeg glæder mig meget til at være med til at gå ind i nogle af de etiske dilemmaer, vi står overfor som samfund og mennesker. F.eks. grænserne for, hvad vi kan bruge nye teknologier til.”

Det er Etisk Råds opgave at rådgive og skabe debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Rådet tager samtidig stilling til etiske spørgsmål, der har med sundhedsvæsenet at gøre.

Rådet består af 17 medlemmer, der bliver udpeget for en 3-årig periode og er en blanding af fag- og lægpersoner. Ni medlemmer bliver udpeget af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd, og otte medlemmer bliver udpeget af fire ministerier (Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet).

Emneord: 
Etik