Læserbrev: Gruppementalitet påvirker brug af evidens

"En af de største barrierer for at læse forskningsbaserede artikler er manglende støtte fra sygeplejekollegaer."

Uhyggeligt mange områder af sygeplejen er ikke evidensbaseret, og patienterne betaler prisen.

Det kræver forandring, og det skal sygeplejersker være med til at ændre på.

Som sygeplejersker ved vi, at evidensbaseret viden giver patienter den bedste pleje og forbedrer praksis.

Imidlertid kan kollegaers skæve blikke alligevel få os til at fravælge forskningsbaseret viden.

Tilsyneladende har sygeplejekulturen svært ved at vænne sig til tanken om, at plejen skal være evidensbaseret.

En af de største barrierer for at læse forskningsbaserede artikler er manglende støtte fra sygeplejekollegaer.

Sygeplejerskernes gruppementalitet spiller en afgørende rolle for sygeplejerskers tendens til at ville følge strømmen (The Journal of nursing care 4(1):232), og det at opdatere sin viden og evt. forandre praksis betragtes ikke nødvendigvis som en effektivitetsforbedring.

Ifølge bekendtgørelsen til sygeplejeuddannelsen er en af sygeplejerskens kompetencer at udvikle sygeplejen, herunder at anvende og deltage i forskningsarbejde.

Derfor er det vigtigt, at vi fremover gør det socialt acceptabelt i sygeplejegruppen at søge og anvende forskningsbaseret viden.

For at kunne implementere evidensbaseret viden i praksis skal det være muligt at læse og anvende evidensbaseret forskning i hverdagen, og det går ikke, hvis det ikke sker i fællesskab.

Formår vi ikke at foretage denne nødvendige modernisering, er der risiko for, at plejen stagnerer, og at sygeplejerskers faglighed forringes.

Evidensbaseret viden har en væsentlig betydning for kvaliteten af fremtidig sygepleje.

Emneord: 
Evidensbaseret sygepleje