Covid-19: Nye anbefalinger om senfølger

I et nyt sæt anbefalinger til organisering og faglige indsatser, har Sundhedsstyrelsen taget hul på, hvordan mennesker, der har været syge af covid-19 og som lider af senfølger, kan få hjælp til at komme igennem et langt sygdomsforløb.

Anbefalingerne er blevet udarbejdet i samarbejde med faglige selskaber fra hele sundhedsområdet – herunder repræsentanter fra DASYS, Dansk Sygeplejefagligt Selskab.

Formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen er glad for, at der hermed er taget hul på, hvordan vi bedst hjælper mennesker med senfølger efter covid-19. Dansk Sygeplejeråd havde dog håbet på mere end anbefalinger og havde klart et ønske om, at det blev helt tydeligt for den enkelte, hvor man kan få hjælp.

”Det er helt afgørende, at de tilbud der oprettes, bliver oplevet som den håndsrækning, folk med senfølger efterspørger. Vi ved, at mange har følt, at de blev overladt til sig selv. Derfor er vi i Dansk Sygeplejeråd optaget af, at de nye anbefalinger kan skabe den tryghed, disse mennesker efterlyser og har krav på,” siger Grete Christensen.

Brug for hjælp på tværs 

I de nye anbefalinger opererer Sundhedsstyrelsen med tre typer senfølger: lette, middel og svære senfølger. De sværeste tilfælde skal behandles på hospitalerne på særlige senfølgeklinikker, som regionerne skal etablere. Lette og middelsvære senfølger skal ifølge anbefalingerne i udgangspunktet behandles i primærsektoren i kommunerne.

Dansk Sygeplejeråd har opfordret sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) til at udarbejde en national handlingsplan, fordi det er vigtigt, at patienter med senfølger tilbydes en ensartet behandling på tværs af landet.
 

Emneord: 
Epidemi