Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Samtaler med unge pårørende", "Hullerne i livet - og livet i hullerne" og "Evidens i sygeplejen".

Ingen undskyldning for at lade stå til

Samtaler med unge pårørende

Ingelise Nordenhof med bidrag af Mathilde Zwinge
Samtaler med unge pårørende
Akademisk Forlag 2019, 280 sider – 349,95 kr.

I Danmark findes ingen lov, som sikrer, at børn får den information og hjælp, de har brug for, når deres forældre bliver alvorligt syge, psykisk syge, dør, er rusmiddelafhængige eller fængslede. I vores nordiske nabolande forpligter lovgivningen derimod sundhedspersonale til at varetage omsorg for børn, når de er pårørende.

Det er en stor gruppe børn og unge under 18 år, som her til lands er overladt til tilfældighedernes spil og den enkelte professionelle, de møder på deres vej.

Bliver der taget hånd om dem, når deres forældres overskud og forældreevne sættes under pres af de nævnte grunde? 60.000 børn vokser op med psykisk syge forældre, 122.000 børn vokser op i familier med alkoholproblemer, 24.000 børn har en kræftsyg forælder og 14.000 har mistet en forælder. Et ganske anseligt antal.

Forfatteren vil skildre livet som ung pårørende over en bred kam uden skelnen til forældrenes problematik. ”Det interessante er ikke, hvad forældrene er ramt af. Det interessante er, hvad det gør ved børn og unge, og hvordan vi som fagpersoner kan hjælpe dem.”

Den sårbarhed, som børn og unge oplever som pårørende, er ikke alene afhængig af forældreproblematikken, men derimod af omfanget, graden og varigheden af de belastninger, den medfører. Det har betydning, om der er et støttende netværk, og om den unge kan hjælpes til at finde en hensigtsmæssig mestringsstrategi.

Bogens målgruppe er alle professionelle, der møder børn og unge, som er pårørende med behov for støtte. Den første del af bogen, der giver et generelt indblik i, hvordan det er at være barn/ung og pårørende, vil både forældre og de unge selv kunne have glæde af at læse og spejle sig i.

Ingelise Nordenhof er socionom og familieterapeut. Hun har i mange år arbejdet med børnegrupper og familiesamtaler i psykiatrien i Region Sjælland, og hun har derudover arbejdet for at styrke indsatsen for børn og unge som pårørende til forældre ramt af alvorlige problemer.

Ingelise Nordenhofs teoretiske ståsted er den narrative praksis og terapi, og hun har tidligere skrevet "Narrative samtaler med udsatte børn og deres forældre”.

Denne bog har bidrag af psykologistuderende Mathilde Zwinge.

Ingelise Nordenhof har en formidlingsevne, som gør, at hendes bøger kan læses, forstås og bruges af alle i målgruppen.

Denne bog har appel til både den garvede børne- og ungesamtaler, som har behov for ny inspiration, og den mindre garvede udi at tale med børn, unge og deres forældre, der har behov for at vide: ”Hvordan gør man?” Første del af bogen giver forståelse for livet som ung pårørende.

Anden del beskriver, hvordan de professionelle kan støtte og tale med barnet/den unge og forældrene. Det er en bog, som er nem at navigere rundt i, og som har en solid litteraturliste.

Med denne bog i bagagen er der ingen undskyldning for at lade den meget store gruppe af børn, som det handler om, i stikken. Her står klart og tydeligt, hvordan man tager fat.

Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske

Hvad er væsentligt, og hvad er uvæsentligt i livet?

Hullerne i livet - og livet i hullerne

Poul Joachim Stender & Jesper Bay-Hansen
Hullerne i livet – Og livet i hullerne
Præsten og lægen om mødet mellem tro og videnskab

Forlaget Ella 2019, 176 sider - 249, 95 kr.

Når en præst skriver en bog sammen med en speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk sexologi og parterapeut i én og samme person om det vigtigste i vores liv og kalder det hullerne i livet og livet i hullerne, vækker det en naturlig nysgerrighed.

Der må også være en vis portion humor i bogen, alene omslaget, ja, hele bogen er forsynet med et hul på 9 mm i diameter.

De mener det, de to forfattere, at vi skal tænke over livet og ikke mindst over, hvad vi bruger vores fritid til. Bliver vi fortravlede over alt det, vi skal nå? Selvfølgelig skal vi arbejde hårdt, men hvis vi ikke kan geare ned i vores fritid, weekender og ferier, bliver vi elendige til at hjælpe både os selv og dem, vi er sat til at tage os af.

Kendsgerningen er, at travlhed kommer indefra og ikke udefra. Vi har tid til, hvad vi har lyst til.

Forfatterne borer videre: Det er nu, vi skal indse, hvad der er væsentlig i livet, og hvad der er uvæsentligt. ”Betragt dit liv som et glas vin, hvor der kun er få slurke tilbage”.

Vi skal give os tid til at reflektere og spænde vores egen sikkerhedssele, for at vi kan give vores patienter, medmennesker og klienter den faglighed, der skal til. Men vi skal absolut ikke henfalde til passivt at se til, ikke turde dykke ned også i farlige huller.

Søren Kierkegaards ”at vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste sig selv” ligger snublende nær.

Bogen er bygget op over 27 indbydelser, der handler om kunsten at samtale, eksistentielle refleksioner over et højere liv, livsførelse på godt og ondt, kærlighed og sex og livets smertende følelser og tab.

Med disse indbydelser bliver det muligt at se nuancerne mellem sort og hvidt, lykke og tristhed, styrker og svagheder, mellem et rigt og fattigt liv. ”Hullerne i livet – og livet i hullerne” gøder jorden for det, som forfatterne betegner som et højere og lykkeligere liv.

Og det gøres med faglighed iblandet både humor og alvor.

Selvom bogen ikke alene er tilegnet sundhedsprofessionelle, rammer den lige ind i de mange spørgsmål og begrænsninger, vi føler i vores hverdag.

Bogen kan ikke alene løfte vores eget liv, men meget sandsynligt også vores patienters.

Michala Eich, sygeplejerske

Beskrivende forskningsviden kan ikke forbedre praksis

Evidens i sygeplejen

Connie Bertelsen
Evidens i sygeplejen
Samfundslitteratur 2019, 102 sider – 129 kr. (vejl.)

Evidens! Evidensbaseret viden! Evidensbaseret medicin! Evidensbaseret praksis! Evidensbaseret sygepleje!

Evidens er efterhånden blevet et hyppigt brugt begreb inden for mange fagdiscipliner, medier og ikke mindst i folkemunde.

Man skulle efterhånden tro, at det er blevet slået fast med syvtommersøm, at man ikke kan tale om velfærdssystemer, sundhedsvæsener og høj kvalitet uden at nævne evidens og praktisere evidensbaseret.

I 1999, for over 20 år siden, blev Evidensbaseret Sygepleje afdækket i en artikel i Sygeplejersken som et nyt begreb og som en kommende uundgåelig del af klinisk praksis.

De kliniske beslutninger skulle i langt højere grad være baseret på evidens, og denne tilgang skulle kanaliseres ud både i praksis og på uddannelserne.

Utallige bøger og artikler er både nationalt og internationalt blevet publiceret om evidens og evidensbaseret sygepleje, så hvorfor publiceres der fortsat bøger om evidens i sygepleje?

Ganske enkelt fordi det fortsat er et højaktuelt og udfordrende område.

Bogen Kort & Godt om Evidens i Sygeplejen samler på en letforståelig og fyldestgørende måde de centrale begreber og sammensatte problemstillinger, som er forbundet med evidensbaseret sygepleje.

Kapitel 3 ”Evidens i nutidens sygeplejepraksis” i bogen er et særdeles velskrevet og interessant kapitel, som problematiserer og skitserer, at den forskningsviden som sygeplejersker udvikler, overvejende er beskrivende og ikke egner sig til at forbedre sygeplejens praksis og den fælles beslutningstagen.

Bogen, som er på 92 sider, henvender sig primært til sygeplejestuderende og er meget oplagt netop på uddannelsen med henblik på at få et overblik over evidens i sygeplejen, samtidig med at man beriges med mange nutidige referencer og gode refleksionsspørgsmål, som kan inspirere til yderligere projekter og udviklingsinitiativer i klinisk praksis.

Så er der behov for en bog om evidens i sygeplejen? Kort og godt: Ja.

Sasja Jul Håkonsen, ph.d., adjunkt, Center for Kliniske Retningslinjer, Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Kort nyt om bøger v/Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør Sygeplejersken og Fag&Forskning

Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen, René Klinkby Støving og Lene Kiib Hecht
Kort & Godt om spiseforstyrrelser
Dansk Psykologisk Forlag 2020, 116 sider – 189,95 kr. (vejl.)

Bogen er skrevet af fagpersoner til professionelle, men Katrine er med på sidelinjen hele vejen gennem den korte og informative tekst.

Hun er bogens case, som indleder og afslutter bogen – og hun optræder også undervejs. I bogen bliver forskellige spiseforstyrrelser defineret og udviklingen af dem beskrevet, f.eks. anoreksi, bulimi og BED (Binge Eating Disorder).

Tilgange til behandling af spiseforstyrrelsen og forbindelse til andre psykiske lidelser, f.eks. angst og personlighedsforstyrrelser, har selvstændige kapitler. Bogen lægger ikke skjul på, at en spiseforstyrrelse rammer hele familien og giver anledning til konflikter.

Katrine som mulig læser får de sidste ord. Hvad ville hun læse i bogen?

Jeg kan kun sige: Kort & Godt er meget passende, og bogen kan sagtens læse af lægfolk.


Chris MacDonald
Ikke til forhandling. Livets ligning
Politikens Forlag 2020, 380 sider – 300,00 kr.

Verden omkring os er præget af stress, angst og sygdom. Det er nødvendigt at sige stop og prioritere egen trivsel, bl.a. gennem søvn, kost og motion. Finde sit menneskelige grundfjeld og sine dybeste behov.

Evolutionært mismatch er et nøgleord gennem bogen. Det opstår, ”når en organisme udsættes for et miljø eller en livsstil, som på afgørende måder afviger fra det miljø, den er tilpasset til at leve i”.

Eksempler er der nok af. Mange laver ikke mad selv og har svært ved at skelne aubergine fra squash. Antallet af svært overvægtige stiger støt og har gjort det gennem lang tid. Søvnmangel er udbredt.

Forfatteren uddyber mismatchet gennem hele bogen og beskriver de projekter, han har gennemført med hele byer eller større og mindre grupper for at fremme forståelsen for, at vi alle kan vælge at gøre det bedste for os selv og de nærmeste. At indsatsen virker. At man skal klø på.

Sproget er ligetil, forfatterens rolle er beskrevet med ydmyghed og humor, og han er et naturtalent af en forfatter.


Carsten og Vinni Breuning
Med Kronborg om bagbord. En jordomsejlerbog. Beretninger fra fjerne have samt en indre rejse
Forfatterne og forlaget Mellemgaard 2020, 763 sider – 349,95 kr.

En ret privat bog med mange detaljer om en sejlads fra Danmark til Panama.

Forfatterne, som udgør den faste besætning på den 40 fod lange sejlbåd Capri, fortæller på skift, hvordan deres tur på verdenshavene foregår, og hvordan de har det.

Grundstødninger, mentale op- og nedture og behandlingskrævende sygdom. Bogen har det hele med og indeholder mange fotos af vekslende kvalitet.

Skribenterne – hun er sygeplejerske, han er Bachelor in Business Administration – realiserer en gammel drøm, siger deres job op og forlader det velkendte liv i Danmark.

De har før haft succes med en blog, hvilket har ført til denne bog. Der er planer om endnu en udgivelse. Jeg vil anbefale, at den redigeres strammere.
 

 

Emneord: 
Litteratur