Dengang: Håndventilation under polioepidemien

Polioepidemien i København førte til oprettelsen af anæstesi- og intensivspecialet og de første overtryksrespiratorer, der blev udviklet sammen med svenske ingeniører.

Polioepidemi København, 1952
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

I 1952 blev København ramt af en voldsom polioepidemi.

Polio, eller børnelammelse, er næsten udryddet i dag, men dengang var det en frygtet sygdom, fordi nogle patienter fik varige lammelser, og andre døde pga. lammelse af åndedrætsmuskulaturen.

Respiratoren var endnu ikke opfundet, men på Blegdamshospitalet i København, som var byens epidemisygehus, eksperimenterede lægerne med manuel ventilation gennem en tracheotomi.

Året efter nåede epidemien til Sverige, og her ses en af de danske sygeplejersker, som rejste til Stockholm for at undervise de svenske kolleger i poliosygepleje.

Polioepidemien i København førte til oprettelsen af anæstesi- og intensivspecialet og de første overtryksrespiratorer, der blev udviklet sammen med svenske ingeniører.

Emneord: 
Sygeplejens historie