Kommuner opfordres til at bruge hygiejnesygeplejersker

Værnemidler og ekspertise i hygiejne er centrale temaer i genåbningen af plejecentre og bosteder. Kommunale hygiejnesygeplejersker håber, at ny vejledning vil være et gennembrud for forebyggelsesindsatsen.

Coronakrisen har sat fokus på vigtigheden af korrekt hygiejne for at undgå smitteoverførsel. Det gælder ikke mindst i kontakten mellem medarbejdere og svækkede, ældre borgere på landets plejehjem.

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, er tilfreds med, at tilstrækkelige værnemidler og korrekt hygiejne, står højt på dagsordenen i det sektorpartnerskab, som Sundheds- og Ældreministeriet har oprettet i forbindelse med genåbningen af private og kommunale plejecentre og andre døgninstitutioner.

Sundhedsstyrelsen har desuden udsendt en ny vejledning, som lægger op til at tildele hygiejnesygeplejersker en central rolle i genåbningen.

”Vejledning om forebyggelse af smitte med Covid-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner” anbefaler bl.a. landets kommuner til at oprette en hygiejneorganisation, som kan rådgive bredt i kommunen om forebyggelse af smitte og håndtering af coronatilfælde – og som organisatorisk bl.a. består af en hygiejnesygeplejerske.

Det er kun syv kommuner, der har ansat deres egen hygiejnesygeplejerske i dag. Andre kommuner har arrangeret sig med aftaler med hygiejnesygeplejersker på hospitaler, mens andre igen nøjes med mindre. Derfor håber hygiejnesygeplejersker, at der er et boost for hygiejneindsatsen på vej.

”Jeg håber, at Sundhedsstyrelsen med en ny vejledning kan bære os den rigtige vej,” siger Omong Mortensen, der er hygiejnesygeplejerske i Køge Kommune.

Hygiejnesygeplejerske Lone Carlsson i Københavns Kommune og bestyrelsesmedlem i Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker er også glad for det fornyede fokus på hygiejnen i kommunerne:

”De kommuner, der ikke har haft en hygiejnesygeplejerske, som er vant til at agere i smitteforebyggelse og udredning af udbrud, kan være dårligere klædt på til denne epidemi.”

Emneord: 
Hygiejne