"Man kan skabe nærvær og tillid, selv om man har værnemidler på"

Corona har vendt op og ned på hverdagen i sundhedsvæsnet. Hos det udkørende geriatri-team på Frederiksberg og Bispebjerg hospital forsøger man at bevare den tætte kontakt med patienterne trods værnemidler.
Det udkørende geriatri-team på Frederiksberg og Bispebjerg hospital forsøger at bevare den tætte kontakt med patienterne trods coronasituationen.
Foto: Nikolai Linares

Når en ældre borger udskrives fra geriatrisk afdeling på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, har de hidtil kunne visiteres til et opfølgende besøg fra afdelingens udkørende team. Det kan de stadig, men vilkårene har forandret sig betydeligt med Covid-19.

“Vi har en del flere værnemidler i tasken, end vi plejer. Vi ringer ud til patienten før besøget og forhører os, om de har symptomer. Vi vurderer også, om det kan gøres med en telefonsamtale, men typisk er vi nødt til at køre ud for at tage blodprøver,” fortæller Ida Elisabeth Mahler, der er en af teamets udkørende sygeplejersker.

Skal undgå genindlæggelser

Hjemmebesøgene kræver visitation fra en geriater og sker for at følge op på patientens tilstand.

"Vi kommer normalt kun på et besøg. Vi følger op på den behandling, de har fået på hospitalet og prøver at sikre en god overgang. Formålet er at forhindre genindlæggelser, men også at opspore dem, der er syge og har brug for indlæggelse," fortæller Kristina Due Munk, der er afdelingssygeplejerske på geriatrisk ambulatorium.

Selvom epidemiens konsekvenser primært er negative, så betyder indførslen af telefonopkald før besøg, at borgeren ikke bliver overrasket, når sygeplejerskerne ringer på.

“De er ikke altid klar over, at vi kommer. De får besked om datoen, mens de er indlagt, og de er måske lidt forvirrede og kan have svært ved at huske det. Når vi ringer i forvejen, er de klar over at vi kommer,” siger Oscar Jimenez, der også er en del af det udkørende sygeplejeteam.

Enkelte besøg kan erstattes af telefonsamtaler, bl.a. spørgsmål om borgerens væske- og madindtag.

Nærvær trods maske

Covid-19 har betydet, at geriatri-teamet tager forholdsregler for at undgå smitte mellem patient og sygeplejersker.

“Jeg har været hos nogen, der var bange for at blive smittet. Jeg blev bedt om at tage værnemidler på, selvom jeg ikke har symptomer, fordi patienten følte sig mere tryg ved det,” fortæller Oscar Jimenez, der understreger, at mange af borgerne slet ikke er bekymrede.

Selvom teamet i højere grad gør brug af værnemidler, så gør de, hvad de kan for at yde omsorg, først og fremmest ved at snakke med borgeren.

"Man kan godt skabe nærvær og tillid alligevel. Man kan ikke se ens ansigtsmimik så tydeligt, men vi prøver virkelig at skabe nærvær, selvom det er et vilkår, at vi skal have værnemidlerne på," siger Ida Elisabeth Mahler.

Emneord: 
Epidemi