Ny sygeafdeling giver plads til kerneopgaven

Øget fokus på arbejdsforholdene for fængselssygeplejerskerne resulterer i ny og samlet sygeafdeling i Fængslet i Nørre Snede. Fire sygeplejersker samme sted betyder større faglig sparring og støtte, forklarer fængselssygeplejerske.
"Min forventning er, at vi får mere tid til kerneopgaven og det forebyggende arbejde. Det har vi ikke haft i årevis," siger fængselssygeplejerske Betina Gade.
Foto: Michael Drost-Hansen

“Det er genialt.”

Fængselssygeplejerske Betina Gade fra Nørre Snede Fængsel lægger ikke skjul på, at hun er begejstret for den nye sygeafdeling, der åbner 18. maj 2020, og som således erstatter de to mindre sygeafdelinger, der hidtil har været i henholdsvis åbent og lukket afsnit.

“Det er ingen hemmelighed, at vi indtil nu har stået meget alene som fængselssygeplejersker. Både i hver sit afsnit og i forhold til en manglende forståelse for vores arbejde fra kolleger og ledelse,” fortæller Betina Gade.

“Den nye sygeafdeling gør, at vi nu bliver fire sygeplejersker samme sted. Det betyder større faglig sparring, mulighed for i højere grad at afløse hinanden og følelsen af at være en enhed,” forklarer Betina Gade.

Enhedschef: Vi har lyttet

Beslutningen om en større og samlet sygeafdeling har været undervejs i et halvt års tid, fortæller Jacob Falkenby, enhedschef i Fængslet i Nørre Snede. Men det var påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der for alvor fik sat skub i processen.

“Hele forløbet med styrelsen fik ledelsen til at indse, at nok forstår vi os på at drive et fængsel, men vi ved intet om sygefagligt arbejde,” fortæller Jacob Falkenby.

Han erkender, at ledelsen ikke i høj nok grad har prioriteret at forstå de arbejdsforhold, som blandt andet sygeplejerskerne arbejder under.

“En ny samlet sygeafdeling er – også – vores måde at signalere, at vi lytter til de behov, der har været for videndeling og faglig støtte. Mit håb er, at sygeplejerskerne, ved at blive samlet som gruppe, kan komme tilbage til det ”rigtige” sygefaglige arbejde med flere samtaler og mere omsorg,” siger Jacob Falkenby.

Et væld af tilkendegivelser

Betina Gade fortæller, at hun, siden Sygeplejersken satte fokus på arbejdsforholdene for fængselssygeplejersker i Danmark (se faktaboks, red.), har modtaget et væld af tilkendegivelser fra både kolleger og ikke mindst fra ledelsen.

“De har alle læst artiklerne og fortæller, at det er gået op for dem, hvad det er for en dagligdag, mange af os har, og hvor urimeligt flere ting har været,” fortæller Betina Gade.

Hun vægrer sig mod at bruge ordet “taknemmelig”, fordi det er et “lige lovlig stort ord at bruge”, som hun siger. Men hun vil gerne citeres for, at hun ser frem til at skulle arbejde i den nye sygeafdeling.

Giver overblik og overskud

Konkret er der tale om væsentligt flere kvadratmeter i den nye sygeafdeling, end der samlet set er på de to eksisterende sygeafdelinger. Der er tre klinikrum i stedet for to, et nyt køkken med en arbejdsstation, et depot og naturligvis et stort medicinrum.

Tværfagligheden kommer også i centrum, da både fysioterapeut, psykiater og psykolog bliver placeret i den nye afdeling. ”Det vil alt andet lige gøre vores arbejde mere struktureret og give overblik og overskud,” siger Betina Gade.

“Jo flere vi er samlet på ét sted, jo bedre overblik. Mit håb og min forventning er, at vi får mere tid til kerneopgaven og det forebyggende arbejde. Det har vi ikke haft i årevis,” fortæller Betina Gade.

Merbevilling på et tørt sted

Ifølge Jacob Falkenby vil sammenlægningen kun koste 60.000 kr., der går til nye håndvaske. Lokalerne var der i forvejen, og det nye medicinrum, der ligger i forlængelse af den nye sygeafdeling, blev etableret som en del af arbejdet med at leve op til kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Jacob Falkenby fortæller dog, at fængslet døjer med et økonomisk efterslæb, der især kommer fra de merudgifter, der har været i forbindelse med tilsynsbesøget. Han ser derfor frem til, at Fængslet i Nørre Snede, forhåbentlig, får del i den merbevilling, som regeringen netop har tildelt Kriminalforsorgen.

“De penge vil lande på et tørt sted,” siger Jacob Falkenby.

Læs også tema om fængselssygepleje i Sygeplejersken nr. xx/2020