Patienter føler sig ensomme

Sårbare patienter er utrygge ved genåbning af landet.

Patienter, som er ramt af andet end Covid-19, og deres pårørende har det vanskeligt i øjeblikket, viser et igangværende forskningsprojekt.
Professor, sygeplejerske, ph.d., Hanne Konradsen, Herlev og Gentofte Hospitaler, har siden påske i samarbejde med Afdelingen for lindrende behandling og docent, ph.d., antropolog og sygeplejerske, Gitte Wind samt lektor, sygeplejerske, ph.d., Helle Vedsegaard, Professionshøjskolen København, interviewet 19 patienter med behov for specialiseret lindrende behandling og 15 pårørende om deres oplevelser i forbindelse med coronapandemien.

Bange for hjemmesygepleje
Foreløbige resultater fra studiet viser, at patienterne er ensomme, og at de er bange for at tage imod hjælp fra hjemmeplejen/hjemmesygeplejen.
”De betragter alle, der kommer ind af døren, som potentielle smittebærere, og de er i vildrede med, hvordan de skal arrangere deres liv i praksis,” forklarer Hanne Konradsen.

Pårørende føler, de svigter
De pårørende har ifølge undersøgelsen forskellige oplevelser af situationen.
”For nogle er der ikke de store ændringer i dagliglivet, da det allerede var sat lidt på hold pga. patientens alvorlige situation. Nu pålægger de sig selv yderligere begrænsninger i socialt samvær med andre,” forklarer Hanne Konradsen og fremhæver, at mange pårørende er angste for at være den, der tager smitten med hjem til patienten og derved forårsager en tidligere død for patienten.
”Dette er især tydeligt hos samboende,” fastslår hun.
Netop nu drøftes rammer og vilkår for en genåbning af landet, og Hanne Konradsen ser for sig, at nervøsiteten i den anledning stiger blandt de sårbare patienter og deres pårørende:
”Hidtil har der været kontrol med, hvem man kom i kontakt med. Nu vil de ansatte omkring patienten og de pårørende komme i kontakt med mange flere.”

Vanskelig virtuel fremtid
Coronaepidemien har betydet, at den direkte dialog med sygeplejersker og læger om de sårbare patienter er ændret til telefonkonsultationer.
”Det er en kontaktform, som vi nok kommer til at se mere til,” forventer Hanne Konradsen. Hun fremhæver, at patienterne mener, at virtuel kommunikation er ok, når bare patienterne kender personalet i forvejen:
”Men når nye patientgrupper kommer til og skal håndtere nyopstået alvorlig sygdom, så bliver det svært at skabe en nær relation via telefonen.”
Det endelige resultat af undersøgelsen, som forventes til sommer, skal bruges på at forberede kommende sygeplejersker på en fremtidig situation med en alvorlig epidemi. Derfor samarbejdet med Professionshøjskolen København. Undersøgelsen vil give vigtig viden om, hvordan behandlingen af patienter kan organiseres fremover gennem en blanding af praksis og implementering af delvist virtuel kommunikation.

Emneord: 
Epidemi
Patientskade