Digital undervisning giver nye muligheder

Der er både fordele og ulemper ved onlineundervisning og -eksamener, men nogle af erfaringerne fra Corona-krisen kan ændre på de fremtidige sygeplejestuderendes hverdag.
Susanne Friis Søndergaard mener, at de virtuelle eksamener måske kan få en plads i fremtiden: ”Man bør vælge det bedste for den enkelte studerende.«
Foto: Michael Drost-Hansen
10 gode råd

Sådan får du onlineundervisning til at fungere

Sørg for grundig gennemgang inden eksamen
Sørg for, at både studerende og undervisere har styr på teknikken og at der er et backup-system klar. 

Omfavn de nye muligheder
Gør brug af onlinemediernes forskellige interaktive funktioner, f.eks. ved at dele skærm eller tegne under et oplæg. 

Bliv fortrolige med mediet
Brug eksamensmediet i onlineundervisningen, og sørg for at øve de funktioner og muligheder, programmet har.

Hold struktur
Hold fast i en rutine derhjemme, og hav struktur i undervisningen med klare tidsplaner.

Husk pauserne
Det er vigtigt at holde pauser og få øjnene væk fra skærmen. Brug pauserne på at stå eller gå lidt rundt frem for at tjekke mails eller lignende.

Split de store hold op
Del større hold af studerende op, så nogle f.eks. laver gruppearbejde mens andre hører oplæg.

Skab et godt onlinestudiemiljø
Sørg for at skabe et miljø, hvor alle bliver set og hørt, gerne gennem varieret undervisning med både gruppearbejde, plenumdiskussioner og oplæg.

Tæt samarbejde
Et tæt samarbejde mellem især undervisere og IT-afdelingen, men også de studerende, giver en bedre oplevelse og tryghed for alle parter.

Se på, hvad man får
I stedet for at fokusere på, hvad man ikke får ved onlineundervisning, så fokuser på de nye muligheder man får.

Afstem forventningerne
Sørg for at tale om både underviseren og de studerendes forventninger og bekymringer, f.eks. i forhold til struktur, pauser, mål eller det tekniske.

Kilder: Helle Mathiasen, Susanne Friis Søndergaard, Kathrine Paaske Urup

Det grønne eksamensbord og klasseværelset er byttet ud med en computer og stuen derhjemme. Sådan har både undervisning og eksamener set ud under Covid-19 for landets kommende sygeplejersker.

Det gælder ikke mindst på VIA University College i Viborg, hvor Susanne Friis Søndergaard underviser. Her har erfaringerne med onlineeksamener været overvejende positive.

”Det har været fantastisk at opleve et stort engagement, og at de studerende har været mere fokuserede og mindre nervøse end normalt,” siger hun.

Mindre stress og nye muligheder

Kathrine Paaske Urup, som er sygeplejestuderende på VIA University College i Viborg, oplevede også, at nervøsiteten var mindre til de digitale eksamener end ellers:

”Jeg syntes det fungerede fint at være hjemme i sine egne omgivelser. Det var mindre stressende,” siger hun.

For underviser Susanne Friis Søndergaard gjorde blandt andet det ændrede fysiske aspekt en stor forskel:

”Jeg oplevede, at det gav en ro over oplæggende, at de studerende ikke kom ind og ud af eksamenslokalet, men sad derhjemme, og at vi kunne se hinandens omgivelser. Der var helt klart nogle psykologiske fordele,” forklarer hun og fortæller, at karaktergennemsnittet ved onlineeksamener har været 2 point højere end normalt.

Derudover har den nye undervisningsform også budt på nye muligheder, fortæller Susanne Friis Søndergaard:

”Det har været spændende at bruge chatfunktionen og hele tiden kunne inkorporere de spørgsmål, der kommer. Jeg har også lavet power point med voiceovers, og det har vist sig at være et kæmpe scoop for de studerende at kunne genhøre dem.”

Ulemper ved onlineundervisning

Men selvom online-undervisningen har overrasket positivt, så er der også ulemper ved ikke at kunne mødes fysisk.

Spørger man professor på Københavns Universitet og forsker i digitale medier Helle Mathiasen, professor på Københavns Universitet og ekspert i digital undervisning, er der mange ulemper at finde ved digital undervisning, ikke mindst i forhold til det sociale aspekt.

”Det går ud over helt banale ting som øjenkontakt og mimik, der er vigtige i en kommunikativ sammenhæng. Man kan kompensere for meget, men der er grænser,” uddyber hun.

Disse ting har Kathrine Paaske Urup som studerende tydeligt kunne mærke.

”Den nonverbale kommunikation og dynamikken i klasseværelset er sværere at opnå på Skype. Vi skal for eksempel finde ud af, hvordan vi undgår at snakke i munden på hinanden,” siger hun.

Det nonverbale og relationelle er også en af de ulemper som Susanne Friis Søndergaard har oplevet:

”Vi får ikke øje på de svage studerende eller de studerende med et ekstra behov, for de kommer ikke lige op i pausen, og vi ser dem ikke på gangen. Det kræver derfor, at de studerende er opsøgende og bevidste om deres egne udfordringer.”

Tag det gode med videre

Selvom der er grænser for, hvad den digitale undervisning kan, så er der også nogle praktiske fordele, påpeger professor Helle Mathiasen. Nogle studerende kan for eksempel spare både tid og penge på transport, og det er en erfaring, som Kathrine Paaske Urup håber, vil blive brugt fremover.

”Der er jo fordele og ulemper ved både fysisk og onlineundervisning. Men nogle af os sparer en del tid på transport, og man kan være mere fleksibel. Så det optimale ville være at kombinere det – for eksempel ved at kunne tage enkelte forløb netbaseret,” siger hun.

Også Susanne Friis Søndergaard mener, at de virtuelle eksamener måske kunne få en plads i fremtiden: ”Man bør vælge det bedste for den enkelte studerende, hvilket måske betyder at individualisere og have nogle til onlineeksamen.”

Emneord: 
Sygeplejestuderende
Undervisning