Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2020 nr. 7

Læs online Download
0720_forside - magasinforsiden

Tema: Infektionshygiejne

Da det usynlige blev synligt

Viden, vaner og den overordnede indsats for infektionshygiejnen i sundhedsvæsenet skal strammes op. Det er blevet åbenlyst under coronakrisen, som har givet hygiejnesyge-plejerskerne arbejde i døgndrift.

De nyuddannede kan ikke deres infektionshygiejne

Covid-19 har vist, at især nyuddannede mangler viden om de infektions-hygiejniske forholdsregler, mener hygiejnesygeplejersker. Derfor mener de, faget skal opprioriteres på sygeplejerskeuddannelsen, både teoretisk og i klinikken, og være et eksamensfag.

"Kritikken er ny for os"

Overraskelsen over kritikken af undervisningen i infektionshygiejne er stor hos to centrale repræsentanter for sygeplejerskeuddannelsen. De efterlyser dialog med kritikerne og er villige til at se på, om infektionshygiejne skal opprioriteres til fordel for noget andet.

Køge skruer op for hygiejnen

Snart vil der være hygiejnenøglepersoner rundt om i alle dele af Køge Kommunes institutioner, som skal have fokus på infektionshygiejnen i hverdagen. Det sker som del af en ny hygiejneorganisation, kommunen nu laver som en udløber af coronakrisen.

Specialuddannelse med trange kår

I 2019 kunne danske sygeplejersker efter fem års pause igen tage en specialuddannelse i infektionshygiejne på Gøteborg Universitet. Tine Bentzen er i fuld gang, men der er brug for endnu flere uddannede. Og også gerne en dansk uddannelse, mener flere hospitalsdirektører.

Dansk Sygeplejeråd: Bedre uddannelse og flere specialister

Sygeplejestuderende skal klædes bedre på i smitteforebyggelse. Der skal flere hygiejnesygeplejersker i kommunerne. Og flere skal have specialuddannelse i infektionshygiejne. Det mener Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Aktuelt

Forhold i fængsler forbedres

Et nyt lovforslag vil gøre en ulovlig praksis omkring medicinhåndtering i fængslerne lovlig. Samtidig lover Direktoratet for Kriminalforsorgen, at der skal ansættes mere sundhedsfagligt personale og rettes op på flere af de forhold, der er blevet kritiseret i Sygeplejersken.

"En fornuftig aftale"

Fornuftigt resultat i en meget vanskelig økonomisk situation, men vigtigt at der tilføres nok midler til afviklingen af opgavepuklen. Sådan lyder meldingen fra Dansk Sygeplejeråd i forbindelse med, at regeringen har indgået økonomiaftale med regionerne og kommunerne.

Flere medarbejdere til psykiatrien

De 600 millioner kroner, som blev afsat til psykiatrien på finansloven for 2020, skal primært gå til bedre normeringer og flere sengepladser. Det fremgår af en aftale mellem regeringen og Danske Regioner.

I HVERT NUMMER

Hørt: Puklen er ikke mit ansvar

Anæstesisygeplejerske Lisbeth Jacobsen har ikke klaget i de 35 år, hun har arbejdet. Men et forslag om at holde operationslejerne længere åbne for at komme puklen efter coronakrisen til livs fik bægret til at flyde over.

Overvågning

Sygeplejersker bliver overvåget i medicinrum

At forebygge tyveri, misbrug og at nogen skader patienterne. Det er målet med, at alle, der tager noget fra skuffen med den ”farlige” medicin på Akutafdelingen i Hillerød, bliver filmet af et kamera.

Anmeldelser

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Tro er ikke viden" sammen med "Tro i hverdagen", "Hvordan skrive den gote vitenskapelige artikkelen", "Fattigsteder" og "Sunde vaner - skabt med vilje"

Test

Test din viden (7/2020)

I dette og kommende numre af Sygeplejersken får du mulighed for at teste din viden. Dels om et sygeplejefagligt emne, dels om sygeplejersker. Vi håber, du tager godt imod det nye format, og måske bliver du en lille smule klogere på dit fag og dine kolleger.

Gensynsglæde

"Jytte var det første danske ord, jeg lærte"

I efteråret 2000 ankom 6-årige Mozhgan Haidari til Center Sandholm sammen med sin familie efter syv måneders flugt fra Iran. Her tog sundhedsplejerske Jytte Birthe Jensen imod hende, og det har hun aldrig glemt. I dag er Mozhgan blevet sygeplejerske, og vi er taget med hende tilbage til Center Sandholm. Der er nemlig noget, hun i mange år gerne har villet sige til Jytte

Nye tider - nye muligheder

Digital undervisning giver nye muligheder

Der er både fordele og ulemper ved onlineundervisning og -eksamener, men nogle af erfaringerne fra Corona-krisen kan ændre på de fremtidige sygeplejestuderendes hverdag.

Observation

Debat

2020 Year of the Nurse

"Det menneskelige møde udfordrer og overrasker"

Unge og ældre. Erhvervsdrivende og hjemløse. En lille flænge. Et selvmordsforsøg. I en menneskealder har behandlersygeplejerske Metha Sørensen fra skadestuen i Vejle taget imod alle slags mennesker med alle slags sygdomme.