Forhold i fængsler forbedres

Et nyt lovforslag vil gøre en ulovlig praksis omkring medicinhåndtering i fængslerne lovlig. Samtidig lover Direktoratet for Kriminalforsorgen, at der skal ansættes mere sundhedsfagligt personale og rettes op på flere af de forhold, der er blevet kritiseret i Sygeplejersken.

Der er mere ordnede forhold på vej til fængselssygeplejerskerne og de indsatte i landets fængsler.

Både hvis lovforslag L182 (fordeling, opsplitning og udlevering af lægemidler uden tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen), der i øjeblikket er under behandling i Folketinget, bliver vedtaget.

Men også hvis de løfter, der er givet af Kriminalforsorgen i forbindelse med behandlingen af forslaget, bliver realiseret.

Lovforslaget vil gøre en allerede eksisterende – men hidtil ulovlig – praksis med fælles medicinskabe, lovlig.

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Dorthe Boe Danbjørg glæder sig både over lovforslaget, men mindst lige så meget over flere af de svar, der er kommet på sundhedsordfører Liselott Blixts (DF) spørgsmål i forbindelse med lovforslaget.

”Mange sygeplejersker blev overraskede over omfanget af påbud, da flere fængsler sidste år fik påbud bl.a. på grund af de ulovlige medicinskabe. Nogle har naturligvis været bekymrede i forhold til, hvad det kunne betyde for deres autorisation. De har brug for, at den utryghed ikke findes, når de går på arbejde. Nu bliver lovgivningen tilpasset virkeligheden, og det tænker jeg umiddelbart virker fornuftigt,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

”Samtidig vil det blive nemmere at kunne give to Panodil akut,” siger hun.

Flere alvorlige problemer

På baggrund af, at Styrelsen for Patientsikkerhed i andet halvår af 2019 havde givet påbud i 7 ud af 11 offentliggjorte tilsynsrapporter, beskrev Sygeplejersken i februar i år en lang række problemer i landets fængsler. Udover ulovlig medicinhåndtering og oldnordiske journalsystemer på papir, bestod problemerne også i mangel på klare instrukser fra ledelsen, manglende ressourcer samt en ledelse uden forståelse for sundhedsfagligt arbejde. Alt sammen forhold, der pressede både sygeplejerskerne og patientsikkerheden.

Sidenhen har yderligere to fængsler fået påbud fra styrelsen.

Derfor understreger Dorthe Boe Danbjørg også, at det er på høje tid, at der bliver handlet.

Ikke kun med en ny lov vedrørende medicinhåndtering.

”De gentagne påbud viser, at der i den grad trænger til at blive handlet. Lovforslaget vedrørende medicin løser et af en lang række problemer med sundhedsbetjeningen i det danske fængselsvæsen, siger hun og fortsætter.

”Det handler ikke kun om medicin, men også om fængselssygeplejerskernes arbejdsvilkår og sundheden for de indsatte generelt.Vi ved, at der er stor social ulighed i sundhed, når det handler om indsatte.

De har generelt dårligere helbred end den øvrige befolkning, og den ulighed skal vi sikre, at vi afhjælper og ikke øger gennem fængselsopholdet.”

”Derfor glæder jeg mig bl.a. også over et svar fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om, at der skal ansættes flere sundhedspersoner. For det er der stærkt brug for. Men det skal ikke kun være til dispensering af medicin, men også i forhold til at understøtte det opsøgende arbejde og forebyggende arbejde, så der også er tid til at tale f.eks. kost, rygning og generel sundhedsfremme.”

Tidligere artikler i Sygeplejersken om medicinhåndtering i danske fængsler:

Sygeplejersken nr. 2/2020 "Sundhed i fængsler under radaren"

Sygeplejerske nr. 6/2020: "Vi nærmer os kogepunktet"

 

Emneord: 
Fængsel