Masker bliver brugt for længe på intensivafdelinger

FFP2/3-masker bliver brugt i mere end de tilladte tre timer på en vagt. Det oplever en overvægt af tillidsrepræsentanter på landets intensivafdelinger ifølge en rundspørge. Flere peger på, at det bl.a. skyldes arbejdsorganiseringen.
Hvordan kan TR/AMIR hjælpe?
  • Undersøg omfanget af brugen af FFP-masker i afdelingen vha. en APV: Hvor mange timer bærer sygeplejersker FFP-masker pr. vagt? 
  • Forelæg resultaterne for nærmeste leder. Tal om alternative løsninger i MED. 
  • Tag det op i arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde med hygiejneorganisationen.
  • Kontakt Arbejdstilsynet, hvis I bliver planlagt til at have masker på i mere end tre timer pr. dag, og I ikke kan finde en løsning. Den lokale kreds kan også hjælpe.
  • Henvis kolleger med åndedrætsgener – som kan skyldes langvarig brug af FFP-masker – til arbejdsmiljømedicinsk klinik. 

Kilde: Dansk Sygeplejeråd

Ansigtsværnemidler er fast udstyr, når sygeplejersker på landets intensivafdelinger yder pleje til covid-19-patienter. De såkaldte FFP2/3-masker bliver dog brugt for længe – og det sker ofte. Det viser en rundspørge, som DSR Analyse for nylig har gennemført blandt tillidsrepræsentanterne på afdelingerne. 

Til spørgsmålet: ”Sker det, at I bruger FFP2/3-maskerne i over tre timer sammenlagt på en vagt?” svarede 83 pct. af tillidsrepræsentanterne ja. Blandt disse vurderede over halvdelen desuden, at det ofte, altid eller næsten altid sker på en vagt, at sygeplejerskerne bruger maskerne længere end tilladt.

Rundspørgen blev gennemført elektronisk i perioden fra den 26. november til den 2. december. 47 tillidsrepræsentanter blev inviteret til at deltage, og 31 (66 pct.) besvarede rundspørgen. Ud af de 31 tillidsrepræsentanter oplyste 25, at der var covid-19-patienter indlagt på deres afdeling, da de besvarede rundspørgen. 

Organisering hindrer korrekt maskebrug

Blandt de adspurgte er der altså en klar overvægt af tillidsrepræsentanter, der oplever, at retningslinjerne ofte ikke bliver fulgt, når sygeplejerskerne på intensivafdelingerne bærer FFP2/3-masker. 

Udover at hæmme udsyn og verbal kommunikation har maskerne den effekt, at de øger det negative tryk i luftvejene ved indånding og overtrykket ved udånding. Ifølge Arbejdstilsynets anbefalinger må maskerne derfor som udgangspunkt kun bæres i sammenlagt tre timer på en vagt.

Undtagelsesvist må sygeplejersken godt bære FFP2/3-maskerne i mere end tre timer, men arbejdsgiveren må ikke planlægge arbejdet efter det. Og netop organiseringen af arbejdet er noget, som tillidsrepræsentanterne peger på i rundspørgen. 

Til spørgsmålet: ”Har I organiseret arbejdet, så det er muligt at undgå at have FPP2/3-masker på i mere end tre timer?” svarede 70 pct. nej. Altså tyder noget på, at arbejdsorganiseringen gør det svært for sygeplejerskerne at overholde retningslinjerne.

Masker med turboenhed kan være løsningen

Hvis sygeplejerskerne, der plejer covid-19-patienter, skal kunne bruge FFP2/3-maskerne i mere end tre timer pr. vagt, skal maskerne være udstyret med en såkaldt turboenhed. Der findes da også allerede FFP2/3-masker på markedet med turboenhed, som er godkendt til covid-19.

Men de FFP2/3-masker med turboenhed, som de danske myndigheder indkøbte, da den første bølge rullede ind over Danmark i foråret, er ikke godkendt til covid-19 – og bliver derfor ikke brugt.

Mange sygeplejersker beretter om gener ved både de FFP2/3-masker og de mundbind, som stilles til rådighed. I rundspørgen svarer 93 pct. af tillidsrepræsentanterne, at der er sygeplejersker på deres afdeling, der oplever gener ved brug af FFP2/3-maskerne.

Læs også artikel om gener ved mundbind side 28.

Emneord: 
Arbejdsbelastning