Sygeplejersker mest smittede

Sygeplejersker er den faggruppe på hospitalerne, der antalsmæssigt er ramt hårdest. På Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital er 14 ud af 26 sygeplejersker smittet siden begyndelsen af december 2020. ”Katastrofalt arbejdsmiljø,” siger næstformand Anni Pilgaard.
Sygeplejerske Irene Borup: “Der er en følelse af at være i skyttegraven sammen. Folk møder op, smiler, løber stærkt. Der er virkelig nogle seje mennesker i det her fag.”
Foto: Bax Lindhardt

Sygeplejersker er den faggruppe på hospitalerne, hvoraf flest er smittet. Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut, SSI. Bortset fra et mindre fald i uge 53 er smitten blandt sygeplejersker de seneste 10 uger steget konstant og ramte sit højeste punkt kort før jul med 755 smittede pr. 100.000 sygeplejersker. 

I Dansk Sygeplejeråd er næstformand Anni Pilgaard ikke overrasket over de mange smittede sygeplejersker. 

“Sygeplejersker er den faggruppe, der tilbringer flest timer med patienterne og derfor er væsentligt mere udsat for smittefare,” siger hun. 

“Men det er naturligvis stærkt bekymrende. I det hele taget er det katastrofalt, det arbejdsmiljø sygeplejerskerne har været udsat for de sidste 10 måneder. De var i forvejen presset, nu er det forstærket tifold,” understreger Anni Pilgaard.

Positivprocenten på coronatests blandt sygeplejersker på hospitaler, plejehjem og i ældreplejen i kommunerne er mere end dobbelt så høj end blandt den samlede befolkning, viser tal fra SSI.

14 smittede på fem uger

En af de afdelinger, der har været særlig hårdt ramt i den senere tid, er Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital. Siden marts 2020 har 18 ud af 24 sygeplejersker været smittet: 14 af dem er blevet ramt i december og januar. Det trækker tænder ud, fortæller Irene Borup, der er udviklingssygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant. Hun blev selv smittet tilbage i marts 2020.

“Mange af os har taget ekstra vagter. Jeg har personligt arbejdet over 50 timer om ugen fire uger i træk. Vi er trætte og præget af konstant dårlig samvittighed. Over for patienterne, som vi ikke føler, vi gør nok for, og over for vores familier, som vi er mindre sammen med,” forklarer Irene Borup. 

Omvendt understreger hun, at stemningen på afdelingen er dobbeltsidet. På den ene side er trætheden udtalt. På den anden side er der en voldsom kampgejst.

“Der er en følelse af at være i skyttegraven sammen. Folk møder op, smiler, løber stærkt. Der er virkelig nogle seje mennesker i det her fag,” konstaterer Irene Borup. 

Frygter masseflugt

Det pressede arbejdsmiljø får dog alarmklokkerne til at ringe for overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Joachim Torp Hoffmann-Petersen:

“Med så mange smittede er det svært at drive et sundhedsvæsen. Det giver jo uforudsigelige vagtplaner og et arbejdsmiljø med stress og nedslidning til følge. Jeg kan godt frygte, at der kommer en masseflugt på bagkant af den her epidemi.”

sy1-2021_akt_smittetal

Emneord: 
Arbejdsbelastning