"Ja, der skal bruges noget tid"

Otte medlemmer fra Kreds Sjælland tog imod tilbuddet om at blive klogere på, hvad man egentlig laver i en kredsbestyrelse.
Stil op
  • Læs mere på dsr.dk/stilop  Det er også her, du anmelder dit kandidatur.
  • Den 30. september udløber fristen for at stille op som kandidat til enten en kredsbestyrelse eller til Lederforeningens bestyrelse.
  • Sygeplejersken nr. 12/2021, som udsendes den 18.-22. oktober, bringer en oversigt over alle kandidater, som stiller op.
  • Den 25. oktober begynder valghandlingen, som slutter den 8. november.

Ja, der skal bruges noget tid på arbejdet i bestyrelsen.”

Det medgav formanden for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, Helle Dirksen, på et spørgsmål om netop tidsforbruget som medlem af en kredsbestyrelse.

Men hun skyndte sig at præcisere, at når man er medlem af kredsbestyrelsen, så bliver man frikøbt til møderne – og får godtgørelse for transporten til og fra. Frikøbet gælder også deltagelse i kongressen og de i alt tre dages introseminarer, der tilbydes nyvalgte medlemmer.

Det, der traditionelt tager mest fritid, er læsning af bilag og dagsordener før møderne.

”Men alle får tilbud om et ”læse-effektivt-kursus”,” lovede Helle Dirksen.

Det er valgtid

Til oktober/november skal de stemmeberettigede medlemmer af Dansk Sygeplejeråd vælge kredsbestyrelser for en ny fireårig periode.

Som altid er der mange nuværende bestyrelsesmedlemmer i alle kredsbestyrelser og i Lederforeningens bestyrelse, som genopstiller.

Dog har nogle allerede nu meddelt, at de takker af. Og så er der et ukendt antal medlemmer, som går med overvejelser om at stille op som kandidat for måske første gang. 

De sidstnævnte var i målgruppen for det fyraftensmøde, som Kreds Sjælland indbød til den dag, hvor tilmeldingsmodulet på dsr.dk/stilop tog imod de første kandidater.

Otte medlemmer fra Kreds Sjælland og fra både primær og sekundær sektor tog imod tilbuddet om at blive klogere på kredsbestyrelsens arbejde.

Gennemgang af arbejdet

Også i bestyrelsen i Kreds Sjælland er der behov for nye ansigter, i hvert fald til at fylde op efter dem, som forlader bestyrelsen.

Om nogle af dem, som genopstiller, skal skiftes ud, det er op til de sjællandske sygeplejersker at afgøre, når valghandlingen skydes i gang den 25. oktober.

Og Helle Dirksen ser gerne, at både mænd og kvinder stiller op og lader sig vælge, at der kommer kandidater fra alle sektorer, og at så mange geografiske lokaliteter som muligt bliver repræsenteret.

På mødet var arbejdspladserne fra de fleste store byer i sjællandskredsen repræsenteret, og selv om spørgelysten ikke var stor, så var interessen i hvert fald til stede blandt de fremmødte.

Helle Dirksen havde sammen med to nuværende medlemmer af kredsbestyrelsen forberedt en punktvis gennemgang af DSR’s vision, værdigrundlag og struktur og ikke mindst af kredsbestyrelsens konkrete arbejdsopgaver og de politiske dagsordener i kredsen.

Mangel på sygeplejersker

Til trods for at Kreds Sjælland kan konstatere en fremgang i antallet af medlemmer i kredsen, så er der generelt en procentvis større mangel på sygeplejersker i det sjællandske sammenlignet med det øvrige Danmark.

Så derfor kunne Helle Dirksen glad fortælle om den nuværende kredsbestyrelses store projekt – NUCAP, hvor betydningen af manglen på sygeplejersker blev videnskabeligt dokumenteret. Det projekt kunne hun og bestyrelsen retteligt være stolte af.

Og selvfølgelig har kredsen kontakt til både arbejdspladserne i kommuner og regionen og til politikerne, borgmestre og medlemmer af Regionsrådet.

Der er altid noget, som kan ændres og forbedres på det niveau. Folkemøderne på Bornholm, Møn og andre steder er gode anledninger til at påvirke beslutningstagerne, og kredsbestyrelsen er med alle steder.

”Men husk,” fremhævede Helle Dirksen: ”Politik tager ufattelig lang tid. Man siger det samme igen og igen, og det udfordrer os.”

Nye ansigter blandt kandidaterne

Kredsbestyrelsen har – som de øvrige kredse i landet – mange yderligere arbejdsopgaver, som blev vendt – og som måske nok kunne tage pusten fra enhver, der tænker på at gå ind i den slags fagpolitisk arbejde.

Men under et kortvarigt fravær af Helle Dirksen mod mødets slutning spurgte Sygeplejerskens udsendte, om nogen af de fremmødte var blevet skræmt fra at stille op. Ingen rakte hånden op til det spørgsmål, så mon ikke kreds Sjælland kan forvente at se nye ansigter blandt kandidaterne?

Læs også

Netværk, indsigt, indflydelse og større horisont